Storebrand Balansert P

Porteføljen fordeler midlene med 50 prosent i aksjer, 40 prosent i renter og resterende i eiendom og private equity. Forvaltningen er knyttet tett opp til markedsindeksenes sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. 

Storebrand Balansert P

Avkastning i år:
8.25 %
(19.07.2024)

Årlig avkastning:
6.38 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Siden start:
6.08 %
(31.03.2004)

Fondets størrelse (AUM):
16455602658 NOK
(19.07.2024)

 • Investeringsprofil

  Profilen investerer 50 prosent i aksjer, 10-15 prosent eiendom, private equity og infrastruktur og det resterende i renter. Profilen har middels risiko. Det investeres både i rente og obligasjonsfond og ulike globale- og norske aksjefond og fremvoksende økonomier. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Balansert P har et årlig forvaltningshonorar på 0,95%. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,70% pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  XL8000710979

  Etablert:

  31.03.2004

  Kurs:

  2074.06 NOK (19.07.2024)

  Aktiv andel:

  N/A % (N/A)

  Referanseindeks:

  Sammensatt Indeks Balansert

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  4 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.95 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  7 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Du hadde hatt

 kr

hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Balansert P

 de siste  år.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?