Toppscore i forsikringstester

Vi skal alltid tilby attraktive produkter som virkelig tåler sammenligning med konkurrentene våre. Vi er stolte av at forsikringene våre kommer godt ut i flere tester gjennomført av media. Under kan du se en oppsummering av alle testresultatene.

Husforsikring – best i test mai 2024

Smarte Penger har testet husforsikringene i markedet. Storebrand gjør det generelt svært godt på alle punkter, og Husforsikring super får høyeste karakter i testen.

Se hele testen hos Smarte Penger

Barneforsikring – best i test mars 2024

Forbrukernettstedet Smarte Penger har en omfattende vurdering av markedets barneforsikringer.

Storebrand barneforsikring ekstra gikk helt til topps med den beste karakteren i kåringen, basert på vekten Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningen.

Se hele testen hos Smarte Penger

Bilforsikring til topps igjen – oktober 2022

Forbrukernettstedet Smarte Penger har vurdert bilforsikringene i markedet.

Storebrand bilforsikring super gikk helt til topps med den karakteren og vekten Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningene.

Se hele testen hos Smarte Penger

Innboforsikring – test-vinner august 2022

Forbrukernettstedet Smarte Penger har vurdert innboforsikringene også.

I august 2022 gikk Storebrand innboforsikring super nok en gang helt til topps med den karakteren og vekten Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningene.

Se hele testen hos Smarte Penger

Reiseforsikring med terningkast 6

Storebrand gjør det svært godt på alle viktige punkter. Forsinket reisegods kan du få 6 000 kroner for, uten timeskrav. I tillegg er det ubegrenset dekning på egenandel av skade på leiebil, motorsykkel og nøkler.

– Norsk Familieøkonomi, april 2022.

Testen tar også hensyn til at Storebrand planlegger å tilby en videotjeneste med lege/sykepleier som er tilgjengelig døgnet rundt. Dette er nytt i årets reiseforsikring og blir tilgjengelig i løpet av kort tid.

Se hele testen hos Norsk Familieøkonomi

Bilforsikring med Norges beste forsikringsvilkår

Vår Bilforsikring super er nok en gang testvinner hos Cicero. Begrunnelsen er hentet fra Ciceros markedsrapport for skadeforsikring, september 2021:

Storebrand skiller seg positivt ut ved å ha like gode eller bedre vilkår enn resten av utvalget på en rekke av vilkårene Cicero anser som viktigst i aktørenes toppdekning for bil. Noen av disse er blant annet totalskadegaranti, utvidet sum fastmontert utstyr eller løsøre og utvidet leiebildekning.

Kåringen har fokusert på utvalgte vilkår i aktørenes toppdekninger på bilforsikring, og det er kun enkelte aktører som er sammenlignet. Cicero har beregnet pris med utgangspunkt i ordinær pris som inneholder nettrabatt.

Barneforsikring – best i test januar 2021

Norsk Familieøkonomi ga Barneforsikring ekstra terningkast seks i år også, og er dermed fortsatt best i test. Her er begrunnelsen:

Storebrand ble fremhevet som fjorårets vinner da de var først ute med å lansere indeksregulering av uførepensjon under utbetaling. Barneforsikring ekstra har fremdeles mange gode dekninger og høye forsikringssummer i sammenligning med øvrige barneforsikringer.

Forsikringssum i forbindelse med medisinsk invaliditet er testens høyeste på 30G, utvalgte sykdommer er blant de tre høyeste på 4G og uførepensjonen er på 1G.

Uførepensjonen graderes derimot i henhold til uføregrad, og vil kun komme til full utbetaling dersom barnet blir 100 prosent ufør. Det må også bemerkes at dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom kun gir utbetaling dersom invaliditetsgraden overstiger minstekravet på 50 prosent.

Samtidig plasseres Storebrand midt på treet prismessig og har dermed et godt forhold mellom pris og vilkår.

Barneforsikring ekstra er et svært godt alternativ for deg som ønsker å sikre barnet ditt nå og i fremtiden.

Se hele testen hos Norsk Familieøkonomi