Redd for børsfall? Dette er fondene for deg

Når rentene øker, stiger også forventet avkastning på rentefond. Noen fond gir deg også en ekstra sikkerhet mot tøffere økonomiske tider.

Av  Joakim Nysnø/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 15.05.2024

Siden september 2021 har styringsrenten til Norges Bank vokst fra null til fire og en halv prosent. 

Men, samtidig som det blir tyngre å betale ned på boliglånet, åpner det seg også muligheter for alle som sparer. Nå øker nemlig sjansen for å få god avkastning på sparepengene dine i rentefond. 

Det er det mange som ikke vet om. 

– De fleste profesjonelle investorer kjøper rentefond. Men for kvinnen og mannen i gata er det fortsatt ikke like vanlig, mest fordi folk ikke vet at produktet eksisterer, sier Joar Hagatun, leder for investering i Kron. 


Ikke gå glipp av Storebrand-konferansen 30. mai


Rentefond har lavere skatt enn aksjefond 

Kort forklart investerer aksjefond i egenkapitalen i selskaper, mens rentefond investerer i selskapenes gjeld. Selv om aksjekursen til selskapet faller kraftig, er det langt fra sikkert at verdien på gjelden til selskapet endrer seg mye. Betalingsevnen kan fortsatt være god. 

– Ønsker du lavere risiko enn aksjefond, men høyere avkastning enn det du kanskje får i banken, er disse fondene perfekte for deg. 

Dessuten er det forholdsvis lav skatt på gevinsten du eventuelt får på rentefond. Den er 22 prosent, mens den er omtrent 38 prosent for aksjefond. 


Finn fondet som passer for deg


Rentefond finnes i flere fasonger. Obligasjonsfond, høyrentefond og likviditetsfond. Hagatun anbefaler at du særlig ser nærmere på førstnevnte. 

– På mange måter kan vi si at obligasjonsfond nå er vel så viktig som aksjefond for å spre risikoen i en investeringsportefølje 

I obligasjonsfond er det lav risiko for at de som låner pengene ikke kan betale tilbake. Pengene du investerer lånes vanligvis ut til banker, kommuner og sikre bedrifter. Disse anses som trygge låntakere, som sjelden misligholder lånene sine. Løpetiden, eller rentebindingen på lånene er som oftest ett til tre år. 

«
Rentefond er en god idé for dem som har penger til overs, men som ikke vil ta altfor stor risiko.

Joar Hagatun
leder for investering i Kron

I et scenario hvor vi får et økonomisk tilbakeslag, en såkalt resesjon, vil resultatene i bedriftene normalt falle, og dermed også aksjekursene. Sentralbankene vil kutte rentene, og du kan oppnå kursgevinst og tjene penger på obligasjonsfond fordi renten er bundet på høyere nivåer. 

– Mange av disse fondene har gitt dårlig avkastning den siste tiden på grunn av rentehevingene, men nå er vinden snudd, og disse fondene kan fungere som en støtpute mot dårlige tider, påpeker Hagatun. 

Rentefond er mer attraktivt nå 

Rentefond er særlig attraktivt nå som rentene har økt. Flere steder må du nå betale nærmere seks prosent renter på boliglån. Dette gjør at både bankinnskudd og rentefond har blitt langt mer attraktivt for deg som følger med i timen. Samtidig er det mange sparerenter som ikke har hatt samme vekst.

– Noen banker har god rente, mens andre sparekontoer henger etter, påpeker Hagatun. 

Ved å investere i obligasjonsfond, snur du situasjonen på hodet. Da er det nemlig du som låner penger til bankene ved å eie litt av gjelden deres. Med dagens rentenivå er avkastningen fra et obligasjonsfond av høy kvalitet forventet å være på rundt fem til seks prosent. 

Rentefond er et godt supplement til aksjefond 

Så hvem passer egentlig rentefond for? 

– Rentefond er en god idé for dem som har penger til overs, men som ikke vil ta altfor stor risiko. De passer også veldig godt som et supplement til aksjefond for de som ønsker en mer robust portefølje, forteller Hagatun. 

Hagatun advarer likevel mot å flytte alle pengene du har i aksjefond til rentefond. Ifølge ham er aksjefond fremdeles å foretrekke som en bærebjelke for langsiktige investeringer – altså penger du ikke har behov for med det første. Over tid kan du nemlig forvente høyere avkastning fra penger du investerer for eksempel i et indeksfond enn i et rentefond. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?