Bærekraft i verdensklasse

Arbeid med bærekraft står sentralt i vår virksomhet, våre investeringer, produkter og egen drift.

Storebrand er rangert blant topp 10 prosent av verdens børsnoterte selskaper innenfor arbeid med bærekraft av Dow Jones Sustainability Index.

Vi jobber med bærekraft på tre måter: 

I samfunnet

Som aktiv eier og investor jobber vi for å bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom samarbeid i nasjonale, regionale og internasjonale initiativer. 

I egen virksomhet

Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører.

I produkter og tjenester

Som Norges største private kapitalforvalter har vi et ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i retning av selskaper som er bedre posisjonert for fremtiden.

Bærekrafts­rapportering

Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part. 


Fant du det du lette etter?