Illustrasjonsfoto: mor og barn klemmer.

Hva skjer med familieøkonomien hvis du dør?

Verken banken eller staten sletter gjelden din om du dør midt i livet. Med en livsforsikring kan du sikre at dine nærmeste klarer seg økonomisk.

Av  Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL · PUBLISERT 02.09.2020
SIST OPPDATERT 15.05.2022

– Det er nå mens du er frisk at du må tenke på hva som skjer økonomisk med de som blir igjen, hvis du skulle dø, sier fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen.

Hva skjer med gjelda når jeg dør?

Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes både gjeld og verdier.

– Banken tar ikke ansvar for deg. Den forventer at renter og avdrag betales. Selv om partner eller medlåntaker dør, kommer regningene uansett. For å slippe å selge og bytte bolig, og kanskje måtte flytte barna ut av skole og barnehage, bør du ta grep, råder Paulsen.


Livsforsikring trygger de etterlatte


Bør jeg forsikre meg?

Det er mange misforståelser ute i befolkningen om hva som skjer med dine økonomiske forpliktelser hvis du dør uventet.

FINN UT HVOR GODT FAMILIEN ER SIKRET: Oppfordringen fra fagsjef Espen Paulsen er klar. Foto: Storebrand

– Det er for eksempel veldig viktig når du søker om lån, at du samtidig tenker gjennom forsikringsbehovet.

– Vi ser at mange utsetter det å kjøpe livsforsikring (som også kalles gjeldsforsikring eller dødsfallsforsikring, red. anm.) fordi mange kunder ikke reflekterer over behovet, sier Paulsen.

Han er så tydelig at han nærmest anbefaler alle med forsørgeransvar å sikre seg – særlig de med høy gjeld og felles barn, samt alenemødre- og fedre.

– Poenget med en slik type forsikring er at familien får et større engangsbeløp for å klare seg økonomisk i en vanskelig tid.

Du som sitter igjen skal tross alt klare å betjene lån og faste kostnader når du plutselig sitter igjen med én inntekt, men like mye gjeld. 

Kostnader til bolig som strøm og forsikringer forsvinner ikke. Det gjør heller ikke utgifter til bil og barnehage og så videre. 

Hva er gjenlevendepensjon fra Nav?

Men hva med staten? Hjelper ikke for eksempel Nav til i en vanskelig situasjon?

– Etterlatte kan ha rett til en gjenlevendepensjon fra Nav. Men, her er det viktig å være klar over at mange ikke får denne, siden den avkortes mot inntekt.

– Det betyr i praksis at dersom den som sitter igjen har en relativt normal eller høy inntekt, kan han eller hun ikke forvente å få denne støtten, forklarer Paulsen.

Hvis en eller begge foreldrene dør har barn rett til barnepensjon. Denne utbetales uansett, men den er svært lav. Eventuelt studielån den avdøde måtte ha i Lånekassen blir slettet, men det er det eneste.

Paulsen legger til:

– Jeg har selv en forsikring som sørger for at min kone kan nedbetale hele boliglånet vårt hvis jeg dør. Jeg er noe dekket gjennom arbeidsgiver, og resten dekker jeg opp med en privat livsforsikring. 

– Det viktigste er at du sjekker hva du har og ikke har. Mange arbeidstakere i Norge har egne kollektive forsikringsordninger på arbeidsplassen som gir utbetaling ved egen eller partners død, men dette gjelder ikke alle.

– Og størrelsen på utbetalingene varierer mye, så det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig for dere, avslutter han.

«
Det viktigste er at du sjekker hva du har og ikke har

Espen Paulsen
fagsjef Personforsikring i Storebrand

Pengene kan brukes slik du vil

Men hva koster det å sikre familiens økonomi i forbindelse med dødsfall? Her er et eksempel:

Camilla (45) mister ektemannen Erik (45) i en tragisk fallulykke. Erik hadde kjøpt en livsforsikring, og var forsikret for tre millioner. For denne forsikringen måtte familien betale 640 kroner i måneden frem til dødsfallet.

Hvis samlet gjeld for familien var tre millioner da han døde, står hun overfor flere muligheter:

Hun kan bruke forsikringsutbetalingen til å betale ned hele lånet for å bli kvitt utgifter på for eksempel 15 000 kroner hver måned. Da forsvinner utgiftene på lånet og låneforpliktelsen.

Hun kan alternativt bruke pengene til å betale ned deler av gjelda, og bruke resten til å dekke løpende utgifter som hun nå er alene om (for eksempel strøm, kommunale utgifter, forsikringer, barnehage, mat og bil).

Hvis de hadde barn sammen kan Camilla også bruke forsikringssummen til å gjøre opp boet. Forsikringen gir henne mulighet til å løse ut Erik sine verdier i boet som barna skal arve.

Hvis de var samboere er det viktig at de sørger for at forsikringen utbetales til hverandre hvis en av dem dør, altså at de begunstiger hverandre på forsikringen sin. Hvis ikke utbetales forsikringen til barna.


Livsforsikring trygger de etterlatte


– Hva du gjør med pengene legger ikke forsikringsselskapet seg opp i.

–  Vi har forståelse for at det kan virke mye med mellom 300-700 kroner i måneden for en slik forsikring, og at folk har ulike behov ut fra hvilken økonomisk situasjon de er i.

– Men har du ikke råd til å forsikre deg for de høyeste summene, så er det uansett bedre å sikre seg med noe – slik at man unngår alt for store omveltninger i livet etter et slikt sjokk, avslutter Espen Paulsen.


Fant du det du lette etter?