Når kan du gå av med alderspensjon

Tidspunktet for når du kan ta ut alderspensjon, avhenger av når du er født. Er du født i 1962 eller tidligere, gjelder de gamle reglene for offentlig tjenestepensjon. Det er nye regler for deg som er født i 1963 eller senere.

Alderspensjon

Hvis du er født i 1962 eller tidligere, kan du som hovedregel ta ut alderspensjon fra en offentlig pensjonsordning fra måneden etter at du er fylt 67 år. Hvis du allerede har tatt ut avtalefestet pensjon (AFP) eller særalderspensjon, vil vanlig alderspensjon bli utbetalt fra 67 år og erstatte disse tidligpensjonene.

Du som har opptjening etter de nye reglene, dvs. er født i 1963 eller senere, kan ta ut pensjon fra fylte 62 år. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen blir redusert. Men reglene for levealdersjustering vil medføre at pensjonen pr. år blir større jo lenger du venter med å ta den ut. Pensjonen blir utbetalt livsvarig.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

Særaldersgrenser i offentlig sektor

Alle stillinger i offentlig sektor har en aldersgrense som angir når du kan gå av med alderspensjon. Den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år. 

Mange stillinger har en lavere aldersgrense, en særaldersgrense, vanligvis 65 og 60 år. Er du i en stilling med særaldersgrense, kan du ta ut pensjon fra måneden etter du når denne aldersgrensen. Du kan også gå av med alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen, hvis summen av alderen din og opptjeningstiden er minst 85 år. Opptjeningstiden summeres fra alle ansettelser du har hatt i offentlig sektor.

Regelverket for aldersgrensene gjelder for alle, uavhengig av når du er født. Her kan det komme endringer, som sannsynligvis vil gjelde for deg som er født i 1963 eller senere.

Eksempel:

Du har vært ansatt i en stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse i 12 år. Du er nå medlem av en annen offentlig pensjonsordning. Det kan være i en kommune, fylkeskommune eller virksomhet med offentlig pensjonsordning, hvor du ved 62 år har 14 års medlemstid. Det gir deg til sammen 26 års medlemstid.

Din alder på 62 år legges til medlemstid på totalt 26 år. Det gi 88 år til sammen, som er mer enn grensen på 85, og du får rett til å gå av med alderspensjon. Det du kan få er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn), avkortet i forhold til opptjeningstiden. Opptjeningstiden er i dette tilfellet er 26/30.

Offentlig avtale­festet pensjon – AFP

AFP kan du ta ut fra du fyller 62 år. Men det er flere vilkår som må oppfylles for at AFP kan utbetales. Det er også forskjellige regler avhengig av når du er født.


Fant du det du lette etter?