Jan Tore Eriksen/NewsLab

Hva kan norske sparere lære av Oljefondet?

Avkastningen til Oljefondet har vært en eventyrhistorie. Her er seks ting du som privat investor kan lære av suksessen.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 24.05.2022
SIST OPPDATERT 18.01.2024

Etter at de første kronene rant inn i Oljefondet på 90-tallet har fondet opplevd en eventyrlig vekst. Nå i januar 2024 er beholdningen i underkant av 16 000 milliarder kroner.

Bak suksessen ligger noen konkrete investeringsvalg som alle private investorer kan lære av.

Fredrikke Gregorson, leder for strategi og lønnsomhet i Storebrand, trekker frem seks viktige lærdommer:

1) Start med en god grunnmur 

Som investor er grunnmuren investeringsplanen din. Hvis den ikke er på plass, kan hele huset falle sammen. 

Start med å sette noen økonomiske mål og vurder din egen risikotoleranse. Dette er gode retningslinjer som styrer hvordan du investerer og hva du forventer å oppnå.

Hvis du er komfortabel med høyere risiko og tåler større svingninger, kan du ta mer aggressive investeringsbeslutninger for å jakte høyere avkastning.

Har du derimot lavere risikotoleranse bør du justere investeringene dine deretter. Investeringer med lav risiko har vanligvis lavere potensial for avkastning. Det er likevel bedre enn at du får panikk og kaster kortene når børsene faller. Da står du i fare for å tape mye av sparingen din.

– Det kan også være lurt å sparre med en rådgiver når du legger investeringsplanen din, sier Gregorson.


Vil du ha hjelp av en rådgiver?


Oljefondet er et godt eksempel på hvor nyttig et godt grunnarbeid er. Fondet består hovedsakelig av 70 prosent aksjer og 30 prosent obligasjoner. Andelen aksjer har økt over tid, men det har alltid skjedd etter grundige prosesser – ikke i affekt. Det har gitt resultater.

– Oljefondet har et mandat og en strategi som gjør det lettere å stå i markedet i nedgangstider. De blir ikke redde. Faller aksjeprisene kjøper de seg opp for å beholde aksjeandelen, sier Gregorson. 

– Klarer du å legge en plan du er komfortabel med, trenger du ikke å følge så nøye med. Det er hemmeligheten. Du skal verken bli grådig når det går bra eller få panikk når det går dårlig. Undersøkelser viser at det ofte er de som gjør minst som oppnår best avkastning.

2) Tenk langsiktig

– Oljefondet er på en måte den ultimate langsiktige investoren. Disse pengene skal forvaltes i generasjoner – og i et nesten uendelig perspektiv, sier Fredrikke Gregorson.

Planlegger du å bruke pengene om et par måneder eller år, bør ikke pengene settes i et rent aksjefond. Men om sparehorisonten er lang, kan aksjemarkedet være svært lukrativt. Det viser historien til Oljefondet.

– Selv om oljeinntektene er fantastiske, så er avkastningen og rentes rente-effekten på investeringene vanvittig. Det er helt hinsides. 

Hun sikter til at den norske stat «bare» har sprøytet inn drøyt 4000 milliarder frem til sommeren 2023. Likevel er fondet nesten fire ganger så stort.

– Husk at svingninger på børsen i dag, har lite å si for pengene du trenger om ti år.


Gi pengene dine superkrefter


3) Tenk handlingsregelen

Selv om du har en lang sparehorisont på pengene dine, er det greit å ta ut litt når det er behov, mener Gregorson.

Handlingsregelen sier at staten kan bruke opptil tre prosent av oljeinntektene fra år til år.

– Følger du samme logikk kan du hvert år ta ut 30 000 kroner for hver million du har investert. Disse kan brukes til forbruk, andre investeringer eller som en ekstra buffer i tøffe tider, sier hun.

– Din egen handlingsregel kan gjøre at du får smakt litt på karamellen underveis. Det kan gjøre det lettere å holde på den langsiktige planen din. Sparing er utsatt forbruk, og det er naturlig at man trenger å bruke litt også underveis.

Portrett av Fredrikke Gregorson

GJØR SOM OLJEFONDET: Med en fast spareavtale kan du være enda mindre urolig for svingninger i markedet, mener Fredrikke Gregorson. Foto: Jan Tore Eriksen/Newslab

4) Rebalanser porteføljen

Siden Oljefondet skal ha omkring 70 prosent aksjeandel, må forvalterne jevnlig rebalansere porteføljen. Når aksjemarkedet har steget i verdi, selger de seg ned. Når markedet faller, kjøper de seg opp.

Det skjedde også under Finanskrisen i 2008. Fondet måtte vekte seg opp i aksjer etter at enorme verdier på verdens børser var blitt barbert bort. I tillegg økte fondet på den tiden aksjeandelen fra 40 til 60 prosent.

Oljefondet støvsugde det knestående aksjemarkedet med et sjekkhefte på om lag 1000 milliarder kroner, ifølge DN. Det var starten på den enorme veksten vi har sett siden. Allerede i 2012 ble Oljefondet verdens største statseide aksjefond.

Rebalansering handler også om vekting mellom aksjefond – ikke bare mellom ulike aktivaklasser. 

– Hvis du har et spesifikt fond som har gjort det fantastisk bra, da kan du ha havnet utenfor den opprinnelige investeringsplanen. Da bør du se på porteføljen din, og vekte deg ned i vinnerne, sier Gregorson.

Kombinasjonsfond som Storebrand Fremtid gjør denne rebalanseringen for deg.

5) Start spareavtale

Gregorson peker også på nytten av å ha en fast spareavtale.

– Oljefondet fyller jo jevnlig på med ferske inntekter fra salg av olje og gass. Det er som å ha en spareavtale. Da kan du være enda mindre urolig for svingninger i markedet. For hvis børsen går ned, plukker du jevnlig opp aksjer på billigsalg også.

For den langsiktige investor kan dermed korreksjoner på børsen være en god ting, som bidrar til at formuen din er større når du i fremtiden skal ta ut pengene.

6) Spre sparepengene dine

Aksjeinvesteringene til Oljefondet er fordelt på 9000 selskaper. De er spredt over hele verden og i de fleste industrier. Det sprer risikoen og fører til mindre svingninger i verdi.

Renteinvesteringene er fordelt på statsobligasjoner og lån til selskaper. Dessuten investeres inntil syv prosent av fondet i eiendom, blant annet i New York, Paris, Berlin og Tokyo, og opptil to prosent investeres i infrastruktur for fornybar energi.

– Du bør ikke plassere alle pengene dine i banken, i bolig eller i et enkelt selskap. Private investorer bør spre investeringene sine mer enn de ofte gjør. En bred portefølje gjør at risikoen for å tape penger blir mindre, samtidig som du får med deg verdivekst i markedet over tid, sier Fredrikke Gregorson.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?