Storebrand Global Value A

Storebrand Global Value har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier.

AKSJEFOND


Storebrand Global Value A

Avkastning i år:
17.70 %
(18.06.2024)

Årlig avkastning:
12.50 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Siden start:
7.52 %
(05.11.1997)

Fondets størrelse (AUM):
1802955027 NOK
(31.05.2024)

 • Investeringsprofil

  Storebrand Global Value er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere på globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiselskaper kjennetegnes ofte av en stabil og forutsigbar inntjening. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og inneholder normalt 60-90 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0008000973

  Etablert:

  05.11.1997

  Kurs:

  6866.95 NOK (18.06.2024)

  Aktiv andel:

  92.5231163043482 % (31.05.2024)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI World  (NDDUWI Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  6 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.75 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  0.75 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  6 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Du hadde hatt

 kr

hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Global Value A

 de siste  år.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?