Aksjefond kan gi høyere avkastning

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å krydre en trygg portefølje med et eller flere «spissere» fond. Her er noen av våre aksjefond med høyere risiko og potensiale for større avkastning.

En bred portefølje gjør at risikoen for å tape penger blir mindre, samtidig som du får med deg verdiskapningen i markedet over tid. Samtidig ønsker du kanskje høyere eksponering mot en spesiell type selskaper, geografiske områder eller forvaltere.

Her finner du et utvalg aksjefond som du kan "krydre" porteføljen din med.

Noen utvalgte aksjefond

Storebrand Global Multifactor

Fondet rettes mot fire faktorer som over tid har gitt høyere avkastning enn markedet; verdi, størrelse, momentum og lav-volatilitet.

Illustrasjonsferie: mor og barn på campingferie

Storebrand Global ESG

Dette er et indeksfond som tar ekstra hensyn til bærekraft. Det betyr blant annet at vi investerer i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.

Mor og sønn sitter utenfor en hytte ved sjøen.

Delphi Norge

Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer.

Les mer om fond med høy aksjeandel

Bruker datamaskiner til å plukke vinneraksjer

Storebrand Global Multifactor velger ut selskaper basert på verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Det har gitt svært gode resultater.

Dette må du vite om indeksfond

Hva er et indeksfond, og hvem bør investere i dem?

Utvalgte fond med høy aksjeandel

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?