Storebrand Ekstra Offensiv P

Porteføljen investerer utelukkende i aksjer og fordeler midlene på en bred internasjonal aksjeportefølje. Dette sikrer at risikoen er fordelt på flere markeder, og forvaltningen er knyttet opp mot markedsindeksenes sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret.

Stb Ekstra Offensiv P

Avkastning i år:
13.38 %
(22.07.2024)

Årlig avkastning:
9.31 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Fondets størrelse (AUM):
3391311097 NOK
(19.07.2024)

 • Investeringsprofil

  Profilen investerer 85-90 prosent aksjer og resten i private equity. Profilen har ekstra høy risiko. Det investeres både i globale- og norske fond og fremvoksende økonomier. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Ekstra Offensiv P har et årlig forvaltningshonorar på 1,20 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av Profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,80 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  XL8000728955

  Etablert:

  16.12.2012

  Kurs:

  2883.76 NOK (22.07.2024)

  Aktiv andel:

  N/A % (N/A)

  Referanseindeks:

  Sammensatt Indeks Ekstra Offensiv

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  5 av 7

  Forvaltningshonorar:

  1.2 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  7 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Du hadde hatt

 kr

hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Ekstra Offensiv P

 de siste  år.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?