Mann i hvit t-skjorte titter ut av vindu med plante i forgrunnen.

Hvordan hadde du klart deg på halve inntekten?

Ved utgangen av mars 2023 mottok 10,5 prosent av den voksne, norske befolkningen uføretrygd. Det å gå fra full inntekt til uføretrygd betyr for de fleste et stort inntektstap.

Av  Marte Slaastad Rudberg
ARTIKKEL · PUBLISERT 03.09.2018
SIST OPPDATERT 08.06.2023

Har du sjekket om inntekten din er sikret hvis du skulle bli midlertidig eller varig ufør?

– Det er ikke så mange som stopper opp og tenker over hvordan de ville klart seg i hverdagen om de mistet store deler av inntekten sin, forteller Espen Paulsen, fagsjef for personforsikring i Storebrand.

– Spesielt for familier i etableringsfasen kan uventet uførhet ramme hardt, utdyper han.

– Disse har gjerne lån til pipa, og store utgifter knyttet til huskjøp og småbarn. Da er det i hvert fall vanskelig om inntekten man har basert denne livsstilen på skulle falle bort.


Har du sikret inntekten din?


Stadig flere uføre

Ved utgangen av mars 2023 mottok om lag 366 700 personer uføretrygd, ifølge nav.no. Dette utgjør 10,5 prosent av befolkningen.

Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, og i 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.

Blir du ufør uten å ha sikret deg, forsvinner store deler av inntektsgrunnlaget ditt – hver måned.
Espen Paulsen
fagsjef personforsikring i Storebrand

Utviklingen henger sammen med at mange av de yngre som kommer inn i uføreordningen har en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse, mens de eldre som går ut oftere har en muskel- eller skjelettsykdom.

I tillegg til de to store diagnosegruppene har 8,2 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 5,3 prosent er uføretrygdet som følge av skader, forgiftninger og vold (kilde: nav.no).

Statistikken viser at andelen unge uføretrygdede mellom 18-29 år er på et historisk høyt nivå. Andelen har økt til 2,7 prosent av befolkningen. Sammenlignet med for 10 år siden, var andelen unge uføre på 1,4 prosent.

Bare det siste året har det blitt 290 flere unge uføre i Norge, noe som tilsvarer en økning på 1,3 prosent.

Hva er forskjellen på ulykkes- og uføreforsikring?

Statistikken til tross: Det å forholde seg til begrepet «ufør» føles ofte fjernt for dem som i dag er friske.

HVORDAN ER DU SIKRET?: Fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen, oppfordrer deg til å sjekke om du har uføreforsikring. Foto: Storebrand

– Mange forbinder uførhet med det å være utsatt for en ulykke, og tenker at de er godt sikret med en ulykkesforsikring.

– Det de ikke tenker over, er at ulykker skjer mye sjeldnere enn sykdom – som vi ser i tallene til NAV er den klart største årsaken til at folk blir uføre, sier Paulsen.

Han mener det er lett å se seg blind på hva man betaler for forsikringene, spesielt om man ikke tenker på hva det faktisk er man betaler for.

– Enkelte velger å kun ha en ren ulykkesforsikring, siden denne har en lavere månedspris enn en uføreforsikring med månedlige utbetalinger uansett årsak.

– Og en engangsutbetaling fra ulykkesforsikringen kan absolutt komme godt med om du blir ufør, hvis du for eksempel må bygge om inngangspartiet eller badet i huset ditt, sier Paulsen.

Men straks disse pengene er brukt opp, vil du brått møte en ny hverdag. Det månedlige inntektsgrunnlaget vil ikke være nok til å opprettholde levestandarden du hadde før du ble ufør.

– En uføreforsikring med faste månedsutbetalinger kan være en løsning for å tette gapet mellom det du får utbetalt fra NAV og det du tjener i dag.

– Denne økonomiske tryggheten over mange år er grunnen til at uførepensjonen koster litt mer enn rene ulykkesforsikringer, sier fagsjefen.

Vi er mer obs på økte kostnader enn redusert inntekt

Paulsen trekker fram at mange er svært bevisste på hva renteøkninger vil medføre av økte månedsutgifter.

– De fleste jeg kjenner har en utgiftsside som er tilpasset inntektssiden.

– Derfor ser de på eventuelle renteøkninger som en reell «trussel», fordi de vet at det vil bli trangt og påvirke levestandarden de har i dag, sier Paulsen.

– Men blir du ufør uten å ha sikret deg, forsvinner jo store deler av inntektsgrunnlaget – hver måned. Da vil garantert levestandarden måtte endres, påpeker Paulsen.

Derfor mener han at det er spesielt smart å skaffe seg en uføreforsikring tidlig.

– Det smarte er å kjøpe uføreforsikringen når du er ganske ung. Da er helsa hos de fleste god, og du går gjerne rett gjennom søknadsprosessen uten reservasjoner i dekningen.

– Samtidig får du en billigere pris, og er sikret en jevn inntekt i en viktig fase i livet, forklarer han.


Sikre inntekten din i dag


Flere er kun midlertidig uføre

Du trenger ikke være varig ufør for å motta uføretrygd og oppleve en inntektsreduksjon.

– Også i tilfeller av sykdom eller skade der det er usikkert hvor lenge du vil være ute av stand til å jobbe, kan uføreforsikringen komme svært godt med.

– Om du for eksempel skulle "møte veggen", og ikke klarer å vende tilbake til jobben før sykemeldingsperioden på et år er utløpt, kan det vente nok en smell idet du skal motta arbeidsavklaringspenger fra Nav, forteller Paulsen.

– Dette er en søknads- og avklaringsprosess som kan vare lenge.

Han forteller at det ikke er noe krav til varig uførhet i Storebrands uføreforsikring:

– Denne vil også gjelde i de tilfellene der du går over på arbeidsavklaringspenger og blir midlertidig ufør, sier Paulsen.

Han forteller at uførepensjonen i slike situasjoner er mer fleksibel enn mange kanskje ser for seg:

– Om du vil forsøke deg på å vende tilbake til arbeidslivet, settes bare utbetalingen på pause. Og skulle det ikke vise seg å fungere, gjenopptas utbetalingene.

Hvordan hadde du klart deg?

– Det er som regel «det skjer ikke med meg»-tanken som gjør at mange skyver det å kjøpe en uføreforsikring foran seg.

– Men vi vet at uførhet rammer bredt, ofte også i tidlig alder. Derfor kan det være smart å i hvert fall sette seg inn i sin egen situasjon, råder Paulsen.

For å gjøre dette enklere, har Storebrand laget en rådgiverløsning til deg som privatperson. Den gir raskt en oversikt over hvordan du bør forsikre deg om du blir rammet av kritisk sykdom, ufør – eller i verste fall dør. 

– Her må du oppgi noen opplysninger om deg og din eventuelle samboer/ektefelle. Så får du en oversiktlig fremstilling over hvilke forsikringer og summer du bør vurdere, oppsummerer Paulsen.


Få våre anbefalinger om personforsikring ved å logge inn med BankIDFant du det du lette etter?