Offentlig pensjon: Etterlattepensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, har du også sikret dine nærmeste dersom du dør. Det skaper trygghet for hele familien. Dette kalles for etterlattepensjon, og er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon.  

Ektefellepensjon

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon.

Hvordan ektefellepensjon beregnes, kommer blant annet an på når du ble medlem, når ekteskapet ble inngått og når din ektefelle/fraskilte ektefelle ble født.
 
Hovedregelen er at ektefellepensjon gir en årlig utbetaling av pensjon på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønnen) til den avdøde. Den utbetales uavhengig av inntekt eller hva den etterlatte mottar fra folketrygden.

Ved mindre enn medlemstid på 30 år avkortes pensjonen.

Så har vi bestemmelser som gjør at vi beregner ektefellepensjon etter særskilte regler. Se ofte stilte spørsmål og svar for mer informasjon om dette.

Barne­pensjon

Dersom du faller fra før barna dine fyller 20 år, vil barna dine motta økonomisk trygghet og forutsigbarhet i form av barnepensjon.
 
Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjons­grunnlaget for hvert barn. Opptjenings­tiden beregnes på samme måte som for ektefellepensjon. Ved mindre enn medlemstid på 30 år avkortes pensjonen. Som barn regnes barn, stebarn eller pleiebarn.

Barnepensjonen reduseres ikke for inntekt eller ytelser fra folketrygden som barnet mottar.

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Ofte stilte spørsmål

 • add Kan samboere ha rett til ektefellepensjon?

  Gjenlevende samboer har ikke rett på ektefellepensjon.

 • add Kan fraskilte ha rett til ektefellepensjon?

  Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon dersom:

  • ekteskapet har vart i minst 10 år
  • den etterlatte var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt, og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen
 • add Hva skjer hvis den etterlatte gifter seg på nytt?

  Hvis gjenlevende gifter seg på nytt, bortfaller ektefellepensjonen. Man kan få ektefellepensjon tilbake dersom det nye ekteskapet blir oppløst.

 • add Hvor lenge utbetales ektefellepensjon?

  Ektefellepensjon utbetales livsvarig.

 • add Hva bestemmer størrelsen på beregning av ektefellepensjon?

  Hvordan ektefellepensjon beregnes, kommer blant annet an på når du ble medlem, når ekteskapet ble inngått og når din ektefelle/fraskilte ektefelle ble født.

  Vi har ulike beregninger for ektefellepensjon:

  • Nettoberegnet pensjon
  • Bruttoberegnet pensjon

  Nettoberegnet pensjon:

  Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget.

  30 års medlemstid gir full pensjon. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen. Den utbetales uavhengig av inntekt eller hva den etterlatte mottar fra folketrygden.

  Bruttoberegnet pensjon

  Bruttoberegnet ektefellepensjon beregnes som 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget.

  30 års medlemstid gir full pensjon. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen. Pensjonen avkortes også i forhold til etterlattes inntekt, annen tjenestepensjon og hva den etterlatte mottar fra folketrygden.

  Bruttoberegnet ektefellepensjon beregnes når:

  1. Medlem døde før 01.01.2021.
  2. Medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og 1. februar 2010 og gjenlevende er enke eller enkemann etter medlem med medlemskap før 1. oktober 1976, og ellers når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000, eller
  3. Medlemmet døde etter 31. januar 2010 og gjenlevende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble medlem første gang før 1. oktober 1976 og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010, og ellers når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

  Reduksjon av pensjon som følge av inntekt og annen pensjon gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter andre punktum for medlemstid opptjent etter 1.1.1994.

 • add Hvor lenge utbetales barnepensjon?

  Barnepensjon utbetales til fylte 20 år.

 • add Kan etterlatte etter tidligere medlemmer få etterlattepensjon?

  Ja, etterlatte etter tidligere medlemmer kan også ha rett på etterlattepensjon. 

  Har avdøde arbeidet hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning, kan de etterlatte ha rett til pensjon. Avdøde må da ha hatt minst 3 års medlemskap totalt sett i offentlige tjenestepensjonsordninger. 

  Dersom avdøde hadde medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger, er det den siste pensjonsordningen som utbetaler pensjon.

Illustrasjonsfoto: eng av valmuer

Informasjon for etterlatte

Det kan være tøft å stå igjen som nær pårørende. Vi har lang erfaring, og ønsker å hjelpe deg med det vi kan. Her finner du informasjon du trenger. 


Fant du det du lette etter?