Blond dame i samtale med kollega på arbeidsplassen sin.

Tjener du godt, straffes du ekstra hardt om du blir ufør

Hadde du klart å leve på halve lønna di? Det kan bli realiteten for veldig mange arbeidstakere dersom de blir uføre.

Av  Kristian Skalland Moen
ARTIKKEL · PUBLISERT 09.03.2020

Uføretrygden du får fra staten ved uførhet er rundt 66 prosent av det du får utbetalt av lønna di – før skatt. Tjener du mer enn 6G (grunnbeløpet i folketrygden) får du imidlertid ikke kompensasjon for dette. 6G tilsvarer 711 720 kroner (per 1. mai 2023).

– Jeg tror mange vil slite med å dekke utgiftene med 30–50 prosent mindre lønn, sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

For det mange ikke er klar over, er at prosentsatsen på 66 prosent bare gjelder opp til seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. I 2023 tilsvarer det 711 720 kroner. Det betyr at alle som tjener over denne summen har større gap mellom lønn i dag og utbetaling ved uførhet.

Om du for eksempel tjener 12G, altså 1 423 440 millioner kroner (per 1. mai 2023), vil uføretrygden du får fra staten bare være 33 prosent.

– Vi ser at de som tjener mye, taper mest, sier Lundal.

I videoen over ser du hva folk med ulik lønn får utbetalt ved uførhet. Her kommer det tydelig frem, at jo mer du tjener, jo større blir gapet.

«
Vi ser at de som tjener mye, taper mest.

Ole-Kristian Lundal
leder personforsikring i Storebrand

Vanskelig å opprettholde levestandarden

Tjener du for eksempel 900 000 kroner i dag, halveres lønnen fra NAV om du blir ufør, altså til rundt 469 000 kroner. Per 2023 er det den høyeste summen du kan få av det offentlige, uansett hvor mye du tjener fra før.

– Mange med over gjennomsnittet gode lønninger kan også få utfordringer med å betale regningene sine hvis de blir uføre. Tjener du godt, har du gjerne høyere lån og et forbruksmønster som er tilpasset en høyere inntekt. Uten forsikring kan man ikke forvente å  opprettholde den levestandarden man er vant med, påpeker Lundal.


Vet du hvor mye det koster deg å sikre inntekten?


SJEKK HVOR GODT DU ER SIKRET: Leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal, råder deg til å få oversikt over hva du har rett på dersom du skulle bli ufør. Foto: Storebrand

Mange synes det er vanskelig å se for seg at de kan bli uføre. Likevel viser tall fra SSB at 1 av 10 nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre i dag. Statistikken viser også at det er 40-45 prosent sannsynlighet for at du blir ufør i en eller annen grad fra du er 35 og 67 år.

– Dessverre ser vi også at det er stor økning av unge uføre de siste årene, sier Lundal.

«
Det er nok mange som tenker «dette skjer ikke med meg»

Ole-Kristian Lundal
leder personforsikring i Storebrand

– Skjer ikke meg

Sannsynligheten for å bli ufør er stor. Likevel er det vanskelig å se for seg at man kan bli ufør når man er helt frisk.

– Det er nok mange som tenker «dette skjer ikke med meg», sier Ole-Kristian Lundal.

Omtrent halvparten av alle arbeidstakere i Norge har noe sikkerhet gjennom avtaler på jobb. En del arbeidsgivere har forskjellige former for uføredekninger for sine ansatte. Det er ikke lovpålagt å tegne uføreforsikring for de ansatte. Derfor kan det være lurt for mange å undersøke hvor godt de er sikret gjennom jobben.

Det er viktig å være klar over at selv om du har uføreforsikring gjennom jobben, kan denne være for dårlig til å gi nødvendig økonomisk trygghet.

– Arbeidsbetalte uførepensjoner kompenserer stort sett kun 70–72 prosent av lønnen, opplyser Lundal.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023