Barneforsikring ekstra er best i test

Barneforsikring ekstra har på nytt fått terningkast seks fra Norsk Familieøkonomi – «et svært godt alternativ for deg som ønsker å sikre barnet ditt nå og i fremtiden».

Forsikringen gir ekstra økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke.

Har du Barneforsikring ekstra hos oss, får du:

 • en betydelig engangsutbetaling ved ulykke, alvorlig sykdom og uførhet
 • månedlige utbetalinger hvis barnet senere blir ufør og ikke kan jobbe som voksen (under utbetaling øker beløpet fast med to prosent årlig)
 • økonomisk støtte ved behov for pleie og omsorg
 • økonomisk kompensasjon til foreldre ved sykehusopphold og ombygging av bolig
 • tilgang til helsetjenester via video i Eyr-appen

Best i test

Barneforsikring ekstra blir stadig kåret til «Best i test» - nå sist av forbrukernettstedet Smarte Penger.

Tidligere i år fikk vi toppscore av Norsk Familieøkonomi: «Barneforsikring ekstra har mange gode dekninger og høye forsikringssummer i sammenligning med øvrige barneforsikringer.»

Hva dekker barneforsikringen?

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder. 

70 prosent av kundene våre velger Barneforsikring ekstra. Vil du ha helseforsikring inkludert i barneforsikringen, velger du Barneforsikring total.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

 
Forsikringen dekker
 
Basis
Best i test
Ekstra
 
Total
Erstatning ved utvalgte sykdommer
Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke
Engangsutbetaling ved død eller uførhet
Dagpenger ved sykehusopphold
Behandlingsutgifter ved ulykke
Ombygging av bolig
Videokonsultasjon med allmennlege (Eyr-appen)
Videokonsultasjon med psykolog (Eyr-appen)
Månedlig utbetaling ved uførhet
Pleie og omsorg
Helseforsikring

Eldre versjoner av barneforsikring

Detaljer og fullstendige vilkår for 'gammel' barneforsikring. Denne forsikringen gjelder fortsatt, men den nye barneforsikringen vår har både flere og bedre dekninger.

Barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020

Barneforsikring kjøpt før 6. oktober 2014

Illustrasjonsfoto: familien leker sammen

Vil du oppgradere?

Logg inn og se dine muligheter for å oppgradere til dagens barneforsikring.

Helsetjenester med Eyr-appen

Helsetjenester via Eyr er inkludert i barneforsikringen din, og er alltid tilgjengelig – direkte via appen.

Ta legetimen med Eyr-appen – Du får resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer. Gjelder dagens Barneforsikring basis, ekstra og total. Dekningen er også inkludert i den eldre versjonen Barneforsikring topp.

NYHET! Psykolog med Eyr-appen – Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner for barn som har fylt 14 år. Når barna har fylt 16 år, må de selv laste ned appen for å bestille time. Gjelder Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total.

Illustrasjonsfoto: mor holder godt rundt datteren.

Detaljer om barneforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Erstatning ved utvalgte sykdommer

  Noen foreldre vil kanskje ha behov for å ta permisjon eller dekke andre ekstrautgifter som kan oppstå. Derfor får foreldre raskt utbetalt en engangserstatning på 4 G hvis barnet får en av disse alvorlige sykdommene:

  • alvorlig hjerneskade
  • cystisk fibrose
  • diabetes
  • hjernesvulst
  • kreft
  • lammelser
  • leddgikt
  • Morbus Crohn
  • Multippel sklerose (MS)
  • nyresvikt
  • schizofreni
  • svulst i ryggmarg
  • trenger organtransplantasjon
  • ulcerøs kolitt
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke

  Sykdom og skader som gir barnet varig mén og nedsatt funksjonsevne, krever ofte spesielle tiltak for best mulig å legge til rette for best mulig livskvalitet. Forsikringen gir dere økt økonomisk frihet for å imøtekomme slike krav og ønsker fra barnet, uten å glemme resten av familien.

  Medisinsk invaliditet blir fastsatt etter en vurdering av barnets livskvalitet – ikke evne til å kunne arbeide – og gir rett til en engangsutbetaling basert på invaliditetsgrad. 

  Forsikringen gir utbetaling på inntil 30G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke. Ved delvis invaliditet utbetales det i forhold til invaliditetsgrad.

  Utbetalingen er skattefri, og dere bruker pengene som dere selv vil. Ved utbetaling før fylte 18 år går utbetalingen til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

 • Helseforsikring

  Barnet er sikret privat behandling senest 10 dager etter at du har sendt inn henvisning. Som foresatt har du tilgang til HelpLine – en telefontjeneste med helsepersonell som ordner det praktiske i forbindelse med hendelsen.

  Dekningen inkluderer

  • utredning, vurdering og behandling av privat legespesialist
  • inntil 24 fysikalske behandlinger pr. kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
  • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
  • tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste
  • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor du også kan få en «second opinion»

  Denne delen av forsikringen kan videreføres fra 26 år uten krav om ny helseerklæring.

 • Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

  Velger du Barneforsikring ekstra eller Barneforsikring total, får barnet i tillegg dekningen uførepensjon.

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist resten av livet. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten, og blir årlig justert med 2 prosent frem til 67 år eller så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent.

  Forsikringen utbetales hvis forsikret blir minimum 50 prosent arbeidsufør. Utbetaling av uførepensjon på barneforsikringen starter tidligst fra 18 år, og utbetales senest fram til 67 år ved varig uførhet.

  Årlig forsikringssum er på inntil 1G. Utbetalingen graderes for uføregrad mellom 50 og 100 prosent. Uførepensjon under utbetaling øker fast med 2 prosent per år. Uførepensjon beskattes lavt, og du vil sitte igjen med ca. 95 prosent av den årlige uførepensjonen etter at skatten er trukket fra.

  Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan uførepensjonen videreføres uten krav om ny helseerklæring. Utbetaling av uførepensjon som starter etter at barneforsikringen har opphørt, øker ikke fast med 2 prosent årlig. 

 • Engangsutbetaling ved varig uførhet (uførekapital)

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling ved varig uførhet. Alle våre barneforsikringer inneholder uførekapital – ett kjærkomment tillegg til minsteytelsen fra NAV.

  Forsikringen gir utbetaling (uførekapital) på 8G dersom forsikret ved 18 år er minst 50 prosent varig arbeidsufør. Pengene bruker dere som dere vil, og de gir et økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid for hele familien. Det er ikke skatt på denne erstatningen.

  Denne delen av forsikringen kan videreføres fra 26 år uten krav om ny helseerklæring.

 • Pleie og omsorg

  Forsikringen dekker utgifter for barn med behov for økt pleie og omsorg. Utbetalingene gir deg mulighet til å velge om du vil redusere egen arbeidstid, eller om du vil kjøpe ekstra hjelp for pleie og tilsyn.

  Utbetalingen er avhengig av at forsikret er innvilget hjelpestønad i NAV, og er begrenset oppad til 2G per år i inntil 5 år.

 • Dagpenger ved sykehusopphold

  Erstatningen utbetales fra første døgn hvis barnet har vært syv netter sammenhengende på sykehus. Hvis barnet er hjemme som følge av permisjon fra sykehuset, legges det til grunn at karenstiden på syv netter er oppfylt.

  Rett til erstatning gjelder for det antallet netter barnet har hatt opphold på sykehus. Erstatningen utgjør 0,7 prosent av G per natt, begrenset til maksimalt 365 netter for samme sykdom.

 • Behandlingsutgifter ved ulykke

  Forsikringen gir utbetaling på inntil 1G for

  • tannlegebehandling
  • fysioterapi- og kiropraktorbehandling
  • proteser, medisiner og forbindingssaker
  • reiseutgifter til/fra hjemsted
 • Engangsutbetaling ved død

  Forsikringen gir utbetaling på 1G hvis forsikret dør før 26 år. Utbetalingen går til foreldre.

  Denne delen av forsikringen kan videreføres fra 26 år uten krav om ny helseerklæring.

 • Ombygging av bolig

  Hvis barnet på grunn av varig sykdom eller skade har behov for ombygging av bolig, erstattes nødvendige utgifter med inntil 250 000 kroner.

 • Helsetjenester på mobil med Eyr-appen

  Helsetjenester via Eyr er inkludert i barneforsikringen din, og er alltid tilgjengelig – direkte Eyr-appen.

  Snakk med legen

  Ta en videosamtale med allmennlege når det passer deg. I videosamtalen kan legen også gi resepter og henvise til spesialist uten at barnet trenger å møte hos lege. Gjelder dagens Barneforsikring basis, ekstra og total. Dekningen er også inkludert i den eldre versjonen Barneforsikring topp.

  Ved gjentatt bruk av tjenesten, påløper det egenandel for Barneforsikring basis og Barneforsikring ekstra.

  Snakk med psykologen

  Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner for barn som har fylt 14 år. Når barna har fylt 16 år, må de selv laste ned appen for å bestille time. Gjelder Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total.

  Psykologtjenesten dekker inntil 5 digitale konsultasjoner med psykolog. Konsultasjonen kan omhandle både mindre og mer alvorlige psykiske plager.

 • Hva dekker NAV?

  Grunnstønad

  Grunnstønaden gir en månedlig utbetaling for å dekke nødvendige ekstrautgifter som oppstår på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsetting.

  Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i to–tre år eller mer. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

  Hvor mye du får er avhengig av hvor store ekstrautgifter du har for å pleie barnet ditt.

  Hjelpestønad

  Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

  Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare 2–2,5 timer privat hjelp pr. uke.

  Det er i utgangspunktet ingen grense for hvor lenge du kan få hjelpestønad, men du kan senere bli bedt om dokumentasjon på at du fortsatt fyller vilkårene for stønaden.

  Hjelpestønad er skattefri.

  Forhøyet hjelpestønad

  Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som blir dekket av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

  Stønadene er uavhengig av om du som forelder er i jobb eller ikke, og gir en månedlig utbetaling.

  Forhøyet hjelpestønad kan gis til og med den måneden barnet fyller 18 år, men NAV revurderer stønaden hvert tredje år.

  Forhøyet hjelpestønad er skattefri.

  Behovsprøvd stønad

  Avhengig av behov, kan du søke og få vurdert støtte til

  • ombygging av bolig
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • utbetaling ved død
 • Grunnbeløp i folketrygden (G)

  G = Grunnbeløp i folketrygden og utgjør 106 399 kroner pr. mai 2021.

 • Faktaark og fullstendige vilkår for barneforsikring (pdf)

Slik flytter du en barneforsikring til Storebrand

For at barnet ditt hele tiden skal være forsikret, er det viktig at du følger disse stegene, i riktig rekkefølge:

 • Du bestiller ny barneforsikring hos oss.
 • Du sender inn helseopplysningene på barnet ditt for godkjenning.

Du mottar en bekreftelse fra oss om at forsikringen er godkjent og aktiv.

 • Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått. Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne. 

 • Hvorfor trenger du forsikring for barnet ditt?

  Flere av forsikringsdekningene i barneforsikringen er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?