Familie med to små barn.

Seks gode grunner til å forsikre barna

Det mest verdifulle i livene våre er gjerne også det mange glemmer å forsikre. Her får du de seks viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

Av  Snorre Bryne/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 22.06.2021
SIST OPPDATERT 03.07.2023

Tall fra Finans Norge viser at kun halvparten av alle norske barn er forsikret mot ulykker eller sykdom som kan sette familiens liv på vent – både på kort og lang sikt.

Men trenger du egentlig barneforsikring til dine små når du bor i Norge?

Vi tok en prat med fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen, om de viktigste grunnene til hvorfor du bør vurdere barneforsikring:

1. Foreldre kan få store utgifter dekket

Det er ikke bare barnet selv som blir rammet ved sykdom eller skade. Også resten av familien må ofte brått omstille seg, noe som for foreldrenes del gjerne innebærer at jobben må spille andrefiolin. Dette kan potensielt påvirke familieøkonomien negativt i lengden.

En barneforsikring gjør fallhøyden mye mindre hvis uhellet er ute. Hvis barnet havner på sykehus, kan foreldre for eksempel få dagpenger om oppholdet strekker seg lenger enn sju døgn.

Disse kan for eksempel brukes til reise- og hotellkostnader for mor eller far hvis barnet havner på sykehus langt hjemmefra.

Og hva om boligen må bygges om? Dette er også noe som Storebrands barneforsikring kan dekke, med inntil 250 000 kroner.


Terningkast seks fra Norsk Familieøkonomi


Dersom barnet har behov for økt pleie og omsorg, og derfor er innvilget hjelpestønad fra NAV, gjelder dekningen Pleie og omsorg frem til barnet fyller 18 år.

Avhengig av hvilken sats du har fått, er utbetalingen inntil 2G per år i inntil fem år. Det utgjør dermed inntil 1 114 770 kroner.

2. Barneforsikringen gjelder opp til 26 år

Storebrands barneforsikringer gjelder helt frem til «barnet» fyller 26 år. På denne måten kan foreldre sørge for at barnet er dekket gjennom både ungdoms- og studietid.

Om noe skulle skje i denne tiden, før barnet har kommet seg ut i arbeid og opparbeidet seg trygd- og pensjonsrettigheter, kan forsikringen bli et avgjørende økonomisk tillegg til den støtten barnet får fra det offentlige.

Dessuten kan enkelte av dekningene videreføres etter fylte 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

FORSIKRE DET VIKTIGSTE: Nordmenn er generelt flinke til å forsikre tingene sine, men har du husket på å forsikre det aller viktigste i livet ditt? Illustrasjonsfoto

3. Barnet slipper et helt liv som «minstepensjonist»

Se for deg en åtte år gammel jente som blir utsatt for en ulykke eller sykdom som gjør at hun ikke kommer seg ut i arbeidslivet som voksen.

I stedet blir hun uføretrygdet, i likhet med flere tusen andre unge her til lands. Ved utgangen av mars 2023 mottok 21 900 personer i alderen 18-29 år uføretrygd. På ett år har det blitt 300 flere unge uføretrygdede.

Som uføretrygdet kan denne jenta i dag få ca. 345 000 kroner (2,91 G – grunnbeløp i folketrygden per 2023) å leve av fra det året hun fyller 18 år, før skatt. Dette er ikke et veldig godt grunnlag for en god voksentilværelse, og vanskeliggjør både familieliv og inngang på boligmarkedet – for å nevne noe. Er jenta varig ufør, er dette situasjonen livet ut.

Med en barneforsikring med uførepensjon får et barn som kommer i en slik situasjon litt mer penger å rutte med i en fremtidig hverdag. Uførepensjonen kommer som et tillegg til utbetalingen fra staten helt frem til fylte 67 år, og gjelder hvis barnet blir minst 40 prosent arbeidsufør grunnet sykdom eller ulykke.

Det er også mulig å velge en engangsutbetaling, som kan hjelpe barnet å møte fremtidig prisvekst i samfunnet. Dette kalles uførekapital, og utbetales også ved minst 40 prosent varig uførhet.

Les også: Flere unge blir uføre av psykiske lidelser


Vår barneforsikring gjelder til barnet fyller 26 år


4. Det offentlige tilbudet er ikke alltid godt nok

Det er forståelig at mange blir forvirret når det kommer til barneforsikringer. Har vi ikke et godt nok offentlig helsevesen i Norge, som kan ta vare på store og små hvis noe skulle gå galt? I noen tilfeller stemmer dette – men langt i fra i alle.

Først og fremst skal en god barneforsikring sikre både barnet og familien økonomisk om noe skulle skje – også utover det som blir dekket av de statlige ordningene.

For eksempel gjelder ofte ikke skolens eller barnehagens ulykkesforsikring hendelser hjemme eller på fritiden. Heller ikke ekstraordinære kostnader familien får ved et sykdomstilfelle blir automatisk dekket av det offentlige.

«
Barneforsikring ekstra har mange gode dekninger og høye forsikringssummer i sammenligning med øvrige barneforsikringer.

Norsk Familieøkonomi

I tillegg kan ventetidene på offentlige utredninger og behandlinger være svært lange. Med Barneforsikring Total fra Storebrand kan denne ventetiden kuttes dramatisk, på grunn av helseforsikringen som er inkludert.

5. Få økt trygghet med den riktige forsikringen for dere

Barneforsikring Ekstra er en omfattende og god barneforsikring som dekker både uførhet og pleie og omsorg. Den har høye forsikringssummer ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke og er testvinner hos Norsk Familieøkonomi. Her stilles det krav til opplysninger om barnets helsetilstand.

ESPEN PAULSEN: Fagsjef for personforsikring i Storebrand. Foto: Storebrand

Statistikk viser at det er langt flere som blir uføre som følge av sykdom enn ulykke. Derfor anbefaler vi at du kjøper en barneforsikring som gir erstatning ved sykdom – og at denne forsikringen dekker uførhet.


Visste du at Eyr-appen er inkludert i barneforsikringen?


6. Forsikre det mest verdifulle i livet ditt

Nordmenn er generelt flinke til å forsikre tingene sine, men har du husket på å forsikre det aller viktigste i livet ditt?

For noen år tilbake var det ikke mange barn som var forsikret med en god og omfattende barneforsikring. De få som hadde forsikring var da gjerne kun forsikret mot følger av skade, og ikke sykdom.

– I dag har du heldigvis flere valg når det kommer til barneforsikring, sier Paulsen.

I løpet av det siste året har både boliglån, strøm, drivstoff og mat blitt dyrere, og mange har fått strammere økonomi som følge av dette. Men å forsikre det som betyr aller mest er noe Paulsen råder deg til å gjøre.

– Med økte priser i samfunnet er det enda viktigere å sørge for at barnet har god uføreforsikring og dekninger som kan hjelpe familien hvis barnet får ekstra omsorgsbehov, sier han.


Fant du det du lette etter?