Bruker datamaskiner til å plukke vinneraksjer

Men det hele hadde ikke vært mulig uten folk som Andreas Poole bak spakene.

Av Snorre Bryne/NewsLab
ARTIKKEL ·

– Totalt består porteføljen vår av 350 aksjer, men til enhver tid følger vi og analyserer to tusen aksjer. Det er langt flere enn i et aktivt forvaltet fond, som gjerne består av 30-50 aksjer. Da trenger vi hjelp fra datamaskinene, som kan gjøre grovarbeidet, sier fondsforvalter Andreas Poole.

– Datamaskinene har definitivt vist seg å fungere bra til forvaltning som skal gi meravkastning. I motsetning til aktiv forvaltning, som er mer avhengig av mennesker i det daglige.

Men Poole har ikke mistet jobben til robotene helt ennå. Uten den menneskelige innsatsen og erfaringen i bunn, hadde ikke maskinenes prestasjoner vært like mye å skryte av, skal vi tro forvalteren:

– Datamaskiner kan ikke veie opp for alt. Det er ikke teknologien i seg selv som er det interessante her, men at man kan bruke teknologien til å oppnå et mål, sier Poole.

Metoden har vært en suksess med en avkastning på 18 prosent så langt i år (per 28. april 2021). Snittavkastningen de siste ti årene ligger på drøyt 14 prosent.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


Riktig i dag kan være feil i morgen

Vi er nemlig et stykke unna at et fond som Storebrand Global Multifactor kan forvaltes ene og alene av en kunstig intelligens.

– Vi bruker ikke maskinlæring. Det er teknologi som baserer seg på detaljer i ting som har skjedd, og bruker dette til å spå fremtiden. Men aksjemarkedet fungerer ikke på den måten, der er det veldig mye tilfeldigheter og støy. Mange har prøvd å bruke maskinlæring i forvaltning, og det man ser da er at alle detaljene de har lært fra fortiden, det er feil i morgen. Og da går det fort galt, forteller Poole.

«
Vårt valg med å lage fire delporteføljer betyr at vi kan satse på å finne aksjer som er veldig gode på den faktoren de tilhører, for eksempel en verdiaksje i verdiporteføljen.

Andreas Poole
forvalter i Storebrand

For at maskinene skal kunne velge ut de rette aksjene, må de følge svært avanserte modeller som er skapt og til stadighet finslipt av teamet til Poole. Og disse må nødvendigvis ha en større IT-faglig slagside enn det som kanskje er vanlig i forvaltningsmiljøer.

– Vel, vi bør være bedre på å programmere enn en tradisjonell aktiv forvalter. Du kan vel si at vi er godt skolerte, innen både tekniske fag og finans. Totalt har vi seks mastere og to doktorgrader på teamet – blant annet en atomfysiker, sier Poole.

Selv har han bakgrunn som sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU – for sikkerhets skyld toppet opp med en master fra Norges Handelshøyskole, samt noen enkeltfag innen statistikk ved Universitetet i Oslo.

Finner de beste aksjene for hver faktor

Som fondsnavnet tilsier, er de 250-300 aksjene som inngår i Storebrand Global Multifactor fordelt på flere faktorer – nærmere bestemt fire av dem:

– De faktorene vi har er verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Vi bygger modellene våre på grundig og veldokumentert forskning, som viser at nettopp disse faktorene gir meravkastning. Det vil si at aksjer som er gode på de faktorene vi har, oppnår en høyere avkastning enn andre aksjer over tid. Hele formålet med produktet er at det skal slå markedet og gjøre det bedre enn et indeksfond, sier Poole.

Portrett av Andreas Poole

MANNEN BAK MASKINEN: Andreas Poole er fondsforvalter i Storebrand og er en av hjernene bak maskinen. Selv om robotene gjør jobben enklere, påpeker han likevel at nemlig et stykke unna at et vinnerfond som Storebrand Global Multifactor kan forvaltes ene og alene av en kunstig intelligens. Foto: Storebrand

Hver av faktorene utgjør sin egen delportefølje, og disse fire vektes hver med 25 prosent i totalen.

– Vårt valg med å lage fire delporteføljer betyr at vi kan satse på å finne aksjer som er veldig gode på den faktoren de tilhører, for eksempel en verdiaksje i verdiporteføljen. Vi prøver å finne aksjer som er veldig gode på én faktor, i stedet for å finne aksjer som er gode på alt – det finnes nemlig ingen aksjer som er veldig gode på alle faktorene, de er kun brukbare, sier Poole og fortsetter:

– Og det viser seg at meravkastningseffekten, altså hvor mye bedre man gjør det enn markedet ellers, bare tas ut på de beste aksjene. Det samme kan ikke oppnås med aksjer som kun er brukbare på alt – og derfor mener vi det er best å bare gå etter spesialiserte aksjer.

«
Vår jobb er ikke å følge med på enkeltaksjer. Det vi jobber med, er å videreutvikle de strategiene og modellene vi har lagt til bunn, og følge med på at datamaskinene gjør den jobben de skal gjøre – som er å gjennomføre de rette aksjehandlene.

Andreas Poole
forvalter i Storebrand

Stadig finsliping og optimalisering

Og det er nettopp ved utvelgelsen og plasseringen av aksjene i de forskjellige faktorene at datamaskinene kommer inn i bildet.

– Ja, altså, i teorien kunne man jo gjort nesten ingenting med forvaltning av dette fondet. Den største jobben er i prinsippet gjort når vi har utviklet strategien og startet opp fondet, sier Poole.

Dette er noe av forklaringen på at forvaltningshonoraret til Storebrand Global Multifactor ligger på 0,75 prosent – godt under det man er vant til fra mer aktivt forvaltede fond, som altså krever en fortløpende innsats fra forvalterne.

– Vår jobb er ikke å følge med på enkeltaksjer. Det vi jobber med, er å videreutvikle de strategiene og modellene vi har lagt til bunn, og følge med på at datamaskinene gjør den jobben de skal gjøre – som er å gjennomføre de rette aksjehandlene, sier Poole.


Vil du komme i gang med sparingen?


Og det er nettopp denne menneskelig ingrediensen, den grundige preppingen og løpende flikkingen og optimaliseringen, som sørger for det hittil svært så vellykkede sluttresultatet:

– Vi ser at andre aktører prøver seg på det samme som vi gjør, uten samme hell. Det er veldig mange viktige valg som må tas underveis, og dette gjenspeiles i avkastningen. Akkurat som med aktiv forvaltning snakker vi om et håndverk, bare at vi bruker en litt annen verktøykasse, sier Poole.

Større gevinst – med lavere risiko

Når datamaskinene skal plukke aksjer, tar de utgangspunkt i en stor database som inneholder det meste av data om et selskap:

– Så brukes modellen vi har laget for å gi aksjen en score på hver faktor. For eksempel i verdifaktoren vil vi regne oss frem til hva vi mener aksjen er verdt, og kan videre sammenligne det med hvordan aksjen er priset i markedet, sier Poole, og fortsetter:

– Mener vi den er verdt mye mer enn det markedet mener, så definerer vi den som billig, og gir den da en score basert på det. Det gjør vi så på alle de fire faktorene, og da får vi ut en rangering på alle aksjer på alle faktorer, og så kjøper vi de beste. Enkelt fortalt.

Når hver delportefølje på denne måten kan bestå av aksjer som datamaskinene har vurdert til at har den høyeste scoren for hver faktor, og disse slås sammen, oppstår magien: Ikke bare kan meravkastningen bli høyere totalt sett, men også risikoen går ned.

– Dette er faktisk mindre risikabelt enn et aktivt fond. Et aktivt fond har gjerne en avkastning som svinger med over 20 prosent i forhold til hvordan indeksen svinger. På grunn av kombinasjonen av mange aksjer og sammensetningen av de fire faktorene, vil ikke et multifaktorfond falle like mye relativt sett i forhold til indeksen som et aktivt fond kan gjøre. Og det er bra, for det betyr at om markedet tryner, vil ikke dette fondet falle mer enn andre typer fond, sier Poole.

Det er nettopp denne kombinasjonen av god avkastning og lavere risiko som tillater at Storebrand har funnet en naturlig plass for Global Multifactor i sin pensjonsportefølje:

– Ja, det er 1,2 millioner nordmenn som har fått god drahjelp til pensjonen sin fra datamaskinene våre, uten nødvendigvis å vite det. Men vi ser også at stadig flere har fått øynene opp for multifaktor, ved at de også aktivt går inn og velger fondet i sin individuelle sparing, med større engangsbeløp eller månedlig sparing, sier Poole.


Lyst til å snakke med en investeringsrådgiver?


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?