Innskuddspensjon — for deg som ansatt

I en innskuddspensjon sparer arbeidsgiveren din en viss prosent av lønnen din hver måned.

Ulike spareprofiler

Pengene blir plassert i pensjonsprofiler som består av ulike fond. Du kan selv være med og bestemme hvordan pengene plasseres.

Hvor stor pensjonsutbetalingen vil bli, er avhengig av hvor mye arbeidsgiveren har spart og hvilken avkastning du har fått på pengene.

Usikker på hva du har?

Vi har laget en nettløsning som samler alle pensjonsavtalene dine på ett sted. Logg deg inn og få full oversikt over hva du har.

Hva er innskuddspensjon

  • Er du over 20 år og har minimum 20 prosent stilling, er du med i bedriftens innskuddspensjonsordning.
  • Arbeidsgiver må spare minimum 2 prosent av din lønn mellom 1 og 12 G. Arbeidsgiver kan spare inntil 7 prosent av lønn fra første krone du tjener. Arbeidsgiver kan også tilby en tilleggssparing på inntil 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 og 12 G (grunnbeløp i folketrygden).
  • De fleste av våre kunder med innskuddspensjon har pengene plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her er det alderen din som bestemmer hvordan pengene plasseres. Når du er ung, vil mye være plassert i aksjer. Etter hvert som du blir eldre, trappes aksjeandelen automatisk ned og stadig mer av pensjonen vil være i rentepapirer. All erfaring viser at på lang sikt er en høy andel aksjer best egnet til å sikre deg god kjøpekraft som pensjonist.
  • Du kan selv bestemme hvordan pensjonspengene investeres. Hvis du er usikker på hvordan pensjonen er plassert, eller du ønsker å gjøre endringer, logger du deg inn på dine personlige sider og velger «Pensjon».
  • Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. Hovedregelen er at pensjonen skal utbetales til fylte 77 år, og minimum i 10 år.
  • Hvis du dør før alle pensjonspengene er utbetalt, blir det som står igjen utbetalt til dine etterlatte.

Flere detaljer om innskuddspensjon


Fant du det du lette etter?