Illustrasjonsfoto: barnefamilie i stuen.

Flytte individuelle personforsikringer fra et selskap til et annet

Storebrand er tilsluttet Finans Norges 'Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer'.

Avtalen sikrer dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap.

Flytte til Storebrand

Slik går du frem for å sikre en enklest mulig overgang til Storebrand.

Du bestiller ny forsikring og fyller ut fullstendig søknad med helseopplysninger. Vi i Storebrand tar først betalt for individuelle personforsikringer når vi har behandlet helseopplysningene dine og du får svar på søknaden din, så du kan vente med å si opp forsikringen du allerede har om du ønsker dette.

Når du får svar på søknaden, får du også vite om du får forsikringen og hvilke betingelser som gjelder. Vi anbefaler at du setter deg grundig inn i svaret før du sier opp forsikringen du allerede har.

Hvis søknaden blir godkjent

Nå kan du si opp forsikringen du allerede har hvis betingelsene du har fått hos oss er i tråd med forventningene dine, forutsatt at

  • forsikringen i selskapet du flytter fra, har vært i kraft i minst 12 måneder.
  • selskapet du flytter fra er tilsluttet 'Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer'.

Du bør vurdere å vente med å si opp forsikringen i selskapet du flytter fra, til etter eventuell symptomperiode (regnet fra søknadstidspunktet) for forsikringsdekningene dersom

  • selskapet du flytter fra ikke er tilsluttet 'Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer'.
  • forsikringen ikke har vært i kraft i minst 12 måneder.
  • du har søkt om andre typer forsikringsdekninger enn du hadde tidligere.

Hvis du får avslag, tilleggspris eller reservasjoner på hele eller deler av søknaden

Da bør du vurdere å beholde forsikringen du allerede har, før du eventuelt sier opp forsikringen i det andre selskapet.

Andre forsikringer – symptomperiode

Dersom du søker om andre typer personforsikringer gjennom arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjon, kan det være symptomperiode (regnet fra søknadstidspunktet) for forsikringsdekningene. Du bør derfor vurdere å vente med å si opp forsikringen du har i annet selskap til etter eventuell symptomperiode. Symptomperioden avhenger av hvilken forsikring du har kjøpt. Detaljer finner du i vilkårene.

Kollektive personforsikringer under Akademikeravtalen

Finans Norge

Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer

kunderådgiver

Vi hjelper deg gjerne

Er du usikker, vil en av våre rådgivere gjerne gi deg både råd og veiledning.

Flytte fra Storebrand

Dersom du ønsker å flytte individuelle personforsikringer fra Storebrand anbefaler vi at du setter deg inn i betingelsene som gjelder for flytting og hvilke alternativer de tilbyr i det andre selskapet. Det er også viktig at du setter deg inn inn i og forstår produktdetaljer i nytt selskap og hva du har kjøpt. Bransjeavtalen for flytting tar ikke bort ansvaret du har for å forstå innholdet i den nye avtalen.

Selskap som tilbyr individuelle personforsikringer vil normalt kreve en søknad med fullstendig helseerklæring. Utfallet av søknaden kan være avslag, reservasjoner og/eller pristillegg på dekningene.

Under gitte forutsetninger, kan du si opp forsikringen du har hos oss når du har akseptert tilbud om forsikring og levert helseerklæring i annet selskap. Dette forutsetter at:

  • selskapet er tilsluttet 'Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer'.
  • forsikringen har vært i kraft og betalt i minst 12 måneder hos oss.
  • forsikringen du flytter til har tilsvarende hoveddekninger som den du allerede har.

Dersom forutsetningene over ikke er innfridd, bør du vente med å si opp forsikringen du har hos oss til det nye selskapet har gjort ferdig sin helsevurdering og eventuell er over.

Skulle du få avslag, reservasjoner eller tilleggspremie har du rett til å gjenoppta den individuelle personforsikringen du har hos oss innen 6 måneder fra oppsigelsestidspunktet, forutsatt at forsikringen på oppsigelsestidspunktet har vært i kraft og betalt i minst 12 måneder. Du må i så fall betale forsikringen fra oppsigelsestidspunktet.

NB! Du må selv gi oss beskjed dersom du ønsker å gjenoppta forsikring hos oss innen fristen på 6 måneder.

Forsikringstilfeller som inntreffer i perioden der du har rett til gjenopptak

Det nye selskapet har ansvar for forsikringstilfeller i henhold til den nye forsikringsavtalen. Dersom du benytter deg av retten til gjenopptak som følge av avslag eller nye reservasjoner, er Storebrand ansvarlig for forsikringstilfeller i henhold til den opprinnelige forsikringsavtalen. Dersom du får nytt eller økt premietillegg i det nye selskapet er ikke Storebrand ansvarlig for eventuelle forsikringstilfeller, og du må i slike tilfeller rette krav ditt mot nytt selskap.

For å begrense mulighetene for deg som kunde til samlet å få mer erstatning når retten til gjenopptak er benyttet, enn om gjenopptak ikke hadde skjedd, har Storebrand rett til å ta eventuell utbetaling fra tilsvarende hoveddekning i det nye selskapet til fradrag i erstatningen fra den gjenopptatte forsikringen. Krav om erstatning i Storebrand forfaller tidligst når nytt selskap har sluttført sin vurdering.

Andre personforsikringer – symptomperiode

Dersom du vurderer å flytte andre typer personforsikringer gjennom arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjon, gjelder ikke 'Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer'. Du bør derfor vurdere å vente med å si opp slike forsikringer i Storebrand til etter eventuell symptomperiode regnet fra søknadstidspunktet for forsikring i nytt selskap.

Kollektive personforsikringer under Akademikeravtalen

Finans Norge

Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer


Fant du det du lette etter?