Storebrand i samfunnet

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, jobber vi for å ha en positiv påvirkning på samfunnet.

Vårt samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar gjennom å dele vår kunnskap, utdanne og støtte virksomheter, prosjekter og tiltak som jobber for å oppfylle FNs bærekraftsmål, som skaper bevissthet rundt betydningen av å tenke bærekraftig, og viser sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet. Siden 2008 har bærekraftsrapportering vært integrert i årsrapportene våre.

Årsrapporter
Marcus Bruns
Storebrand

Fokusområder

Vi prioriterer våre aktiviteter innenfor tre områder; samarbeid og sponsing, økonomiske støtte og ansattes frivillighet.

Partnerskap: Ungt entreprenørskap

  • Som en ideell, landsomfattende organisasjon jobber Ungt entreprenørskap for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gjennom å skape ungdomsbedrifter

  • Sammen med Ungt Entreprenørskap har Storebrand vært med å skape en bærekraftspris, utarbeidet konkrete bærekraftskriterier og ansatte har stilt opp som mentorer for ungdomsbedriftene.

  • Med dette partnerskapet ønsker Storebrand å bidra til å utdanne den kommende generasjonen i hvordan å drive en bærekraftig virksomhet og hvorfor bedriftseiere bør ta bærekraftige beslutninger

Økonomisk støtte: Vi heier på-konkurransen

  • Vi heier på-konkurransen er eksempel på tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse.

  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrister 1. april og 1. oktober.

  • Vi er spesielt på jakt etter søknader for bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt nivå som konkret jobber for å løse et eller flere av FNs bærekraftsmål. Vinnerne kåres av en jury bestående av ansatte i Storebrand.

Ansattes frivillighet: mentorprogrammet Catalysts

  • Mentorprogrammet er et samarbeid mellom Storebrand og non-profit-organisasjonen Catalysts. Formålet er å forebygge frafall i videregående skole gjennom inkludering i nærmiljøet.

  • Storebrand-ansatte går inn som samtalepartner og rådgiver for en skoleelev med minoritetsbakgrunn.

  • Gjennom månedlige møter hos Storebrand og styrkebasert læring får elevene innsikt i norsk arbeidsliv, hjelp til å utvikle seg selv og råd om skole og arbeidsliv.