Illustrasjonsfoto: En dame måker snø fra hustaket.

Slik vedlikeholder du hytta om vinteren

Hytta er et etterlengtet fristed for mange nordmenn. Det er her vi tilbringer lange, late dager om sommeren og går friske skiturer om vinteren. Men hvordan tar du best vare på den på vinterstid?

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 19.01.2021
SIST OPPDATERT 16.12.2022

Med en hytteforsikring er du sikret hvis noe plutselig og uforutsett skulle skje. Men, det er viktig å huske på at du som hytteeier har ansvaret for å vedlikeholde hytta di og sørge for å gjøre en del skadeforebyggende tiltak året rundt.

Konsekvensene av manglende vedlikehold

Nå er vinteren her, og mye snø og kulde kan få store konsekvenser dersom du ikke tar vare på hytta di. 

– Hvis skader oppstår på grunn av manglende vedlikehold, eller at du ikke har gjort det som kreves for å forebygge skader, kan det medføre at forsikringsutbetalingen blir redusert, påpeker Even Nikolai Kjensbekk, fagansvarlig eiendom i Storebrand.


Er du hytteforsikringskunde? Bli kjent med forsikringen din


Sjekk hva som kreves

I vilkårene til hytteforsikringen får du god informasjon om hvilke skadeforebyggende tiltak du er pliktig til å gjøre for å forebygge skader.

– Ved å bidra til å forebygge disse, kan du unngå at taket kollapser, at vannspruten står, eller alvorlige svekkelser i bygget oppstår. Samtidig risikerer du ikke å få redusert erstatningen om det likevel skulle oppstå skade, sier Kjensbekk.

EVEN NIKOLAI KJENSBEKK: Fagansvarlig eiendom i Storebrand. Foto: Storebrand

Her er våre viktigste tips til skadeforebyggende tiltak for hytta på vinterstid: 

1. Sett på nok varme i hytta

Mange hytteskader kommer av frost i rørene. Tall fra Finans Norge viser at hittil i år (per tredje kvartal) er erstatningen for vannskader på hytter 229,8 millioner kroner. Det er en nedgang fra 322,4 millioner kroner i 2021.

Reduksjonen i vannskader på 28,7 prosent skyldes til dels en svært kald vinter og dermed frostskader, mens det har vært mer gunstig i år.

– Det underbygger hvor viktig det er å gjøre frostsikrende tiltak når det først er kaldt, sier Kjensbekk.

For frostskader kan føre til totalskadde hus og hytter. Derfor er det viktig å både skru av vannkranen og tømme rørene før du drar fra hytta. Du bør også ha på tilstrekkelig varme – selv når du ikke er der. Temperaturen bør ligge på 10-12 grader.

– Forskriften i forsikringsavtalen sier at den sikrede selv skal sørge for at bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frost-, rør- og vannskader. Det er spesielt når minusgradene blir liggende i lengre perioder at de verste frostskadene oppstår, forteller Kjensbekk.

Hvis du skal være borte fra hytta i mer enn tre døgn, skal også hovedstoppekranen stenges og rørledningen tappes ned. Husk også at frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordamping.

2. Måk hyttetaket

Taket skal beskytte hytta for regn og snø. Over tid kan det imidlertid oppstå lekkasjer, slik at vannet trenger gjennom taket og ned til loftet. Det er derfor lurt å sjekke taket jevnlig for skader og slitasje. For eldre hytter er det særlig viktig.

Om vinteren må taket måkes når det samler seg mye snø der. I verste fall kan store snømengder få hele taket til å kollapse, men det kan også forårsake skader på bærende konstruksjoner slik at hytta blir skeiv. Balkonger og terrasser kan også bli skadet av store snømengder.

Eiere av hytter er selv ansvarlig for å fjerne snø på hyttetaket.

– Hvor ofte du bør måke avhenger av hvor mye snø som har kommet, og hvor mye snø taket ditt tåler. Det lønner seg derfor å være klar over hvor mye snø taket og bygningen din tåler.

– Tommelfingerregelen er å være obs når dybden på snøen nærmer seg en halv meter. Det er også verdt å merke seg at fuktig snø er betraktelig tyngre enn tørr snø, sier Kjensbekk.

Bygninger som er oppført frem til 1979, vil vanligvis være konstruert for mindre snømengde enn bygninger som er oppført etter 1980. Det er lurt å måke taket i god tid før tålegrensen er nådd og før snøen blir tung og våt.


Bli bedre kjent med vår hytteforsikring


Når du måker hyttetaket, er det viktig å måke det jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.

– Vurder også hvor snøen havner – det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen. 

Unngå samtidig å fjerne snøen helt ned til tekningen, slik at du unngå å skade tekking av papp, plate og takstein. La det være igjen 10-20 cm.

– Dersom du ikke har anledning til å måke taket selv etter mye snø, har du fortsatt et ansvar for å sikre at det gjøres. Et godt tips er derfor å ta kontakt med andre hyttenaboer.

3. Vedlikehold veggene – året rundt 

Hytter, enten de står på fjellet eller ved sjøen, har som regel en fasade som må holdes ved like. Hytteveggene skal tåle vintervær med snø, frost og regn, noe som krever god beskyttelse.

De fleste trehytter må males eller beises med jevne mellomrom for at veggene skal unngå fuktskader. Setter fukten seg i veggene, kan det føre til råte og store skader på hytta.

– Hvor ofte veggene bør males, varierer etter forholdene og hva malingsleverandøren anbefaler. Her må man sjekke med leverandøren, og følge intervallene nøye. Dette er spesielt viktig om hytta er relativt ny og har lite maling eller beis fra før.

– Produsenten skriver gjerne på malingsboksen hvor ofte en hyttevegg må males og produktark er som oftest tilgjengelige på nettsidene eller i butikken du kjøpte malingen, sier Kjensbekk.

Veggen av en trehytte

TA VARE PÅ VEGGEN: De fleste trehytter må males eller beises med jevne mellomrom for at veggene skal unngå fuktskader. Illustrasjonsfoto

Det er ofte størst slitasje på treverk som dører, vinduer og det utvendige panelet. Merk at hvis du har en sørvendt vegg, med mye vær og vind på vinteren og sol på sommeren, bør du male oftere.

– Det er best å gjøre den største malejobben om sommeren, men om du ikke rekker det, må du gå over og se etter avskallet maling og nakent tre. Hvis det er svakheter i maling eller synlig treverk må du flekkmale med oljeholdig, fargeløs treimpregnering eller maling/beis som du har på veggen fra før.

Husk! For å unngå besøk av mus og smågnagere bør du tette små hull og sprekker. Kommer de seg først inn i hytta, går de ikke ut igjen, og kan gjøre store ødeleggelser.

Har du sommerhytte? Husk dette

Har du en hytte som blir mest brukt om sommeren, og som du ikke drar til i vinterhalvåret, er det likevel visse ting du bør gjøre om vinteren.

– Det viktigste er å sørge for å stenge hovedstoppekranen, samt tappe ned rørledningen og sørge for at det ikke ligger igjen vann i rørene. Pass også på at det er tilstrekkelig med varmekilder som holder rommene frostfrie, sier Kjensbekk i Storebrand.

En tommelfingerregel er å regne 60-70 watt per kvadratmeter, men også opp imot 80-90 watt hvis det blir ekstra kaldt eller hvis hytta er dårlig isolert. 

– Hvis hytta er av eldre dato, kan det være lurt å se på tiltak for å bedre isolering.


Fant du det du lette etter?