Innskuddspensjon og egen pensjonskonto

I en innskuddspensjon sparer arbeidsgiveren din en viss prosent av lønnen din hver måned. Disse pengene settes på din egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto ble innført i januar 2021. På denne kontoen samles all din innskuddspensjon automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Få oversikt over pensjonen din

I tjenesten Smart pensjon beregner du pensjonen du skal få fra folketrygden, fra jobbene dine og det du eventuelt har spart til pensjon på egenhånd.

Anbefalt pensjon – riktig plassering til riktig tid

Anbefalt pensjon er automatisk tilpasset din alder. Er du ung, blir en stor del av pensjonspengene plassert i aksjemarkedet. Har du mange år igjen til pensjonsalder, er det ingen grunn til å la seg stresse av at markedene svinger.

Dette er innskudds­pensjon:

  • Er du over 13 år, er du med i bedriftens innskuddspensjonsordning.
  • Arbeidsgiver må spare minimum 2 prosent av din lønn inntil 12 G. Arbeidsgiver kan spare inntil 7 prosent av lønn fra første krone du tjener. Arbeidsgiver kan også tilby en tilleggssparing på inntil 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 og 12 G (grunnbeløp i folketrygden).
  • De fleste av våre kunder med innskuddspensjon har pengene plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her er det alderen din som bestemmer hvordan pengene plasseres. Når du er ung, vil mye være plassert i aksjer. Etter hvert som du blir eldre, trappes aksjeandelen automatisk ned og stadig mer av pensjonen vil være i rentepapirer. All erfaring viser at på lang sikt er en høy andel aksjer best egnet til å sikre deg god kjøpekraft som pensjonist.
  • Du kan selv bestemme hvordan pensjonspengene investeres. Hvis du er usikker på hvordan pensjonen er plassert, eller du ønsker å gjøre endringer, logger du deg inn på dine personlige sider og velger «Pensjon og egen pensjonskonto».
  • Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. Hovedregelen er at pensjonen skal utbetales til fylte 77 år, og minimum i 10 år.
  • Hvis du dør før alle pensjonspengene er utbetalt, blir det som står igjen utbetalt til dine etterlatte.

Fant du det du lette etter?