Innboforsikring for hytte og fritidsbolig

Med innboforsikring for hytte eller annen fritidseiendom, er eiendelene dine sikret ved tyveri og skade. Forsikringen dekker de aller fleste tingene du har på hytta.

Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Har du innboforsikring for hytte hos oss, får du:

 • dekket skader og tap du ser i tabellen og detaljene nedenfor.
 • trygt skadeoppgjør – vi er tilgjengelige hele døgnet.
 • valgfri egenandel. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.
 • hjelp til å flytte forsikring du eventuelt har i annet selskap.

20 % lavere pris

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Du får 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer.

Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper en skadeforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

En av forsikringene må være et hovedprodukt. Som hovedprodukt regnes bil-, hus-, innbo-, hytte-, barne-, livs- og uføreforsikring. Vi gir ikke rabatt på personforsikringer.

Hva dekker innboforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Super-forsikringen dekker flere typer skade, og gir høyere erstatningssum på enkelte skadetyper.

Forsikringen dekkerStandardSuper
Penger
Yrkesløsøre
Tilhenger
Små bygg på forsikringsstedet
Brannskade
Lyn og elektrisk skade
Vannskade på innbo og løsøre
Naturskade
Brudd på glass og sanitær porselen
Matvarer i fryser
Tyveri og skade på hytta
Tyveri fra privat uteareal
Ran og overfall
Tyveri av sykkel
Kriseforsikring
Lagringsforsikring
Utgifter til leie av annen fritidsbolig
Utvidet tyveridekning 
Uflaksforsikring 
Skade ved privat flytting 
Nøkkelforsikring 

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Detaljer om innboforsikring hytte

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Innboforsikring hytte standard

  Dekningene omfatter

  • Penger inntil 10 000 kroner
  • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
  • Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 10 000 kroner
  • Små bygg på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner
  • Brannskade, Ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting. Eksplosjon.
  • Lyn – og elektrisk skade. Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Vannskade på innbo og løsøre ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen
  • Naturskade. Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
  • Brudd på glass og sanitærporselen. Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig.
  • Matvarer i fryser inntil 10 000 kroner

  Tyveri av innbo og løsøre i hytte. Forsikringen omfatter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 20 000 kr. Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 30 000 kr

  • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 10 000 kroner
  • Veskenapping inntil 20 000 kroner, ran og overfall
  • Tyveri av sykkel inntil 10 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann
  • Kriseforsikring – omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 timer når sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede bolig
  • Lagringsforsikring – omfatter tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil to år utenfor forsikret bolig inntil 1 000 000, maks 100 000 kroner pr gjenstand
  • Utgifter til leie av annen fritidsbolig i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 40 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør 
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak
  • Fra fellesrom og fellesgarasje
  • Fra bygninger som er åpne for alle, f.eks. forretning, ventehall, offentlige lokaler
  • Fra bygge- og anleggsplass som ikke er for beboelse
  • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak
  • Skade ved sopp, råte eller bakterier, herunder mugg
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)
 • Innboforsikring hytte super

  Dekningene omfatter

  • Penger inntil 20 000 kroner
  • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner
  • Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner
  • Små bygg på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
  • Brannskade. Ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting. Eksplosjon
  • Lyn – og elektrisk skade. Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Vannskade på innbo og løsøre ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen
  • Naturskade. Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
  • Brudd på glass og sanitærporselen. Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig
  • Matvarer i fryser, ubegrenset, inntil valgt forsikringssum
  • Tyveri av innbo og løsøre i hytte. Samme som standard, men ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum, ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal
  • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 30 000 kroner
  • Tyveri av sykkel inntil 25 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann
  • Utvidet tyveridekning. Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 20 000.
   Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 20 000 kroner
  • Skade på ting ved plutselig og uforutsett uhell. Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle
  • Skade ved privat flytting. Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)
  • Nøkkelforsikring – omfatter gjenanskaffelse av nøkler til forsikret bolig ved plutselig og uforutsett tap/skade av nøkler, inntil 10 000 kroner
  • Utgifter til leie av annen fritidsbolig i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 80 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • Motorkjøretøy inkludert dekk, felger og fastmontert tilbehør
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng og grunn – f.eks. gjennom utett tak
  • Riper, avskallinger og lignende på glass og sanitærporselen (uansett årsak)
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)
  • Ansvarsforsikring
  • Rettshjelpsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Identitetstyveri
 • Egenandel for innboforsikring hytte

  Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Egenandelen er som regel 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Tyveri av sykkel hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister er egenandelen 2 000 kroner

  Spesielt for Super

  • Ved skade på enkeltgjenstander er egenandelen 1 500 kroner, for gjenstander nyere enn to år. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon, briller og sykkel.
  • Nøkkelforsikring: 500 kroner
 • Fullstendige vilkår for innboforsikring hytte (pdf)

Tak og vegger må også forsikres!

Det holder ikke bare å forsikre innbo som bord og stoler, glass og kopper. Husk å kjøpe hytteforsikring også.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023