Illustrasjonsfoto: En arbeider med gul hjelm snakker i en walkie-talkie.

Sjekk bransjen din: Så vanlig er det å ha uføreforsikring via arbeidsgiver

Uten en uføreforsikring står mange i fare for å miste cirka 1/3 av inntekten sin hvis de blir arbeidsuføre – andre langt mer. Har jobben tegnet forsikringen for deg?

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 10.02.2020
SIST OPPDATERT 18.02.2022

– Det er nok mange som tenker «dette skjer ikke med meg», sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

Disse står i fare for å få et realt uføresjokk. En halv million yrkesaktive nordmenn har ikke noe form for uføreforsikring, verken privat eller gjennom arbeidsgiveren sin, i dag.

– Arbeidsgivere er nemlig ikke lovpålagt til å tegne uføreforsikring for sine ansatte, forklarer Lundal.

Det eneste en arbeidsgiver er forpliktet til å tegne, er yrkesskadeforsikringer. Dersom du faller ned trappa på jobb, skal den dekke tap av inntekt, utgifter og en eventuell erstatning for sykdom eller skade.

– Men mange står altså helt uten uføreforsikring, understreker han.

Det kan få beinharde konsekvenser for lommeboka. De med en gjennomsnittlig inntekt (cirka 640 000 kroner) står i fare for å miste en tredjedel av denne, mens de som tjener over dette vil miste langt mer.


Sikre den fremtidige inntekten din


SJEKK HVOR GODT DU ER SIKRET: Leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal, råder deg til å få oversikt over hva du har rett på dersom du skulle bli ufør. Foto: Storebrand

Store bransjeforskjeller

De økonomiske følgene av uførhet er så store at mange arbeidsgivere velger å forsikre sine ansatte mot det. Det er imidlertid enorme forskjeller fra bransje til bransje.

Andel med uføreforsikring dekket av arbeidsgiver:

Infografikk som viser hvilke bransjer som typisk har uføreforsikring for sine ansatte.
FORUTSETNINGER: Tallene over baserer seg på hvor mange av våre 25 000 bedriftskunder som i 2020 hadde tegnet uføreforsikring for sine ansatte, altså den såkalte bransjenormen. Infografikk: Storebrand

I infografikken over ser vi at det for eksempel er få ansatte som jobber i butikker, med overnatting og servering som er dekket. Kun én av ti i disse bransjene har uføreforsikring via arbeidsgiver.

I andre enden av skalaen finner vi ansatte i farmasiselskaper. Her har hele ni av ti uføreforsikring gjennom arbeidsgiver. 

I medlemsorganisasjoner og offshoreindustrien er også over halvparten av de ansatte dekket. Blant arbeidstagerne i helsesektoren, kraft og industri og IT-bransjen har om lag én av to uføreforsikring.


En uføreforsikring hjelper deg hvis du blir arbeidsufør


Hvordan blir livet som ufør?

La oss ta «Steffen» (36) som et tenkt eksempel. Han er tobarnsfar, og har en årslønn på 711 720 kroner. En dag blir han plutselig så syk at han ikke kan jobbe mer.

Hva skjer nå med inntekten til Steffen, og hvilke økonomiske konsekvenser får dette for hele familien?

Det første året kan Steffen få dekket inntil full lønn av sin arbeidsgiver. Etter ett års sykemelding skjer det derimot en stor endring.

Da går Steffen over på arbeidsavklaringspenger hos NAV, og inntekten blir redusert til 66 % av tidligere. Den nye inntekten blir (med utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden fra 2023) 469 735,2 kroner, noe som tilsvarer et tap på 20 165 kroner per måned før skatt (eller 241 985 kroner per år).

Som varig ufør blir dette den nye normalen for Steffen og familien helt til han blir 67 år, og går over i en enda lavere pensjon.

– Konsekvensene av en redusert inntekt på nesten 20 000 kroner per måned er dramatisk for svært mange. Salg av bolig, kraftig redusert privat forbruk og manglende økonomisk evne til å støtte barna, for å nevne noen. Om han da ikke har tegnet en uføreforsikring, enten privat eller gjennom arbeidsgiver, sier Lundal.

Har du spørsmål om uføreforsikring? Ja, jeg vil kontakte Storebrand.


Fant du det du lette etter?