Ung jente i rød boblejakke som står ute.

Flere unge blir uføre av psykiske lidelser

Stadig flere unge sliter psykisk og blir ufør i ung alder. Har du ikke riktig forsikring kan barnet gå glipp av over 100 000 kroner i året.

Av  Ingrid Skogholt/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 24.06.2021
SIST OPPDATERT 27.11.2023

Ifølge tall fra NAV har antallet uføre mellom 18 og 29 år doblet seg siden 2013. Per 2023 er det ca. 22 000 uføre i denne aldersgruppen.

Andelen uføre i befolkningen øker jevnt, og per september 2023 mottok 10,4 prosent av befolkningen fra 18-67 år uføretrygd.

Hva er konsekvensen av å bli ufør i ung alder, og hvordan kan du bidra til å sikre barnet ditt økonomisk? Og hvorfor er det spesielt viktig å ha en forsikring for uførhet for unge?

Svaret kan være å kjøpe barneforsikring – og ikke bare til de aller yngste barna. En av de viktigste grunnene til å gå til anskaffelse av barneforsikring, er sikkerheten den gir til dem som ikke har kommet seg ut i arbeidslivet ennå. 

– Både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pensjon er rettigheter som vi opparbeider oss gjennom å stå i jobb. Studenter og unge voksne uten arbeid er derfor en sårbar og utsatt gruppe rent økonomisk, sier leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal.

KLAR OG TYDELIG: Leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal, anbefaler alle barneforeldre å tegne en barneforsikring med gode uførepensjonsordninger Foto: Storebrand


Vår barneforsikring har fått terningkast seks


Barneforsikring med toppscore

Lundal peker på en tydelig sammenheng mellom vekst i antall unge uføre, og økningen i antall unge med psykiske lidelser.

– Vi har dessverre sett en negativ utvikling på dette området de siste årene. I Storebrand får vi inn stadig flere uføresaker som er relatert til sammensatte psykiske helseplager.

Med en barneforsikring med uførepensjon har du en helt annen økonomisk trygghet dersom uhellet skulle være ute. Uførepensjonen kommer som et tillegg til utbetalingen fra staten, og kan vare helt frem til den forsikrede fyller 67 år.

En barneforsikring godt inn i 20-årene

En barneforsikring i Storebrand gjelder helt frem til fylte 26 år.

– Vi har satt grensen der for at du skal være forsikret også mens du er student. Da dekker også forsikringen en viktig periode i livet, hvor du ikke har opparbeidet deg rettigheter i arbeidslivet, nemlig studietiden.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjennomføres hvert fjerde år, med unntak av en tilleggsundersøkelse i 2021. Den viste at nesten annenhver student sliter psykisk, opplyser NTNU.

– Dersom du er uheldig og blir ufør i ung alder, får du utbetalt lite sammenlignet med hva du ville fått dersom du hadde vært i arbeid, sier Lundal.

GYLDIG I 20-ÅRENE: Nesten annenhver student sliter psykisk, og Storebrand ønsker å dekke denne viktige perioden av livet. Illustrasjonsfoto.

Kan ha stor innvirkning på livskvaliteten

Blir du ufør som ung og ugift, får du årlig utbetalt 2,91 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Per 2023 utgjør dette 345 184 kroner. Etter skatt blir ikke dette veldig mye å leve for.

– Det er en lav inntekt å leve på hvis man skal stifte, eller har stiftet, familie og ønsker seg inn på boligmarkedet. I tillegg skal det kanskje også dekke merkostnader knyttet til sykdom, forklarer Lundal.

Med en barneforsikring fra Storebrand med uførepensjon kan du i tillegg få utbetalt inntil 1 G i året (118 620 kroner per 2023). En slik individuell uførepensjon beskattes lavt, og du vil sitte igjen med ca. 95 prosent av den årlige uførepensjonen etter skatt.

– Det gir en økning av inntekten din på nesten 9.500 per måned og vil ha en stor innvirkning på hverdagen din.

Uførepensjon fra barneforsikring Ekstra eller Total øker også fast med 2 prosent per år under utbetaling.

Husk også at hvis du har en barneforsikring i Storebrand, vil du få anledning til å kjøpe en uføreforsikring for voksne uten å måtte avgi nye helseopplysninger når barneforsikringen opphører ved 26 år.

– Dette er viktig å være klar over. Mange, men ikke alle selskaper, har denne rettigheten i sin barneforsikring, sier Lundal.


Eyr-appen – lege og psykolog på mobilen


En barneforsikring i Storebrand inkluderer også en engangserstatning dersom uførheten anses som varig eller har vart i over 5 år. Disse pengene kan for eksempel fungere som egenkapital til boligkjøp.

– Det er viktig å være klar over at forsikringspengene kommer i tillegg til det du får utbetalt i uføretrygd og eventuelle andre ytelser fra NAV, presiserer Lundal.

Økonomisk trygghet for hele familien

Å forsikre barnas fremtid er noe du som forelder bør gjøre, mener Lundal.

– Jeg snakker av og til med personer som heller har valgt å spare penger som en form for forsikring, men det er jo ikke sånn det fungerer.

Lundal forklarer at hovedpoenget med barneforsikring er å dekke fremtidige konsekvenser for tap av arbeidsevne.

De økonomiske konsekvensene kan bli mye større enn mange er klar over, og som er svært vanskelig eller umulig å spare opp midler til for å håndtere.

EN AV TO: Halvparten av alle barn har barneforsikring. I Storebrand har rundt 70 prosent valgt forsikringen Ekstra. Illustrasjonsfoto

– Jo tidligere du kjøper forsikring til barnet ditt, desto mindre er risikoen for at det senere skjer noe som medfører at du ikke får den forsikringen du ønsker, sier han.

En barneforsikring kan også bidra økonomisk slik at foreldre lettere kan ta fri fra jobb og være tilstede på sykehuset med barnet. I tillegg kan det være behandlingsutgifter som blir dekket, eller utbetalinger av et engangsbeløp dersom barnet får en alvorlig sykdom.

Skjer det noe med et barn i en tidlig fase, sørger en barneforsikring for økt økonomisk bistand til å håndtere hverdagen – også for foreldrene.

– Det siste man vil som forelder når barnet blir sykt, er å ikke kunne være der for dem, avslutter Lundal.


Få ekstra økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykkeFant du det du lette etter?