Storebrand i samfunnet

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, jobber vi for å ha en positiv påvirkning på samfunnet.

Illustasjonsfoto: Dame som sitter med laptop i fanget på en trapp utenfor huset sitt.

Vårt samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar gjennom å dele vår kunnskap, utdanne og støtte virksomheter, prosjekter og tiltak som jobber for å oppfylle FNs bærekraftsmål, som skaper bevissthet rundt betydningen av å tenke bærekraftig, og viser sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet. Siden 2008 har bærekraftsrapportering vært integrert i årsrapportene våre.

Fokusområder

Vi prioriterer våre aktiviteter innenfor tre områder; samarbeid og sponsing, økonomiske støtte og ansattes frivillighet.

Partnerskap: 

Ungt entreprenørskap

  • Som en ideell, landsomfattende organisasjon jobber Ungt entreprenørskap for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gjennom å skape ungdomsbedrifter
  • Sammen med Ungt Entreprenørskap har Storebrand vært med å skape en bærekraftspris, utarbeidet konkrete bærekraftskriterier og ansatte har stilt opp som mentorer for ungdomsbedriftene.
  • Med dette partnerskapet ønsker Storebrand å bidra til å utdanne den kommende generasjonen i hvordan å drive en bærekraftig virksomhet og hvorfor bedriftseiere bør ta bærekraftige beslutninger

Økonomisk støtte:

Vi heier på-konkurransen

  • Vi heier på-konkurransen er eksempel på tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrister 1. april og 1. oktober.
  • Vi er spesielt på jakt etter søknader for bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt nivå som konkret jobber for å løse et eller flere av FNs bærekraftsmål. Vinnerne kåres av en jury bestående av ansatte i Storebrand.

Ansattes frivillighet:

Mentorprogrammet Catalysts

  • Mentorprogrammet er et samarbeid mellom Storebrand og non-profit-organisasjonen Catalysts. Formålet er å forebygge frafall i videregående skole gjennom inkludering i nærmiljøet.
  • Storebrand-ansatte går inn som samtalepartner og rådgiver for en skoleelev med minoritetsbakgrunn.
  • Gjennom månedlige møter hos Storebrand og styrkebasert læring får elevene innsikt i norsk arbeidsliv, hjelp til å utvikle seg selv og råd om skole og arbeidsliv. 

Kontakt oss

Vi jobber med langsiktige, strategiske partnerskap, og ser for øyeblikket ikke etter nye partnere. For støtte til mindre prosjekter kan du søke "Vi heier på"-konkurransen.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne per e-post.


Fant du det du lette etter?