Konvolutt med ark merket med skatt og penger oppi

IPS – sparing til pensjon med skattefordeler

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare til pensjonen din og samtidig få skattefordeler.

Du kan spare inntil 40 000 i året i valgfrie fond, og ikke betale skatt på avkastning før du går av med pensjon. En av fordelene med IPS er at utbetalingene skattes som alminnelig inntekt.

Har du IPS hos oss, får du:

 • en skattefordel inntil 8 800 kroner og du kan spare inntil 40 000 i året
 • tidligst begynne å ta ut pengene når du fyller 62 år
 • anledning til å velge fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker
 • fritt velge i fond med ulik risiko
 • ingen skatt på avkastning underveis i spareperioden. Den dagen du tar ut sparepengene dine, må du betale alminnelig inntektsskatt
 • garanti mot verdifall i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og stabilitet når pengene utbetales

Flere detaljer om IPS

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor mye må jeg spare i året for å få en skattefordel?

  Du kan få inntil 8 800 kroner i skattefordel på skattemeldingen din. Altså 22 prosent av det du sparer i 2020. Det er viktig å påpeke at du trenger ikke å spare maksbeløpet på 40 000 kroner i året for å få skattefordelen på 22 prosent. Du kan spare så lite som 100 kroner i måneden, og fortsatt få skattefordelen, men da av et lavere beløp.

 • Hvor lenge bindes sparepengene mine?

  Sparepengene er låst til pensjonsalder. Det vil si at du kan starte å ta ut pengene når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

  Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp).

 • Hva skjer med sparepengene hvis jeg dør?

  Hvis du dør, utbetales sparepengene som en årlig barnepensjon til barn under 21 år. Barnepensjonen er på 1G (folketrygdens grunnbeløp) i året og utbetales frem til barnet fyller 21 år eller så lenge sparebeholdningen rekker.

  Hvis du ikke har barn, eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død.

  Hvis du ikke har barn eller partner, vil sparesaldoen bli fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

 • Jeg har en gammel IPS-avtale. Hva bør jeg gjøre med den?

  Det er forskjellige skatteregler mellom gammel IPS (opprettet før 01.11. 2017) og ny IPS-ordning. Derfor vil det ikke være mulig å overføre midler fra gammel til ny ordning. Sannsynligvis vil det være lønnsomt å stoppe sparingen i gammel avtale og opprette en ny med gunstigere skatteregler.

 • Kan jeg flytte IPS mellom forskjellige leverandører?

  Ja, IPS kan flyttes mellom forskjellige leverandører.

 • Hvor mye koster det?

  Det er ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnaden i spareprofilen eller fondene du sparer i.

 • Kan jeg bytte fond?

  Ja, det kan du. Du kan fritt velge fond med ulik risiko, eller benytte deg av en av våre forhåndsdefinerte spareprofiler. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?