Suksessfaktorer for høy avkastning

Verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet har vært avgjørende for at Storebrand Global Multifactor har hatt 29 prosent avkastning hittil i år og 13 prosent snittavkastning de siste fem årene.

Av  Snorre Bryne/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 06.09.2021

– Porteføljen til Storebrand Global Multifactor består av 350 aksjer, men til enhver tid følger vi og analyserer to tusen aksjer. Det er langt flere enn i et aktivt forvaltet fond, som gjerne består av 30-50 aksjer. Da trenger vi hjelp fra datamaskinene og kunstig intelligens, sier fondsforvalter Andreas Poole.

Metoden har gitt en avkastning på drøyt 29 prosent så langt i år (per 6. september 2021). Snittavkastningen de siste fem årene ligger på rett i overkant av 13 prosent.

Men uten den menneskelige innsatsen og erfaringen i bunn, hadde ikke maskinenes prestasjoner vært like mye å skryte av. 


Vil du komme i gang med fond?


Riktig i dag kan være feil i morgen

– Mange har prøvd å bruke maskinlæring i forvaltning, og det man ser da er at alle detaljene de har lært fra fortiden, det er feil i morgen. Og da går det fort galt, forteller Poole.

Vårt valg med å lage fire delporteføljer betyr at vi kan satse på å finne aksjer som er veldig gode på den faktoren de tilhører, for eksempel en verdiaksje i verdiporteføljen.
Andreas Poole
forvalter i Storebrand

For at maskinene skal kunne velge ut de rette aksjene, må de følge svært avanserte modeller som er skapt og til stadighet finslipes av teamet til Poole. Og disse må nødvendigvis ha en større IT-faglig slagside enn det som kanskje er vanlig i forvaltningsmiljøer.

– Vi bør være bedre på å programmere enn en tradisjonell aktiv forvalter. Du kan vel si at vi er godt skolerte, innen både tekniske fag og finans. Totalt har vi seks mastere og to doktorgrader på teamet – blant annet en atomfysiker, sier Poole.

Selv har han bakgrunn som sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU – toppet opp med en master fra Norges Handelshøyskole, samt noen enkeltfag innen statistikk ved Universitetet i Oslo.

Finner de beste aksjene for hver faktor

Som fondsnavnet tilsier, er de 250-300 aksjene som inngår i Storebrand Global Multifactor fordelt på fire faktorer: verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. 

– Vi bygger modellene våre på grundig og veldokumentert forskning, som viser at nettopp disse faktorene gir meravkastning. Hele formålet med produktet er at det skal slå markedet og gjøre det bedre enn et indeksfond, sier Poole.

Portrett av Andreas Poole

MANNEN BAK MASKINEN: Andreas Poole er fondsforvalter i Storebrand og er en av hjernene bak maskinen. Foto: Storebrand

Hver av faktorene utgjør sin egen delportefølje, og disse vektes hver med 25 prosent i totalen.

– Vi prøver å finne aksjer som er veldig gode på én faktor, i stedet for å finne aksjer som er gode på alt. Det finnes nemlig ingen aksjer som er veldig gode på alle faktorene, de er kun brukbare, sier Poole.

Vår jobb er ikke å følge med på enkeltaksjer. Det vi jobber med, er å videreutvikle de strategiene og modellene vi har lagt til grunn. Så følger vi med på at datamaskinene gjennomfører de rette aksjehandlene.
Andreas Poole
forvalter i Storebrand

Stadig finsliping og optimalisering

Og det er nettopp ved utvelgelsen og plasseringen av aksjene i de forskjellige faktorene at datamaskinene kommer inn i bildet.

– I teorien kunne man jo gjort nesten ingenting med forvaltning av dette fondet. Den største jobben er i prinsippet gjort når vi har utviklet strategien og startet opp fondet, sier Poole.

Dette er noe av forklaringen på at forvaltningshonoraret til Storebrand Global Multifactor ligger på 0,75 prosent. Det er godt under det man er vant til fra mer aktivt forvaltede fond.

– Vår jobb er ikke å følge med på enkeltaksjer. Vi videreutvikler de strategiene og modellene vi har lagt i bunn, og følger med på at datamaskinene gjennomfører de rette aksjehandlene, sier Poole.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


– Vi ser at andre aktører prøver seg på det samme som vi gjør, uten samme hell. Det er veldig mange viktige valg som må tas underveis, og dette gjenspeiles i avkastningen. Akkurat som med aktiv forvaltning snakker vi om et håndverk, bare at vi bruker en litt annen verktøykasse, sier Poole.

Større gevinst – med lavere risiko

Når datamaskinene skal plukke aksjer, tar de utgangspunkt i en stor database som inneholder det meste av data om et selskap.

– Så brukes modellen vi har laget for å gi aksjen en score på hver faktor. Vi får ut en rangering på alle aksjer på alle faktorer, og så kjøper vi de beste. Enkelt fortalt.

Da oppstår magien: Ikke bare kan meravkastningen bli høyere totalt sett, men risikoen går også ned.

– Dette er faktisk mindre risikabelt enn et aktivt fond. På grunn av kombinasjonen av mange aksjer og sammensetningen av de fire faktorene, vil ikke et multifaktorfond falle like mye relativt sett i forhold til indeksen som et aktivt fond kan gjøre. Det betyr at om markedet tryner, vil ikke dette fondet falle mer enn andre typer fond, sier Poole.

Det er kombinasjonen av god avkastning og lavere risiko som tillater at Storebrand har funnet en naturlig plass for Global Multifactor i sin pensjonsportefølje:

– Ja, det er 1,2 millioner nordmenn som har fått god drahjelp til pensjonen sin fra datamaskinene våret. Men vi ser også at stadig flere har fått øynene opp for Multifactor. De går også aktivt inn og velger fondet i sin individuelle sparing, med større engangsbeløp eller månedlig sparing, sier Poole.


Lyst til å snakke med en investeringsrådgiver?


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?