Alt om bil og bonus

Bonus er en 'belønning' du får i form av redusert forsikringspris hvis du ikke bruker forsikringen.

Du får høyere bonus for hvert år du kjører skadefritt, inntil du har nådd toppbonus på 75 prosent.

Bonus

 • Hvordan opparbeider jeg bonus?

  Bonusen øker med 10 prosent for hvert år du kjører skadefritt – frem til 70 prosent.

  Etter 3 år med skadefri kjøring på 70 prosent gis 75 prosent. Etter ytterligere 3 år med skadefri kjøring på 75 prosent – gis toppbonus.

  Toppbonusen er 75 prosent, men dersom skade inntreffer reduseres ikke bonus i prosent. 

  Husk at bonusen følger den person som forsikringen står på (nevnt i forsikringsbeviset).

 • Hvordan påvirkes bonus ved skade?

  Ved bonusberøvende skader som dekkes av eget selskap vil en miste bonus. Kunder som har hatt 75 prosent bonus i mer enn 3 år, mister ikke bonus ved første skade. Har du hatt 75 prosent bonus i 3 år eller mindre, går du ned til 70 prosent ved første skade. For øvrig reduseres bonus med 10 prosent.

 • Hvilken bonus får jeg på min første bil?

  Hvis du er over 18 år får du en startbonus på 60 prosent.

 • Kan jeg overføre bonusen min til en annen person?

  Ja, du kan overføre bonus til ektefelle, samboer eller ditt personlige firma. Men du kan ikke overføre bonus til barnet ditt.

 • Tar jeg med bonusen min til dere fra annet selskap?

  Ja, så lenge du har hatt bilforsikring de siste tre årene, gjør du det. Bare oppgi registreringsnummeret og bonusen du allerede har (når du kjøper bilforsikring hos oss), så ordner vi resten. Husk å trekke fra eventuelle bonusreduserende skader, hvis du har hatt det.

 • Får jeg samme bonus på bil nummer to hos dere?

  Ja, hvis du allerede har en bilforsikring hos oss, får du samme bonus når du anskaffer en ny bil (inntil 75 prosent første år). Har du flere biler får du tilsvarende den laveste bonusen.

  Skriv inn registreringsnummeret på bil nummer én når du kjøper den nye forsikringen, så ordner vi resten.

 • Kan jeg hente bonus fra utlandet?

  Ja, dersom bilen er registrert i ditt navn, og forsikringsselskapet kan dokumentere at du har kjørt skadefritt, kan du få tilsvarende bonus som antall skadefrie år.

 • Jeg har kjørt firmabil; hvilken bonus får privatbilen min?

  Da kan du få en startbonus på 70 prosent første år på privatbilen din, så fremt du kan dokumentere at du har kjørt skadefritt med firmabilen i mer enn fem år.

 • Når vil det ikke lønne seg å bruke forsikringen?

  I de fleste tilfeller vil det lønne seg å bruke forsikringen.

  Ved enkelte mindre skader vil det ikke lønne seg å dekke skaden på forsikringen på grunn av det bonustapet du påføres. Dette vil du få råd om ved en eventuell skade.

 • Hvilke skader påvirker ikke bonus?

  Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskader gir ikke bonustap. Kollisjon med dyr som går løs på veg, feilfylling av drivstoff og naturskader gir heller ikke bonustap.

Kjørelengde

 • Hvorfor er det viktig å oppgi korrekt kjørelengde?

  Kjørelengden har betydning for prisen, og sannsynligheten for skade øker jo lengre du kjører. Du må selv passe på at du ikke overskrider den kjørelengden du har valgt. Hvis du har behov for å endre kjørelengden, kan du enkelt korrigere den ved å logge deg inn på dine personlige sider. Har du en skade og du har kjørt lengre enn avtalt, vil dette medføre reduksjon i erstatningen.

Egenandel

 • Hva er egenandelen?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

 • Er det noen unntak fra egenandelen?

  Ja, det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  Ansvarsskade: Ingen egenandel

  Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent  av det overskytende

  Glassruteskader: 2 500 kroner

  Veihjelp: 500 kroner

  Leiebil: Ingen egenandel

  Motor-/girkasseskade Super: 4 000 kroner

  Hvis FG -godkjent alarm var i drift på tidspunktet for tyveri eller tyveriforsøk, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at bilen ikke skal brukes av fører under 24 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med 10 000 kroner.

Flytte forsikringen

 • Når kan jeg flytte forsikringen min til dere?

  Du kan flytte forsikringene dine fra annet selskap med en måneds varsel. Det betyr at hvis du for eksempel sier opp  5. januar, vil forsikringene gjelde i nytt selskap fra 5. februar.  I tillegg til flytteregelen på en måned, kan du alltid si opp ved hovedforfall. Er hovedforfall mindre enn en måned frem i tid, kan du flytte over forsikringen raskere enn en måned.

Avslutte forsikringen

Andre spørsmål

 • Bør jeg velge en forsikring som inkluderer leiebil?

  Du kan velge kaskoforsikring med eller uten leiebil. Hvis du bare har én bil, og du er avhengig av den til daglig, anbefaler vi å velge forsikring med leiebildekning. Det dekker billeie i tilsvarende størrelse innenfor klassene A, B og C, enten bilen er stjålet eller står på verksted. Hvis du ikke trenger leiebil likevel, men har dekningen, får du 250 kroner per dag. Da har du for eksempel til dagskort på bussen, og litt til.

 • Hvilken betydning har det at føreren er over/under 23 år?

  Prisen blir lavere hvis du avtaler at det ikke er førere av bilen som er under 23 år. Husk å gi oss beskjed hvis situasjonen endres, slik at prisen på forsikringen din blir korrekt. Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at kjøretøyet ikke skal brukes av førere under 23 år, og føreren i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med 10 000 kroner.

 • Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

  Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter ved tvistesaker for føreren av bilen.

 • Har jeg samme forsikring og dekninger hvis jeg forsikrer elbilen eller hybriden?

  Ja, du har samme forsikring og dekninger.

  Den eneste forskjellen er at bilforsikringen «Super» også omfatter batteripakker til elbil og hybrid under motor- og girdekningen.

 • Hva er trafikkforsikringsavgift?

  Trafikkforsikringsavgiften er en avgift til staten og erstatter årsavgiften du før betalte. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn en trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy.

  Her kan du lese mer om den nye ordningen

Grønt kort


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023