Illustrasjonsfoto: ung jente med stripete genser.

– Det er utfordrende å være forelder når ungdommen sliter

Stadig flere unge sliter med bekymringer og stress. Her er forsikringen som gjør både ungdom og foreldre bedre rustet til å takle press og psykiske plager.

Av  Sunniva Kvitberg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 19.01.2021
SIST OPPDATERT 29.08.2022

Små barn skal gjennom mange knall og fall. Du kan ikke polstre dem fullstendig, men de fleste vil nok være enige i at det er viktig å forsikre seg mot skader og sykdommer barna kan pådra seg.

Før du vet ordet av det har de vokst og blitt ungdommer. Og da venter flere tøffe mentale tak – i form av alt fra eksamener og russetid, til å skulle flytte for seg selv og stå på egne bein og takle krevende studier.

I et samfunn som higer etter sterke prestasjoner, kan dette presset gå på den psykiske helsa løs. Men går det egentlig an å forsikre seg mot det?

– Vi har tatt høyde for at en barneforsikring ikke bare skal handle om fysisk helse, men også om psykisk helse, sier Espen Paulsen, som er fagsjef for personforsikring i Storebrand.

ESPEN PAULSEN: Fagsjef for personforsikring i Storebrand. Foto: Storebrand

Storebrands barneforsikring kommer i tre varianter: Basis, Ekstra og Total. Alle tre dekningene inkluderer blant annet psykologisk førstehjelp.

– Dette er en ny dekning som dekker utgifter til psykolog dersom barnet, en av foreldrene eller andre i husstanden dør, forteller Paulsen.

Alle barneforsikringene gjelder helt frem til barnet har fylt 26 år.


Vår barneforsikring har fått terningkast seks


Hvis du kjøper barneforsikringen Ekstra eller Total, får barn fra 14-26 år dekket tilgang til den digitale psykologtjenesten i mobilappen Eyr. Tilbudet inkluderer inntil fem digitale konsultasjoner.

I tillegg dekker barneforsikring Total opptil 12 samtaler per forsikringstilfelle hos psykolog etter henvisning fra lege – slik at man står bedre rustet til å fange opp og behandle psykiske vansker tidlig.

– Helt naturlig å kjenne på bekymringer

Alexandra Costache er psykolog hos SOS International, som formidler psykologtjenester på vegne av Storebrands helseforsikring. Hun opplever at ungdomstiden kan virke overveldende for mange.

– Det er den tiden i livet hvor man må finne ut hvem man vil være, og hvem man skal bli. Og da er det helt naturlig å kjenne på rådvillhet og bekymringer. Samtidig ser vi også at omfanget av angst- og depresjonssymptomer ofte øker i denne aldersgruppen, sier hun.

I Ungdata-rapporten fra 2022, kommer det frem at det er typisk stress-symptomer, som bekymringer eller følelsen av at alt er et slit, som er mest utbredt blant ungdom- og videregåendeelever. En del sliter også med søvnproblemer eller at de er triste og nedstemte.

«
En barneforsikring skal ikke bare handle om fysisk helse, men også om psykisk helse.

Espen Paulsen
fagsjef personforsikring i Storebrand

En ekstra støttespiller

Alexandra Costache mener at det i en slik situasjon er helt avgjørende å ha tilgang til hjelp. Det å ha noen å prate med – som også kan gi deg gode verktøy til hvordan du skal takle det som er vanskelig kan være verdifullt.

– Forskningen viser at de som oppsøker og henter støtte, er de som kommer best ut. Vi hjelper dem som oppsøker oss med å lære å håndtere stress, problemer og negative tanker. I tillegg ønsker vi å hjelpe klientene til å bruke støttespillerne rundt seg, og ikke minst være en god støttespiller for seg selv, forteller psykologen.

«
Det kan være godt å snakke med en psykolog som ungdommen tør å være helt ærlige med.

Alexandra Costache
psykolog hos SOS International

ALEXANDRA COSTACHE: Psykolog hos SOS International. Foto: Jonas Lisether/Newslab

De fleste foreldre ønsker selvfølgelig gjerne å kunne være den støtten og den samtalepartneren barnet deres trenger – også når de blir tenåringer og unge voksne. Psykologen mener imidlertid at det i blant også kan være nyttig med en samtalepartner utenfor familien.

– Jeg opplever at både de fleste ungdommer og foreldre ønsker å forstå hverandre. Men likevel oppstår kommunikasjonsutfordringer. Noen ungdommer er også redde for å bekymre foreldrene sine, og moderer seg kanskje i samtale med dem, sier Costache, og fortsetter:

– Da kan det være godt å snakke med en psykolog som de tør å være helt ærlige med. Vi sitter også på yrkesspesifikk kunnskap og konkrete tiltak som har dokumentert effekt.

GJELDER TIL BARNET ER 26 ÅR: Barnet ditt bør være forsikret gjennom barndommen, ungdomstiden og studenttilværelsen. Hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve med lav uføretrygd resten av livet. Illustrasjonsfoto

En trygghet for foreldre

Psykologen mener det er viktig for alle foreldre å huske på at det ikke nødvendigvis er deres feil at barnet sliter, og minner om at fleste barn og unge med psykiske plager kommer fra helt normale familier.

– Det er utfordrende å være forelder når barnet sliter, og det er lett å bli rådvill. Mange vil nok spørre seg om de kunne gjort noe annerledes i oppveksten, men det er viktig å komme bort fra spørsmålet om hva du kunne gjort, og isteden anerkjenne at barnet har det vanskelig og fokusere på hva du kan gjøre for å hjelpe barnet nå, sier hun.

Costache råder alle foreldre til å lytte til barnet på en åpen måte, og vise at man aksepterer alle erfaringer og utspill. Og hvis du er i tvil om hvordan du skal takle en spesiell situasjon ungdommen befinner seg i, kan det være lurt å benytte seg av rådgivning.

– Barneforsikring Total er dermed en ressurs og en trygghet for hele familien, og ikke bare for barnet. Storebrands Barneforsikring Total dekker nemlig en døgnåpen tverrfaglig rådgivningstjeneste, der også foreldre kan snakke med rådgiver, psykolog, jurist eller økonom ved problemer som påvirker barnet, poengterer Espen Paulsen.


Vår barneforsikring gjelder til barnet fyller 26 år


– Vi vet at tidlig behandling hjelper

Espen Paulsen opplever at psykologtilbudet i barneforsikring Total kommer ekstra godt med i ferier – når mange av de offentlige psykologtjenestene har stengt.

– Da kan man komme til privat behandling gjennom forsikringen. Psykiske vansker tar jo ikke ferie, understreker Paulsen.

Han legger også til at forsikringen har en god uførepensjon, som kan bli svært viktig ved varig sykdom. Selv om det viktigste selvfølgelig er å forebygge uførhet blant unge.

– Vi ser at stadig flere blir uføre på grunn av psykiske lidelser. Men med en forsikring som dekker psykologbehandling, kan man fange opp og behandle psykiske vansker tidlig. På den måten kan man drive forebygging, og kanskje unngå at de psykiske vanskene leder til uførhet, sier han.

«
Barneforsikring Total er en ressurs og en trygghet for hele familien, og ikke bare for barnet.

Espen Paulsen
fagsjef personforsikring i Storebrand

Både Paulsen og Costache poengterer at det er viktig å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Med psykiske plager mener vi tilstander som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser.

Irritabelt humør, søvnproblemer, dårlig matlyst og mye uro og bekymringer, er eksempler på psykiske plager det er viktig å følge opp videre.

Betegnelsen psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, og disse kan igjen defineres som «lettere» eller «alvorlige» med utgangspunkt i alvorlighetsgrad.

Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, væremåte og omgang med andre.

– Lettere psykiske plager og lidelser kan medføre lengre ventetid i det offentlige enn ved alvorlige lidelser, og da kan helseforsikringen bli viktig. Ved å tilby tidlig hjelp og behandling kan forverring og unødvendig lidelse forebygges.

– I de tilfellene der det viser seg at man har alvorlige plager og behov for noe mer, vil psykologen også kunne bistå med dette – for eksempel med henvisning til videre behandling og oppfølging i tiden frem til man kan starte der, avslutter Costache.


Fant du det du lette etter?