IPS – sparing til pensjon med skattefordeler

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare til pensjonen din og samtidig få skattefordeler.

Du kan spare inntil 15 000 kroner i året, og du betaler ikke skatt på avkastningen før du går av med pensjon. Sparepengene er bundet til pensjonsalder og utbetalingene beskattes som alminnelig inntekt. 

 

Se spareutvalget for IPS

Sjekk historisk avkastning for spareproduktene.

Se utvikling, eller spare mer på IPS?

Har du IPS hos oss, får du:

 • fondsbasert sparing bestående av ulike fond
 • ingen skatt på avkastning underveis i spareperioden. Den dagen du tar ut sparepengene dine, må du betale alminnelig inntektsskatt
 • garanti mot verdifall i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og stabilitet når pengene utbetales
 • skattefordel på inntil 3 300 kroner og du kan spare inntil 15 000 i året (gjelder inntektsåret 2023)

IPS  er et spareforsikringsprodukt levert at Storebrand Livsforsikring AS.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem passer IPS for?

  IPS passer for deg som vil spare til pensjon og binde pengene, slik at de ikke kan brukes før pensjonsalder. Er du litt yngre (20-årene) bør du først fylle opp BSU-kontoen. Vi anbefaler også å nedbetale kreditt- og forbrukslån, før du starter pensjonssparing. 

 • Hvor mye må jeg spare i året for å få en skattefordel?

  Du kan få inntil 3 300 kroner i skattefordel på skattemeldingen din. Altså 22 prosent av det du sparer det skatteåret. Det er viktig å påpeke at du ikke trenger å spare maksbeløpet på 15 000 kroner i året for å få skattefordelen på 22 prosent. 

   

 • Hvor lenge bindes sparepengene mine?

  Sparepengene er låst til pensjonsalder. Det vil si at du kan starte å ta ut pengene når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

  Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp).

 • Hva skjer med sparepengene hvis jeg dør?

  Hvis du dør, utbetales sparepengene som en årlig barnepensjon til barn under 21 år. Barnepensjonen er på 1G (folketrygdens grunnbeløp) i året og utbetales frem til barnet fyller 21 år eller så lenge sparebeholdningen rekker.

  Hvis du ikke har barn, eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død.

  Hvis du ikke har barn eller partner, vil sparesaldoen bli fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

 • Hvor mye koster det?

  Det er ingen kjøpsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnaden i spareprofilen du sparer i og en administrasjonskostnad på 0,1 % av årlig saldo. (administrasjonskostnaden innføres fra 1. november 2023)

 • Kan jeg endre spareprodukter underveis?

  Ja, det kan du. Du kan fritt velge en av våre forhåndsdefinerte spareprofiler. 

 • Hvilken IPS bør jeg velge?

  IPS som ordning er den samme hos alle leverandører som tilbyr pensjonssparing.
  Vi anbefaler deg å finne en spareprofil som passer til din sparehorisont og risikoprofil.

 • Kan jeg flytte IPS mellom forskjellige leverandører?

  Ja, IPS kan flyttes mellom forskjellige leverandører. Ta kontakt med den leverandøren du skal flytte til for flytting. Det er gratis å flytte. 

 • Jeg har en gammel IPS-avtale. Hva bør jeg gjøre med den?

  Det er forskjellige skatteregler mellom gammel IPS (opprettet før 01.11. 2017) og ny IPS-ordning. Derfor vil det ikke være mulig å overføre midler fra gammel til ny ordning. Sannsynligvis vil det være lønnsomt å stoppe sparingen i gammel avtale og opprette en ny med gunstigere skatteregler.

Detaljer om IPS

Her finner du priser og vilkår knyttet til IPS:

 • Om spareproduktet
  • IPS er en spareløsning i spareprofiler 
  • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp eller gjøre en kombinasjon av begge deler.
  • Hvis du starter en spareavtale, trekkes sparebeløpet fra kontoen din hver måned.
  • Når du har kommet i gang med sparingen, kan du når som helst bytte spareprofil på storebrand.no.
  • Når du sparer i IPS, kan du tidligst starte å ta ut pengene når du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp).
  • Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen.
 • Anbefalt pensjon

  «Anbefalt pensjon» er et smart valg for folk flest. Vi anbefaler at du velger denne spareløsningen om du ønsker at våre pensjonseksperter skal ta hånd om sparingen for deg. Aksjeandelen vil være høy mens du er ung, men etter hvert vil stadig mer av pengene flyttes over i rentepapirer.

  Vi sørger for at forholdet mellom aksjer og rentepapirer er tilpasset alderen din. Du slipper dermed å tenke på hvilken spareprofil som er smartest – vi tar hånd om alt for deg.

 • Automatisk nedtrapping av risiko

  For å redusere risikoen på sparingen din inn mot pensjonsalder, blir aksjeandelen gradvis redusert fra du er 57 år til 67 år.

  Nedtrappingen skjer årlig, og du vil gradvis få en økt andel av sparingen din i Storebrand Forsiktig spareprofil. Du kan når som helst slå av denne funksjonaliteten på dine personlige sider.

  Hvis du ikke har valgt automatisk nedtrapping, kan du aktivere denne funksjonaliteten på dine personlige sider.

 • Sparing med avkastningsgaranti

  Ønsker du å sikre hele eller deler av sparingen, kan du velge pensjonssparing med garantert årlig avkastning i Storebrand Garantiportefølje. Garantert rente er på 1,75 prosent årlig før kostnader. Årlig forvaltningskostnad er 1,15 prosent. Avkastning utover garantert rente tildeles avtalen årlig.

 • Garanti i utbetalingsperioden

  Fra 70 år, eller om du velger et tidligere tidspunkt for uttak, flyttes sparesaldoen din over i Storebrand Garantiportefølje. Her får du en garanti mot negativ avkastning (verdifall). Vi garanterer at du minimum får en rente på 0,60 prosent på sparepengene, etter at kostnader er trukket fra. Dette for å sikre deg forutsigbarhet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.

 • Utbetaling ved opphold på sykehjem

  Ved langtidsopphold på sykehjem kan kommunen kreve egenandel for oppholdet på inntil 85 prosent av alle løpende inntekter, både pensjoner og kapitalinntekter. Her inngår også utbetalingen fra IPS, både innskudd og avkastning. Reglene om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester finner du på Lovdata.

  Merk at det er svært få personer under 80 år som har langtidsplass på sykehjem. For denne gruppen er oppholdet i gjennomsnitt ca. ett år. 80 år er som regel det siste utbetalingsåret for IPS. 

 • Utbetaling ved uførhet

  Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling av sparebeholdningen i samsvar med den aktuelle uføregraden. Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt.

 • Utbetaling ved død

  Hvis du dør før utbetalingen er fullført, vil spareverdien bli utbetalt til dine etterlatte.

  Sparingen utbetales som en årlig barnepensjon til barn under 21 år. Barnepensjonen er på 1G (folketrygdens grunnbeløp) i året og utbetales frem til barnet fyller 21 år eller så lenge sparebeholdningen rekker.

  Har du ikke barn eller har spart mer enn det som kreves for å utbetale barnepensjon er det egen ordning. Ektefelle, samboer eller registrert partner får da utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død.

  Hvis du ikke har barn, ektefelle, samboer eller registrert partner, vil sparesaldoen utbetales som et engangsbeløp. Dette blir fordelt etter reglene i arveloven og testamentet.

 • Kostnader

  Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du kunde i Storebrand Fordel. Da får du gunstige betingelser på en rekke produkter. Enkelte bedrifter har egne avtaler som gir spesielle priser til sine ansatte.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  KostnaderStorebrand FordelAndre kunder
  Kostnad ved kjøp 0
  Kostnad ved bytte av spareprofil
  Årlig administrasjonskostnad0,1 %* 0,1 %*

  *Årlig administrasjonskostnad gjelder fra 1. november 2023.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  Årlig forvaltningskostnadStorebrand FordelAndre kunder
  Forsiktig 0,80 %0,95 %
  Balansert 0,95 %1,10 %
  Offensiv 1,10 %1,25 %
  Andre fond0,2-4 %0,2-4 %
  Garantiportefølje1,15 %1,15 %

  Med spareløsningen «Anbefalt pensjon», fordeles sparepengene dine mellom spareprofilene Storebrand Offensiv, Storebrand Balansert eller Storebrand Forsiktig. Sammensetningen tilpasses automatisk årlig, basert på alderen din. Det gir en årlig forvaltningskostnad på mellom 0,80 prosent og 1,10 prosent, basert på sammensetningen. Hvis du ikke har tjenestepensjon i Storebrand, vil prisen for disse spareprofilene være 0,15 prosent høyere. 

  Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

 • Skatt
  • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du derfor en skattefordel på 3 300 kroner (22 prosent i 2023).
  • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2023).
  • Du betaler ingen skatt på avkastningen mens du sparer.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt.
 • Avtalegiro
  • Når du starter spareavtalen, må du opprette en AvtaleGiro.
  • Du etablerer AvtaleGiro direkte på nett, i kjøpsløsningen.
  • Når AvtaleGiro er etablert, tar det to-fire uker før det første trekket blir gjennomført.
  • Hvis du ikke har BankID, kan du ringe kundesenteret vårt på telefon 22 31 17 00
 • Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.