Alt om bil og bonus

Bonus er en 'belønning' du får i form av redusert forsikringspris hvis du ikke bruker forsikringen.

Du får høyere bonus for hvert år du kjører skadefritt, inntil du har nådd toppbonus på 75 prosent.

Bonus

 • add Hvordan opparbeider jeg bonus?

  Bonusen øker med 10 prosent for hvert år du kjører skadefritt – frem til 70 prosent.

  Etter 3 år med skadefri kjøring på 70 prosent gis 75 prosent. Etter ytterligere 3 år med skadefri kjøring på 75 prosent – gis toppbonus.

  Toppbonusen er 75 prosent, men dersom skade inntreffer reduseres ikke bonus i prosent.

  Husk at bonusen følger den person som forsikringen står på (nevnt i forsikringsbeviset).

 • add Hvordan påvirkes bonus ved skade?

  Ved bonusberøvende skader som dekkes av eget selskap vil en miste bonus. Kunder som har hatt 75 prosent bonus i mer enn 3 år, mister ikke bonus ved første skade. Har du hatt 75 prosent bonus i 3 år eller mindre, går du ned til 70 prosent ved første skade. For øvrig reduseres bonus med 10 prosent.

 • add Hvilke skader påvirker ikke bonus?

  Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskader gir ikke bonustap.

  Kollisjon med dyr som går løs på veg, feilfylling av drivstoff, skader under øvelseskjøring og naturskader gir heller ikke bonustap.

  Har du Bilforsikring super, taper du ikke bonus hvis et annet kjøretøy skader den parkerte bilen din.

 • add Lønner det seg å bruke forsikringen?

  Bonustapet er begrenset, så det lønner det seg som regel å bruke forsikringen.

  Unntaket er når skaden er så liten at det blir mindre å betale for reparasjonen enn det blir å betale i egenandel

  Ta også med i beregningen det du må betale ekstra ved fornyelse av forsikringen hvis skaden har gitt bonustap.

 • add Hva skjer med bonusen hvis jeg får en skade og må bruke forsikringen?

  Har du hatt 75 prosent bonus i mer enn tre år, mister du ikke bonus i det hele tatt ved første skade.

  Har du hatt 75 prosent bonus i tre år eller mindre, taper du 5 prosent bonus og går ned til 70 prosent ved første skade.

  I andre tilfeller mister du 10 prosent bonus for hvert forsikringstilfelle.

 • add Hvilken bonus får jeg på min første bil?

  Hvis du er over 18 år får du en startbonus på 60 prosent.

 • add Kan jeg overføre bonusen min til en annen person?

  Ja, du kan overføre bonus til ektefelle, samboer eller ditt personlige firma. Men du kan ikke overføre bonus til barnet ditt.

 • add Tar jeg med bonusen min til dere fra annet selskap?

  Ja, så lenge du har hatt bilforsikring de siste tre årene, gjør du det. Bare oppgi registreringsnummeret og bonusen du allerede har (når du kjøper bilforsikring hos oss), så ordner vi resten. Husk å trekke fra eventuelle bonusreduserende skader, hvis du har hatt det.

 • add Får jeg samme bonus på bil nummer to?

  Ja, hvis du allerede har en bilforsikring hos oss, får du samme bonus når du anskaffer en ny bil (inntil 75 prosent første år). Har du flere biler får du tilsvarende den laveste bonusen.

  Skriv inn registreringsnummeret på bil nummer én når du kjøper den nye forsikringen, så ordner vi resten.

 • add Jeg har kjørt firmabil; hvilken bonus får privatbilen min?

  Da kan du få en startbonus på 70 prosent første år på privatbilen din, så fremt du kan dokumentere at du har kjørt skadefritt med firmabilen i mer enn fem år.

 • add Kan jeg hente bonus fra utlandet?

  Ja, dersom bilen er registrert i ditt navn, og forsikringsselskapet kan dokumentere at du har kjørt skadefritt, kan du få tilsvarende bonus som antall skadefrie år.

Andre spørsmål

 • add Hva er «Grønt kort», og hvordan får jeg det?

  «Grønt kort» er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Har du aktiv kjøretøyforsikring i Storebrand, kan du bestille «Grønt kort» hos oss. Dette dekker også tilhenger som trekkes av bilen du har forsikret hos oss.

  Bestill «Grønt kort»

 • add Hvilken betydning har det at føreren er over/under 23 år?

  Årsprisen på forsikringen blir lavere hvis du avtaler at ingen førere av bilen er under 23 år.

  Husk å gi oss beskjed hvis situasjonen blir endret, slik at prisen på forsikringen din blir korrekt. Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at ingen under 23 år skal kjøre bilen, og føreren i skadeøyeblikket er under denne alderen, øker egenandelen med 10 000 kroner.

 • add Dekker forsikringen øvelseskjøring?

  Ja, ledsager blir regnet som ansvarlig fører. Du trenger ikke å registrere den unge sjåføren for øvelseskjøringen.

  • Den som øvelseskjører må ha fylt 16 år, og ha gjennomført trafikalt grunnkurs.
  • Ledsageren må ha fylt 25 år, og hatt førerkort for bil sammenhengende de siste fem årene.

  Det er ikke bonustap for skader som oppstår under øvelseskjøring.

 • add Hva er trafikkforsikringsavgift?

  Trafikkforsikringsavgiften er en avgift til staten og erstatter årsavgiften du før betalte. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn en trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy.

  Mer om ordningen

Avslutte forsikringen


Fant du det du lette etter?