Storebrand i samfunnet

Gjennom samarbeid om bærekraftig utvikling i nasjonale, regionale og internasjonale initiativer, som aktiv eier og investor, og ved synlig deltakelse i samfunnsdebatten, skal Storebrand ta en aktiv rolle for å bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Deltakelse i allianser og nettverk

Storebrand deltar i nasjonale og globale nettverk og allianser for å bidra til å akselerere omstillingen av samfunnet og drive frem kunnskap som gir bedre beslutningsgrunnlag for våre kunder. 

Deltakelse i samfunnsdebatten

Vi ønsker å bidra til ambisiøs og langsiktig politikk og offensive tiltak i næringslivet. Storebrand skal påvirke klima- og naturpolitikken gjennom dialog med myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre interessenter. Vi ønsker også at myndigheter gjennomfører politiske tiltak som bidrar til å redusere antall uføre. 

Støtte til samfunnsnyttige prosjekter

Storebrand støtter lokale prosjekter som bidrar til en fremtid å glede seg til. Blant annet gjennom konkurransene Vi heier på i Norge og Klart du kan i Sverige. 

Illustasjonsfoto: Dame som sitter med laptop i fanget på en trapp utenfor huset sitt.

Vårt samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar gjennom å dele vår kunnskap, utdanne og støtte virksomheter, prosjekter og tiltak som jobber for å oppfylle FNs bærekraftsmål, som skaper bevissthet rundt betydningen av å tenke bærekraftig, og viser sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet. Siden 2008 har bærekraftsrapportering vært integrert i årsrapportene våre.

Kvinner i finans

Storebrand er en av initiativtakerne bak "kvinner i finans", med mål om å øke kvinneandelen på ledernivå i finansbransjen.

Bærekraftig i verdensklasse

Arbeid med bærekraft står sentralt i vår virksomhet, våre investeringer, produkter og egen drift. Dette arbeidet får vi anerkjennelse for internasjonalt.


Fant du det du lette etter?