Delphi Norge A

Delphi Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse.

AKSJEFOND


Delphi Norge A

Avkastning i år:
-14.84 %
(07.12.2022)

Årlig avkastning:
11.16 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Siden start:
12.24 %
(03.06.1994)

Fondets størrelse (AUM):
938606652 NOK
(30.11.2022)

 • Investeringsprofil

  Delphi Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). For mer informasjon, se fondets prospekt.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010039688

  Etablert:

  03.06.1994

  Kurs:

  26751.45 NOK (07.12.2022)

  Aktiv andel:

  35.93 % (31.12.2021)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  Oslo Børs Fondsindeks  (.OSEFX)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  6 av 7

  Forvaltningshonorar:

  1.5 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2021:

  1.5 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  7 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Du hadde hatt

 kr

hvis du hadde spart

 kr

i Delphi Norge A

 de siste  år.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?