Illustrasjonsfoto: En mann står og lener seg i dørkarmen til en hvit hytte på fjellet.

Slik forbereder du hytta på mer ekstremvær

Klimaet endrer seg, og vi forventer mer regn, storm og flom fremover. Her er grepene du kan ta for å sikre deg og hytta når uværet kommer.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 25.11.2020

Været har blitt villere, våtere og mer ekstremt i Norge. I årene som kommer kan vi vente oss kraftigere regnbyger og sterkere vind.

Ekstremværet setter hyttene og fritidsboligene våre på prøve. Er vi forberedt?

Her kan du lese om hva du kan gjøre for å begrense skadene på hytta når uværet treffer oss.

Styrtregnet kommer. Hvordan forbereder du hytta?

Regnet blir stadig mer ekstremt. Vi får allerede omkring 20 prosent mer regn sammenlignet med starten av forrige århundre, og forskere estimerer at nedbøren kommer til å øke ytterligere 10-20 prosent fram mot 2100.

Mer regn er imidlertid ikke det eneste problemet. Det er korttidsnedbøren – det kraftige øsregnet – som øker mest.

Kraftig regn kan være en real påkjenning for hyttene våre, særlig hvis vi ikke er forberedt.

Her er en huskeliste fra topp til tå:

Taket: Sjekk at taksteinen ligger riktig og at den ikke har skader.

Takrenner: Sjekk takrenner og fjern løv og rusk som tetter avløpet.

Yttervegger: Se etter åpninger og sprekker i ytterveggene på hytta. Maling som flasser, samt bobler og bølger som oppstår i malingen, kan være tegn på fuktskader.

Sluk: Sjekk at rister og sluk på egen tomt og i nærområdet er rene for løv og rusk.

Kjeller: 


Få oversikt over forsikringen din


Hvordan forbereder du hytta for storm?

Elsa, Knud, Birk, Vidar og Dagmar. Dette er navnene på noen av ekstremværene som har feiet over Norge de siste årene.

Stormene herjer særlig på vinterstid når varm og kald luft kolliderer i Atlanterhavet og vender seg mot kysten. Disse mektige naturkreftene kan føre til store skader på hytta. Da er det lurt å være litt forberedt.

Hytte i snøvær

SNØSTORM: Bedre føre var enn etter snar. Hvis du er forberedt, er det lettere å holde hytta ved like. Illustrasjonsfoto

Her er en liten huskeliste:

Tak, Takrenner, yttervegger og sluk: Se huskelisten over.

Gjenstander ute: Sett inn hagemøbler, trampoline og andre løse gjenstander som ligger utendørs. Gjenstander du ikke kan sette inn i ly, bør du sikre.

Trær: Sjekk om trærne og greinene ved siden av hytta tåler å stå imot sterk vind.

Lys og radio: Hvis du skal være på hytta, er det lurt å ha lommelykter og batteridreven radio parat dersom strømmen forsvinner. Du kan også vurdere å fylle opp vedlageret.

Båt: Har du hytte ved sjøen, har du kanskje også en båt. Sjekk at denne ligger trygt.


Kraftig uvær kan forårsake store ødeleggelser


Hvordan reduserer du flomfaren på hytta?

Vi forventer høyere temperaturer og mer regn i årene som kommer. Det øker faren for flom og overvann.

Og det er ikke bare hytter ved siden av store vassdrag som er utsatt. Smeltevann og regn kan også føre til lokale oversvømmelser.

Sjekk huskelisten:

Få oversikt: Inspiser tomten din. Sjekk om det er noen steder som er utsatt. Kanskje det er en bekk eller lignende som kan føre til problemer. Ta i så fall kontakt med kommunen, og hør om de har noen beredskapsplaner.

Sikre god vei: Det er viktig å sikre god vei til kummer, avløp og andre dreneringsveier rundt hytta. Det har stor betydning i en situasjon med mye snøsmelting.

Tett vinduer: Sørg for at kjellervinduer og lufteluker er tette.

Fjern ting fra gulvet: Flytt ting som står på kjellergulvet og opp i etasjene. Har du gjenstander du ikke kan flytte, som for eksempel vaskemaskiner, kan du gjerne sette klosser under disse, slik at de kommer høyere opp fra gulvet.

Fjern alt av løse tepper og annet løst som ligger på gulvet.

Grav renner: Ligger hytta utsatt til for smeltevann, kan du lede vannet vekk fra hytta eller ut av gårdsplassen ved å grave renner.

Sjekk flomvarsel: Varselet finner du inne på flomsidene til Varsom.no. Ligger hytta utsatt til, oppfordres du av NVE til å holde deg jevnlig oppdatert på varslene.

Når skaden har skjedd

Du melder enkelt inn skader på hytte og innbo på nettsidene våre. Meld inn skadene så raskt du får tid.

Ta vare på tingene du ønsker erstatning for. Det er også lurt å ta bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere skadeomfang og erstatningssum.

Storebrand betaler også for nødvendige utgifter til midlertidig reparasjon, så spar på kvitteringer for utlegg.

Er du usikker på om skaden er dekket av forsikringen din, vurderer vi dette etter at du har meldt inn saken.


Fant du det du lette etter?