Hytteforsikring

Du får hytteforsikring for alle typer fritidsboliger.

Forsikringen dekker både små og store skader; for eksempel vannskader, rørbrudd, lynnedslag, naturskader og brann.

Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Har du hytteforsikring hos oss, får du blant annet

Klimavennlig oppgradering
Har hytta blitt totalskadet, for eksempel ved brann, gir denne dekningen hjelp til å bygge opp igjen hytta med klimavennlige oppgraderinger inntil 150 000 kroner. 

Hjelp til å bekjempe skadedyr
Uønskede skapninger kan forårsake stor skade. Forsikringen dekker utgifter til bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.

Kriseforsikring
Denne dekningen gir inntil 10 timer hos psykolog etter alvorlige hendelser på hytta, for eksempel ved alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt.

Rettshjelp
Forsikringen gir privatperson og eier av den forsikrede boligen rettshjelp inntil 100 000 kroner.

Skadebegrensende tiltak
Vi er tilgjengelig hele døgnet, og har fagfolk vi kan sende ut når som helst. Sammen kan vi begrense skadene når uhellet først er ute.

Bruk kalkulatoren for å beregne pris. Tilpass slik at du får riktig forsikring og de dekningene du har behov for.

20 % fordelsrabatt

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. 

Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper hytteforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Hva dekker hytteforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Hytteforsikring super dekker flere typer skade, og gir høyere erstatningssum på enkelte skadetyper.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Standard Super
Brann, eksplosjon, lynnedslag
Vann- og rørskader
Innbrudd, tyveri og hærverk
Naturskade som følge av storm, skred eller flom
Rettshjelp og ansvar
Hageanlegg
Offentlig påbud
Bekjempelse av skadeinsekter, veggedyr, rotter og mus
Kriseterapi etter alvorlige hendelser
Bygg under oppføring
Utleieforsikring (når avtalt)
Sopp- og råteskade
Utvidet dekning ved vannskader
Følgeskader etter utett våtrom
Skade på bygning forårsaket av skadeinsekter og -dyr
Totalskade (mer enn 75 prosent)
Ombygging av bolig ved invaliditet
Håndverkerfeil

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Detaljer om hytteforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • Bygningen som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet mellom bygningen og offentlig ledning
  • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning

  Dekningene omfatter ikke

  • Sprekker eller setninger etter en serie sprengninger
  • Skade i våtrom på gulv eller vegg eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv
 • Hytteforsikring standard

  Dekningene omfatter

  • Plutselig nedsoting
  • Brudd på elektrisk ledning
  • Bruddskade ved bygningens væskeførende rørledninger
  • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Utstrømming fra brannslokningsapparat
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
  • Tyveri eller plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng eller annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg
  • Svikt i bærende bygningskonstruksjoner de første 25 årene
  • Annen plutselig skade på bygningen (se unntak under 'Dekningene omfatter ikke')
  • Ansvar i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 3 millioner kroner
  • Utleieforsikring for fritidsboliger som leies ut på åremål. Forsikringen gjelder kun når utleieforsikring er avtalt med oss og det fremkommer i forsikringsbeviset. Vi dekker kostnader i forbindelse med skadeverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Erstatningssummer fremkommer i vilkåret.
  • Bekjempelse av skadeinsekter, veggedyr, rotter og mus
  • Kriseforsikring. Omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi hvis sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i den forsikrede bolig, inntil ti timer.
  • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet er 1 million kroner.
  • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring menes byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss inn førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.
  • Kunstnerisk utsmykking inntil 200 000 kroner
  • Utgifter til tining av utvendig ledning inntil 50 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
  • Skade som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil, setninger m.m
  • Skade på veksthus
  • Skade som følge av utett innfatning for isolerglass
  • Sprekker, setninger etter en serie sprengninger
  • Skade i våtrom på gulv eller vegg, eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv
 • Hytteforsikring super

  Du kan kun kjøpe Hytteforsikring super hvis hytta er godt vedlikeholde og bygget i 1985 eller senere. Hytta kan ikke være utleid, ha krypkjeller, svømmebasseng, sopp-, råte- eller insektskader.

  Dekningene omfatter

  Hytteforsikring super dekker det samme som Hytteforsikring standard pluss følgende

  • Sopp- og råteskader på bygning (egenandel på 16 000 kroner)
  • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak
  • Følgeskader som skyldes utett våtrom
  • Andre vannskader som oppstår plutselig (vannsøl)
  • Skade på bygning forårsaket av skadedyr og -insekter (egenandel 16 000 kroner)
  • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke spesielle regler gjelder) Inntil 250 000 kroner.
  • Er skade større enn 75 prosent av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som om bygningen var totalskadet
  • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger er 1 million kroner.
  • Håndverkerfeil. Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil inntil ti år etter at arbeidet er utført.

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
  • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
  • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk
  • Håndverkerfeil: skade som skyldes arbeid som ikke kan dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker/entreprenør i forsikringstakers eiertid, skade som skyldes arbeid utført for mer enn ti år siden, eller skade ved arbeider utført av sikrede selv.
 • Egenandel for hytteforsikring

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter :4 000 kroner pluss 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende tre måneders husleie (depositum)
  • Ved skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner.
  • Ved Skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på fritidsbolig (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner
  • Ombygging av bolig for rullestolbruker, jf. punkt C.1.5, trekkes det ingen egenandel

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av

  • Egenandel ved frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
  • Følgeskader fra vanntilkoblede maskiner eldre enn 15 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.
 • Fullstendige vilkår for hytteforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?