Ny bil?

 • Nå får du 15 prosent ekstra rabatt på forsikring av biler førstegangsregistrert i løpet av de siste tre månedene.
 • Tilbudet kommer i tillegg til andre prisfordeler og rabatter.

Den rabatterte forsikringen kjøper du ved å fylle ut og sende inn skjema, eller på telefon 915 08880.

Hva dekker bilforsikringen?

Del­kasko

Kasko

Super


Ansvar

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Ubegrenset beløp ved personskade, og inntil 100 millioner kroner ved skade på ting. Forsikringen omfatter

 • skade på fører og passasjer
 • skade på personer utenfor kjøretøyet
 • skade påført bygninger og andre gjenstander
 • skade påført andre kjøretøy

Fører- og passasjer­ulykke

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatning ved personskade på fører eller passasjer:

 • dødsfall 100 000 kroner
 • livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner
 • inntil 500 000 kroner for barn under 18 år

Rettshjelp

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatter inntil 100 000 kroner pr. tvist for å dekke nødvendige utgifter til advokatbistand.


Brann

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Omfatter brannskade og eksplosjon.


Tyveri

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • tyveri av kjøretøyet, og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet.
 • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri.

Glassrute

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • glassruteskade, knusing og sprekker.
 • reparasjon eller bytte av glassrute.

Bagasje

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Bagasje blir dekket med inntil 10 000 kroner.


Veihjelp i Norden

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen dekker veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.


Bilhjelp hjemme

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekker bilhjelp på hjemadressen ved driftsstopp eller utelåsing.


Veihjelp i Europa

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen dekker veihjelp i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.


Skade på eget kjøretøy

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Feilfylling av drivstoff

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Omfatter tømming og rens av tank, transport til verksted og nødvendige reparasjoner ved skader.


Leiebil

Valgfritt

Valgfritt

Forsikringen dekker leiebil i hele bilens reparasjonstid.


Motor, girkasse og batteripakker

Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • skade på motor
 • skade på girkasse
 • skade på batteri i elbil og hybrid

Leasing

Dekket i denne forsikringen

Ved totalskade blir startleie erstattet ut fra hvor mange måneder som gjenstår av leieforholdet.


Bilnøkkel

Dekket i denne forsikringen

Erstatter inntil 20 000 kroner hvis nøkkelen er mistet, stjålet eller brukket. Egenandel på 1 000 kroner.


Parkerings­skade

Dekket i denne forsikringen

Erstatter inntil 20 000 kroner ved skade på parkert kjøretøy, uten bonustap.


Totalskade­garanti

Dekket i denne forsikringen

Du får vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og har gått under 60 000 km, kan du få fabrikkny bil.


Utvidet bagasje og tilleggsutstyr

Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • utvidet bagasje inntil 20 000 kroner.
 • utvidet fastmontert tilleggsutstyr inntil 50 000 kroner.

Ekstra for bobil

Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • fuktskader, vannskader og ferieavbrudd.
 • utvidet løsøre og bagasje inntil 100 000 kroner

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du kan også velge kun «Ansvar». Det er en minimumsdekning og påbudt hvis du har bil. «Ansvar» dekker ansvar, fører- og passasjerulykke, samt rettshjelp.

Bruk bilforsikringskalkulatoren vår for å beregne pris. Sammenlign de ulike forsikringene, og tilpass slik at du får den billigste forsikringen med de dekningene du har behov for.

Den rabatterte forsikringen kjøper du ved å fylle ut og sende inn skjema, eller på telefon 915 08880.

Alltid gode priser

 • add 20 % lavere pris til fordelskunder

  Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Du får 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer.

  Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

 • add 15 % samlerabatt

  Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper en bilforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss.

  Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

 • add 10 % nettrabatt

  Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt på alle skadeforsikringer.

Bilforsikring super har Norges beste vilkår

Vår Bilforsikring super er nok en gang testvinner hos Cicero. Begrunnelsen er hentet fra Ciceros markedsrapport for skadeforsikring, september 2021:

Storebrand skiller seg positivt ut ved å ha like gode eller bedre vilkår enn resten av utvalget på en rekke av vilkårene Cicero anser som viktigst i aktørenes toppdekning for bil. 

Detaljer om bilforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Generelt

  Dekningene omfatter

  • motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
  • dekk og felger (ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med)
  • fabrikkmontert musikkanlegg
  • sikkerhetsutstyr (barnesete, førstehjelpspute og brannslukningsapparat)
  • annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
  • tapt arbeidsfortjeneste
 • add Ansvar, personskade og rettshjelp

  «Ansvar» er en minimumsdekning og påbudt hvis du har bil.

  Dekningene omfatter

  Erstatningsansvar etter bilansvarsloven

  • ubegrenset beløp ved personskade
  • inntil 100 millioner kroner ved skade på ting

  Skade på fører og passasjer

  • ulykke, se punkt 10 i vilkårene
  • død inntil 100 000 kroner
  • livsvarig invaliditet 200 000 kroner, for barn under 18 år 500 000 kroner

  I tillegg

  • skade på personer utenfor kjøretøyet
  • skade påført bygninger og andre gjenstander
  • skade påført andre kjøretøy
  • rettshjelp

  Dekningene omfatter ikke

  • skade på eget kjøretøy
 • add Delkasko

  Dekningene omfatter

  Delkasko dekker det samme som Ansvar (se over) + følgende:

  • brannskade
  • tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
  • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
  • glassruteskade, knusing og sprekker
  • veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
  • bilhjelp hjemme
  • bagasje inntil 10 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • leiebil
 • add Kasko

  Dekningene omfatter

  Kasko dekker det samme som Delkasko (se over) + følgende:

  • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

  Dekningene omfatter ikke

  • leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt
 • add Bilforsikring super

  Skal du kjøpe Bilforsikring super, må bilen din være under 7 år gammel.

  Dekningene omfatter

  Super dekker det samme som Kasko (se over) + følgende:

  • vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og gått under 60 000 km, kan du få fabrikkny bil. Ved leasing dekkes gjenstående startleie.
  • motor-/girkasseskade, batteripakker i elbil og hybrid
  • bilnøkkelforsikring inntil 20 000 kroner
  • parkeringsskade uten bonustap inntil 20 000 kroner
  • utvidet bagasje inntil 20 000 kroner
  • utvidet fastmontert ekstrautstyr inntil 50 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • motor- og girkasseskade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke påvirker bilens funksjon
  • motor- og girkasseskade som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
  • motor- og girkasseskade etter at bilen har kjørt 200 000 km eller er eldre enn 12 år.
  • motor- og girkasseskade på bruktimportert bil der skaden ville vært dekket av garanti på tilsvarende forhandlerimportert bil i Norge
  • skader som er dekket under bilens ordinære kaskoforsikring
  • motor- og girkasseskade som skyldes unormal bruk og belastning av bilen eller som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse
  • skader på motor som er ombygget og/eller chiptrimmet o.l.
  • motor- og girkasseskade ved kjøring på avsperret område/-vei eller bane
  • motor- og girkasseskade som skyldes klimatiske forhold, som nedbør og temperatur eller i form av, eller som skyldes unormalt høyt oljeforbruk
  • motor- og girkasseskade som skyldes konstruksjonsfeil, produksjonsfeil eller feil på software
 • add Leiebil

  Du kan velge leiebil i hele bilens reparasjonstid som tilleggsdekning til Kasko eller Super.

  Du kan velge mellom vanlig leiebildekning (klasse C/Compact for eksempel Toyota Corolla eller VW ID3) og utvidet dekning (inntil stasjonsvogn klasse I/Intermediate for eksempel Skoda Octavia eller VW ID4).

  Leiebil omfatter

  • 250 kroner pr. dag i inntil 21 dager hvis du ikke benytter leiebil.
  • ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet.
  • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres.

  Leiebil omfatter ikke

  • leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade.
  • erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvordan får jeg bonus på bil nummer to?

  Når du kjøper forsikring for bil nummer to, oppgir du registreringsnummeret på den bilen som allerede er forsikret hos oss. Vi ordner resten.

  Bil nummer to får samme bonus som du har på den første bilen, begrenset inntil 75 prosent første år.

 • add Hva skjer med bonusen hvis jeg får en skade og må bruke forsikringen?

  Har du hatt 75 prosent bonus i mer enn tre år, mister du ikke bonus i det hele tatt ved første skade.

  Har du hatt 75 prosent bonus i tre år eller mindre, taper du 5 prosent bonus og går ned til 70 prosent ved første skade.

  I andre tilfeller mister du 10 prosent bonus for hvert forsikringstilfelle.

 • add Dekker forsikringen øvelseskjøring?

  Ja, det gjør den. Ledsager regnes da som ansvarlig fører, og man trenger ikke å registrere ung bruker under øvelseskjøringen.

  Den som skal øvelseskjøre må ha fylt 16 år, og ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

  Ledsageren må ha fylt 25 år, og hatt førerkort for bil sammenhengende de siste fem årene.

  Det er ikke bonustap for skader som oppstår under øvelseskjøring.

 • add Hva er «Grønt Kort»?

  «Grønt kort» er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Har du aktiv kjøretøyforsikring i Storebrand, kan du bestille «Grønt kort» hos oss. Dette dekker også tilhenger som trekkes av bilen du har forsikret hos oss.

  Bestill «Grønt kort»

 • add Lønner det seg å bruke forsikringen?

  Bonustapet er begrenset, så det lønner det seg som regel å bruke forsikringen.

  Unntaket er når skaden er så liten at det blir mindre å betale for reparasjonen enn det blir å betale i egenandel pluss det du må betale ekstra ved fornyelse av forsikringen hvis skaden har gitt bonustap.

 • add Hva er riktig årlig kjørelengde?

  Årlig kjørelengde er noe av det som sier mest om risikoen for en bilskade. Derfor må du beregne hvor langt du kjører per år - sånn cirka - og oppgi det når du kjøper forsikringen.

  Du kan enkelt justere kjørelengden så den hele tiden er tilpasset ditt behov, bare logg deg inn på dine personlige sider.

  Kjører du bilen mindre enn du oppgir, betaler du for en forsikring du ikke trenger. Da kan du spare penger på å justere kjørelengden ned.

  Motsatt, hvis du kjører bilen mer enn du oppgir, kan erstatningen bli redusert, og det hele kan bli kostbart.

 • add Hva er trafikkforsikringsavgift?

  Trafikkforsikringsavgiften er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn en trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgiften kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7 500 kilo.

  Mer om trafikkforsikringsavgift

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.