Hytteforsikring

Du får hytteforsikring for alle typer fritidsboliger. Forsikringen dekker både små og store skader; for eksempel vannskader, rørbrudd, lynnedslag, naturskader og brann.

Hva dekker hytteforsikringen?

Standard

Super


Vann- og rørskader


Brann, eksplosjon og lynnedslag


Innbrudd, tyveri og hærverk


Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus


Skade på bygning etter rotter og mus


Naturskade


Offentlig påbud


Rettshjelp og ansvar


Ubeboelig bolig og husleietap


Klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak


Kriseforsikring


Ombygging for rullestolbruker


Utleieforsikring, når avtalt


Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg og våtrom


Håndverkerfeil


Bygningsskade etter gnagere eller skadeinsekter


Sopp og råteskade

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Alltid gode priser

 • 20 % lavere pris til fordelskunder

  Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Du får 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer.

  Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

 • 15 % samlerabatt

  Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper en hytteforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss.

  Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

 • 10 % nettrabatt

  Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt på alle skadeforsikringer.

Sikkerhetsrabatt

– skadeforebyggende tiltak gir lavere pris

Du får rabatt på husforsikringen når du installerer innbruddsalarm og/eller brannalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

Du får også rabatt om du har montert FG-godkjent vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner.

Klikk «ja» for alarm eller vannstopper når du kjøper forsikringen om du allerede har installert det. Installerer du det etter å ha kjøpt husforsikringen, må du logge deg inn og registrere endringen på dine personlige sider, slik at du får riktig pris.

Skadebegrensning

– døgnåpen alarmsentral

Ring så snart som mulig på telefon 915 08880. Vi har dyktige fagfolk som hjelper deg å begrense skadene.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg kjøpe Hytteforsikring super?

  Du kan kun kjøpe Hytteforsikring super hvis hytta er godt vedlikeholdt og bygget i 1985 eller senere.

  Hytta kan ikke ha krypkjeller, svømmebasseng, sopp-, råte- eller insektskader.

 • Bør jeg velge Hytteforsikring super på nyere hytte?

  Ja, det anbefaler vi. Vann-, sopp- og råteskader kan fort oppstå på nyere hytter. I tillegg er maksimal erstatning høyere på en del dekninger på Hytteforsikring super.

 • Har dere fullverdigaranti?

  Ja, ved totalskade gjør vi ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at bygning eller bygningsdel blir erstattet med ny.

  Vi erstatter som om bygningen er totalskadet når skaden utgjør mer enn 75 prosent av gjenoppbyggingspris. I tillegg gir vi inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering.

  Det er ingen beløpsgrense for utbedring av skade på hageanlegg ved for eksempel flom eller brann.

 • Hvilke egenandeler gjelder for hytteforsikring?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Ved vannskade, hvis vannalarm var i drift på skadetidspunktet og varslet FG-godkjent alarmsentral. Det blir ikke trukket egenandel ved brudd på innvendig vannledning, dersom det er installert automatisk vannstoppventil som er i bruk på skadetidspunktet og som sikrer rørsystem i hele bygningen.

  Hvis det på eiendommen er installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann i forbindelse med ekstremnedbør, blir det ikke trukket egenandel ved overvannskader.

  Tiltak som gjør at egenandelen bortfaller, er tilpassede løsninger for oppsamling av vann i tanker og magasiner, god drenering rundt huset, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelputgifter: 4 000 kroner pluss 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Ved skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner.
  • Ved Skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på fritidsbolig (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner
  • Ombygging av bolig for rullestolbruker, jf. punkt C.1.5, trekkes det ingen egenandel
  • Egenandel ved bekjempelse av skadeinsekter og gnagere er egenandelen 2 000 kroner, jf. punkt B.4.11.

   

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av

  • frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
  • vann som trenger inn gjennom tak, pipe, luftepipe, balkong, terrasse, overgang mellom terrasse/balkong og vegg/andre bygningsdeler, når konstruksjonen/bygningsdelen på vanninntrengningsstedet er eldre enn 30 år.
  • følgeskade fra utett våtrom eldre enn 30 år.
  • følgeskader fra vanntilkoblede maskiner og utstyr eldre enn 20 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.

   

  Egenandelen på utleieforsikring, jf. pkt. B.4.9

  • Egenandel tilsvarer et beløp tilsvarende tre måneders husleie, minimum depositum, jf. punkt B.4.9.
  • Er det stillet høyere sikkerhet enn egenandelen skal denne i sin helhet komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

   

  Egenandel ved korttidsutleie av hytte/fritidsbolig

  Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 sammenhengende døgn.

  • Ved erstatning under punkt B.4.9.1 'Misligholdt husleie' er egenandelen tilsvarende tre måneders husleie, minimum depositum/betalingsgaranti.

  Ved beregning av erstatningsoppgjør går egenandelen til fradrag først.

  Er det stillet høyere sikkerhet enn et beløp tilsvarende tre måneders husleie, skal hele sikkerheten komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

  • Ved erstatning under punkt B.4.9.2 Utkastelse, B.4.9.3 Skadeverk og B.4.9.4 Tyveri og underslag, er egenandelen det høyeste beløp av 10 000 kroner og innbetalt depositum, jf. punkt B.4.9.

  Er det stillet høyere sikkerhet enn egenandelen skal denne i sin helhet komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

 • Må jeg melde fra om jeg bygger på hytta?

  Utfører du byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg, må du huske å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall.

  Forsikringssummer for 'Bygg under oppføring' fremkommer i vilkåret.

 • Kan jeg forsikre annekset og uthuset også?

  Ja, det kan du. Frittstående bygninger som du ønsker å forsikre i tillegg til hovedhytta, angir du som tilleggsbygninger når du kjøper hytteforsikringen.

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?© Storebrand 2023