Illustrasjonsfoto: barn legger tøy i vaskemaskinen.

Derfor bør du ha barneforsikring

Storebrands barneforsikring ekstra får terningkast seks av Norsk Familieøkonomi. Hva gjør nettopp denne forsikringen så bra, og hva er den viktigste grunnen til at du bør forsikre barna dine?

Av Schibsted partnerstudio
ARTIKKEL ·

– Som mor til tre merker jeg at barneforsikringen gjør at jeg slapper bedre av, fordi jeg vet at jeg har en økonomisk trygghet i bunn, skulle det skje noe med ett eller flere av barna, sier Nan Evy Stende.

NAN EVY STENDE: Forsikringsekspert i Storebrand. Foto: Schibsted partnerstudio

Hun er forsikringsekspert i Storebrand, som daglig er i samtaler med kunder om hvilke forsikringer det er lurt å ha som privatperson. Hun er overrasket over hvor oversett barneforsikringen er.

– De aller fleste ønsker å snakke om bil- og reiseforsikring, som jeg først og fremst tror handler om at forsikring kan oppleves noe komplisert, og at bil og reise er enkelt å forstå, sier Stende.

– Mister du telefonen din på tur, er den ganske enkel å erstatte. Det er mye verre om du eller barnet ditt skulle bli satt ut av arbeidslivet i all overskuelig fremtid. Da har du virkelig et problem, sier hun.


Denne barneforsikringen får toppscore


Selv har Nan Evy forsikret alle sine barn. Slik sikrer hun dem en økonomisk trygg fremtid.

– Men det er også en måte å sikre meg selv. Det handler om hvilke verktøy du ønsker å være utstyrt med. Om du skulle være så uheldig å oppleve langvarig eller akutt sykdom hos barnet ditt, er sannsynlighet stor for at du opplever økte utgifter og lavere inntekter, sier hun.

– Da kommer du til å trenge den økonomiske hjelpen du kan få, og med en god barneforsikring har du nettopp den hjelpen i ryggen, fortsetter forsikringseksperten.

«
Som mor til tre merker jeg at barneforsikringen gjør at jeg slapper bedre av.

Nan Evy Stende
forsikringsekspert i Storebrand

Toppscore i forsikringstest

I januar 2021 fikk Storebrands barneforsikring for andre år på rad terningkast 6 i test av Norsk Familieøkonomi. Juryen la stor vekt på uføredekningen i Storebrands barneforsikring, som har årlig økning i utbetalingene.

Kjøper du Barneforsikringen ekstra eller Barneforsikring total fra Storebrand, gir dette månedlige utbetalinger hvis barnet ditt blir ufør og ikke kan jobbe som voksen. Under utbetaling øker beløpet fast med to prosent årlig. 

– For mange høres dette ut som en teknisk detalj, men i realiteten er det utrolig viktig. Uføreutbetalingene fra Storebrand øker årlig med to prosent, for at inflasjonen ikke skal svekke kjøpekraften til kundene våre hvert eneste år, sier Stende.

Om du havner utenfor arbeidslivet i ung alder, og aldri kommer deg ut av uføret, ender denne detaljen opp med å være av enorm betydning.

– Hvis du får utbetalt det samme beløpet hver måned i flere år, samtidig som prisene på alt rundt deg øker, kommer du til slutt omtrent ikke ha råd til noen verdens ting. En årlig økning på to prosent løser dette problemet.

Hva skjer hvis barnet ditt blir ufør?

Mange tenker at vi som nordmenn er så heldige at vi ikke trenger barneforsikring, rett og slett fordi vi har staten i ryggen om uhellet skulle være ute. Ifølge Stende stemmer dette bare til en viss grad.

– I Norge er vi heldige ved at vi alle har et sikkerhetsnett i folketrygden, som sikrer oss en minimumsytelse. Ved varig uførhet kan vi få en ytelse som beregnes ut fra den arbeidsinntekten vi tidligere har hatt, sier Stende.

Hvis barnet ditt blir ufør som ung, er det satt en minimumsats på mellom 2,6 og 2,9 ganger folketrygdens grunnbeløp. Minsteytelsen utgjør i dag litt i overkant av 300 000 kroner i året.

«
Om du havner utenfor arbeidslivet i ung alder, og aldri kommer deg ut av uføret, ender denne detaljen opp med å være av enorm betydning.

Nan Evy Stende
forsikringsekspert i Storebrand

– For de aller fleste av oss er ikke det nok til å leve av. Barn, som jo aldri har vært innom arbeidslivet, har dessverre langt færre rettigheter enn uføretrygdede som har vært i jobb før de ble uføre. Dette medfører lavere ytelse ved sykdom, og en lavere fremtidig pensjon, forklarer hun.

Den fremtidige lønnsveksten du kan forvente, er kun knyttet til økningen i grunnbeløpet i folketrygden. Med en så begrenset inntekt blir det vanskelig, om ikke umulig, å etablere seg med egen bolig og familie.

– Å se at et av mine barn har store økonomiske utfordringer, samtidig som de andre barna 'løper fra' i kjøpekraft, ville for meg som mor vært vanskelig. Vi må huske at uføretrygden er lavere enn hva minstelønnen for en nyutdannet faglært er og veldig mye mindre enn hva startlønnen til for eksempel en lærer eller sykepleier er, sier Stende.

Stende forteller at det aller viktigste barneforsikringen dekker er varige utfordringer, som at unge blir uføre i lang tid.

– Vi ser jo at mange blir uføre, veldig mange flere enn før, uten at vi med sikkerhet kan si hva grunnen til det er. Men det vi vet, er at det er en markant økning av uføre knyttet til psykiske lidelser. Det er helt tydelig at viktigheten av å være forsikret er større enn folk flest er klar over, sier hun.

Barneforsikringen kan også brukes til langt mer enn mange tror.

– En god forsikring sørger for at du har handlingsfrihet i vanskelige tider. For oss foreldre som ønsker å ha full verktøykasse, ønsker jeg helt avslutningsvis nevne at Storebrands barneforsikring Total, blant annet inneholder en helseforsikring for barnet. Med denne helseforsikringen har vi som foreldre enkel tilgang til legespesialister, psykologer, rask bildediagnostikk og sykehusbehandling om det trengs.


Toppscore! Storebrand barneforsikring ekstra


Hvorfor valgte du barneforsikring fra Storebrand?

«
Vi synes det er viktig, nødvendig og ikke minst økonomisk nyttig. Dessuten hadde vi sett at Storebrand barneforsikring har fått best i test, og vi synes selv at vi får mye for pengene.

kvinne, 26

«
Barnet til en venn av meg skadet seg alvorlig for mange år siden. Uten barneforsikring slet de veldig mye. Dette gjorde at jeg valgte å forsikre mine barn.

mann, 49