Storebrand Fremtid – smarte porteføljer

Storebrand Fremtid er spareprodukter som samler kompetansen i Storebrand. Du velger hvor stor aksjeandel du ønsker – deretter tar et eget team bestående av svært erfarne forvaltere beslutninger om hvilke fond pengene dine investeres i, innenfor rammene av aksjeandelen som du ønsker.

 • Storebrand Fremtid er en fondsserie som investerer i andre fond levert av Storebrand. Fondene vil kunne investere i fond fra Storebrand, SPP, Delphi og Skagen.
 • Fremtid-serien investerer i penge-, obligasjons- og aksjefond. Dermed oppnås en mer stabil avkastning enn om det kun investeres i aksjemarkedet.
 • Storebrands allokeringsgruppe – med Olav Chen i spissen – har slått markedet i 10 av de siste 11 årene.

Storebrand Fremtid-porteføljene

Storebrand Fremtid 10

Passer for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing, og som tenker å spare noen år.

Storebrand Fremtid 30

Passer for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og ønsker lite svingninger. Du bør planlegge å spare i 3 år eller mer.

Storebrand Fremtid 50

Passer for deg som ønsker bedre avkastning enn banksparing og tåler moderate svingninger. Du bør planlegge å spare i 3 år eller mer.

Storebrand Fremtid 80

Passer for deg som ønsker bedre avkastning enn banksparing og tåler moderate til høye svingninger. Du bør planlegge å spare i 5 år eller mer.

Storebrand Fremtid 100

Passer for deg som ønsker høy avkastning og tåler store verdisvingninger. Du bør planlegge å spare i 5 år eller mer.

Risiko og avkastning

 • Hva er forventet årlig avkastning på fondene?

  Fremtid 10: 2,33 prosent
  Fremtid 30: 2,78 prosent
  Fremtid 50: 3,25 prosent
  Fremtid 80: 4,03 prosent
  Fremtid 100: 4,55 prosent

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard. For aksjefond er dette for eksempel på 5,75 prosent, fratrukket forvaltningshonorar.

 • Hva koster fondene?

  Fremtid 10: 0,60 prosent
  Fremtid 30: 0,80 prosent
  Fremtid 50: 0,95 prosent
  Fremtid 80: 1,10 prosent
  Fremtid 100: 1,20 prosent

  Dette er årlig forvaltningshonorar. 

 • Hvilken risiko bør du velge? 

  Tallet i fondsnavnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, jo høyere blir risikoen - og dermed dine muligheter til å oppnå avkastning over tid.

Storebrand – en solid og trygg samarbeidspartner

Skal du investere et større pengebeløp, enten det er din private formue, arv eller midler du har i bedriften eller i et investeringsselskap? Vi hjelper til med å finne den beste løsningen for deg, dine ønsker og behov.

Bli kontaktet av en rådgiver
Mann i dress
Nils Kjøsnes
Storebrand

Les mer om fondssparing:

Spar på den måten som passer deg best

I Storebrand er det mange måter å spare på, fra banksparing til fond. Sjekk hvilke muligheter du har. 

En illustrert graf med to hender

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.