Foto: Anita Arntzen

Ny opptur på børsen i 2024?

Investorer fikk flere ben å stå på i 2023. Likevel bør vi trå varsomt, mener Olav Chen. Det er nemlig ikke så mye som skal til for at vi får en korreksjon.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 23.11.2023

– Vi må senke forventningene våre. Fremover må vi kanskje se oss fornøyde med 5-6 prosent avkastning, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Han ser tilbake på et år preget av kraftige rentehevinger, som kaster lange skygger inn i aksjemarkedet. Høyere renter varsler nemlig om lavere avkastning på børsen i årene som kommer.

For mens vi de siste ti årene har blitt godt vant til tosifret avkastning, godt hjulpet av historisk lave renter, er situasjonen i ferd med å snu, mener Chen.


I studio med Chen: Børsåret 2023 og forventninger til 2024


«
Det betyr at vi må være forsiktige

Olav Chen
leder for allokering og globale renter i Storebrand

Enn så lenge har den globale økonomien holdt stand på tross av renteøkningene. Men vi har ikke sett den fulle effekten av innstramningene ennå.

– Den største effekten av økte renter idag får vi først om mellom tre til 12 måneder. Ifølge noen studier kan det ta helt opp til to år før vi ser alle ringvirkningene av en renteheving, sier han.

Selv om han tror at den verste renteøkningen er i bakspeilet, forventer han ikke på noen umiddelbar nedgang.

– Rentene nærmer seg nok et mer stabilt nivå. Vi tror på et renteplatå, der renten holder seg rundt dagens nivå lenger enn vi tidligere har sett.


Ønsker du en prat med en rådgiver?


Myk landing eller ikke?

Børsåret 2023 overrasket mange. Etter mange gode år på verdens børser, fikk vi en kraftig korreksjon i 2022. På det verste var de globale markedene ned rundt 20 prosent. På grunn av den raske rentegaloppen fra verdens sentralbanker, forventet mange analytikere både resesjon og ytterligere børsfall i år.

Ett år senere har disse spådommene vist seg å slå feil.

Chen var ikke like negativ. På tross av enkelte dommedagsprofetier og mye prat om en «hard landing», forventet han en positiv utvikling på børsen.

Det har han truffet bra på. Den globale aksjeindeksen er godt i pluss for året, og på grunn av en kraftig svekkelse av kronen, har mange nordmenn håvet inn en saftig avkastning.

Chen er imidlertid ikke en udelt optimist.

– 2023 stod i den myke landingens stjernetegn. Men, semantikk er viktig. Jeg tror ikke på en myk landing. Det vi har sett nå er en forlengelse av konjunktursyklusen, sier han.

Portrett av Olav Chen

MER Å VELGE BLANT: Olav Chen mener renteoppgangen har gitt oss flere alternativer.

Olav Chen peker på at økonomien går i sykluser. Etter en periode med økonomisk oppgang, lønnsvekst og fallende arbeidsledighet, vil pilene peke nedover igjen.

– Risikoen for økonomiske nedgangstider er enda høyere nå enn den var i fjor. Vi er sent i syklusen. Arbeidsledigheten i USA har i år vært på det laveste nivået siden 1953.

– Det betyr at vi må være forsiktige. Det skal ikke så mye til for at ting kan gå ille.

TINA ut, renter inn

Da rentene var rekordlave under pandemien, skjøt prisene på børsen til værs. En av grunnene var situasjonsbildet som fikk kallenavnet «TINA» – there is no alternative. Med nullrente ble det plutselig vanskelig å få avkastning andre steder, og pengene strømmet inn i aksjemarkedet.

Nå har bildet snudd, forteller Chen. Renteoppgangen gir oss flere alternativer.

Han peker blant annet på at det er mulig å få fem prosent rente på fastrenteinnskudd.  I tillegg har  avkastningen på rentefond økt på kort tid.

– Renteprodukter har hatt et tapt tiår. Men med mer attraktive renter, særlig fremover nå i 2024, så forsvarer rentefond en større plass i porteføljen. Både fordi avkastningen er blitt bedre, men også fordi de historisk sett svinger mindre i verdi enn aksjefond, sier Chen.

– Og frykter man at vi er sent i konjunktursyklusen, slik som meg, kan det være lurt å flytte deler av porteføljen inn i renter nå.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?