Heftig avkastning med fornybar energi

To megatrender bidrar til oppturen for aksjefondet Storebrand Fornybar Energi, forteller forvalter Philip Ripman.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 29.07.2021

– Produsenter av solcellepaneler og batterier er selvfølgelig interessante. Men magien skjer i samspillet mellom de ulike delene av det grønne skiftet, sier Philip Ripman. 

Han forvalter Storebrand Fornybar Energi. Det fossilfrie aksjefondet investerer i rundt 40 selskaper innenfor solkraft, vindkraft, vannkraft, geotermisk energi og hydrogen – i tillegg til batteriteknologi og infrastrukturen som må til for å distribuere fornybar energi.

– Vi trenger alle redskapene i verktøykassen for å lykkes, sier forvalteren.

Storebrand Fornybar Energi har eksistert som en portefølje siden mars 2018, og ble lansert som et verdipapirfond i juni 2020. Det gjør det mulig å kjøpe fondet på en aksjesparekonto.

Porteføljen og fondets avkastning har vært svært god. På tross av et fall på 11 prosent hittil i 2021, har fondet gitt en avkastning på 76 prosent siden juni 2020. Penger satt inn i porteføljen da den ble opprettet i 2018, har gitt en avkastning på over 250 prosent. Prisen på fondet er 0,75 prosent av sparebeløpet i året.

Det er anbefalt å ha minst fem års sparehorisont for penger du plasserer i aksjemarkedet.

Det er lett å peke på den enorme teknologiske utviklingen innenfor solenergi, men det skjer mye innen de andre områdene også.
Philip Ripman
forvalter i Storebrand


Vil du investere i fremtidens løsninger?


Vi spurte forvalter Philip Ripman om hvorfor fondet har gått så bra.

Teknologien skyter fart

– Det er særlig to megatrender som begge bygger opp under lønnsomheten til fornybar energi. Disse trendene kommer bare til å bli sterkere i tiden fremover, tror Ripman.

Den ene trenden er teknologisk utvikling.

Prisen på fornybar energi har stupt de siste 20 årene. Allerede har teknologien kommet så langt at solkraft er billigere enn fossile energikilder i flere land i verden.

– Det er lett å peke på den enorme teknologiske utviklingen innenfor solenergi, men det skjer mye innen de andre områdene også. Vi får mye mer strøm ut av en enkelt vindmølle nå sammenlignet med starten av 2000-tallet, sier han.

Solcelleparken til Scatec Solar i Honduras

HONDURAS: Norske Scatec Solars anlegg i Los Prados i Honduras forsyner over 16 000 husholdninger. Foto: Scatec Solar

Forvalteren nevner også den rivende utviklingen i lagringskapasitet for batterier, noe som er gunstig for veldig mange som driver med fornybar energi.

– Teknologiutviklingen har gjort det billigere å produsere fornybar energi, og denne utviklingen vil bare fortsette, sier Ripman.

Politisk styring mot grønn energi

Den andre trenden er politisk. Myndigheter over hele verden er utålmodige og ønsker at det grønne skiftet skal gå enda raskere. For å nå togradersmålet i Parisavtalen, må det en enorm omstilling til. Når landene kutter utslipp, må de i økende grad satse på fornybare energikilder. En større etterspørsel kommer til å blåse vind i seilene på selskapene i denne sektoren.

Koronakrisen kan dessuten bidra til at denne utviklingen skyter fart. Flere europeiske land hektet finansiering av grønne tiltak på redningspakker til økonomien i første fase av krisen.

Ripman kaller dette for en nøkkelfaktor.

– Parisavtalen forplikter oss til å kutte utslippene, og det blir større og større behov for ren energi. Vi ser trenden i mange land. Tyskland faser ut deler av den fossile energiproduksjonen, og i Kina er det et økende press for å begrense den lokale forurensingen fra for eksempel kullkraftverk. Klima er nok fortsatt ganske fjernt for mange, men lokal forurensing ser vi engasjerer sterkt. Uansett hva bakteppet er, kommer den grønne omstillingen til å bli satset på, sier han.


Vil du spare i andre bærekraftige løsninger?


Portrett av Philip Ripman

GRØNNE VINNERAKSJER: Forvalteren Philip Ripman har hatt stor suksess med aksjefondet Storebrand Fornybar Energi. Foto: Storebrand

Forvalteren legger også til en ekstra fordel for sektoren:

– Vi står overfor en vannkrise globalt. Kraftverk driftet på kull, gass eller atomkraft er avhengig av store mengder vann til nedkjøling, mens hos fornybare energikilder er vannbehovet mindre, sier han. 

Plukker de beste selskapene

Aksjefondet eier aksjer i noen av de mest spennende selskapene innenfor fornybar energi. Ripman lener seg blant annet på kunnskapen til analytikerne i Storebrands bærekraftsteam, i tillegg til Storebrands forvaltere som er spesialiserte på feltet.

Sammen plukker de ut selskapene de mener har best forutsetninger til å gjøre det godt fremover.

Et av selskapene aksjefondet er investert i er Sunrun. Det er USAs største solenergiselskap for bolighus, og de installerer, vedlikeholder og reparerer solcellepaneler.

Da Sunrun kjøpte opp sin tøffeste konkurrent Vivint Solar i juli økte selskapet kundegrunnlaget sitt til en halv million kunder. Samtidig økte verdien på selskapet med 44 prosent.

Fondet har også aksjer i norske selskaper, både solenergiselskapet Scatec Solar og hydrogenselskapet NEL.

Ripman mener fondet passer for deg som ønsker å ta del i veksten i den grønne sektoren. 

– Fondet passer for alle som ønsker eksponering mot fornybar energi, sier han.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?