Ønsker du å klage?

Vi ønsker stadig å forbedre oss, og da må vi få beskjed dersom du er misfornøyd. Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller send oss en skriftlig klage.

Steg 1: Ta kontakt med en av våre rådgivere

Mye kan løse seg ved å ta en telefon til oss. Hvis du er misfornøyd med kundebehandling, produkt eller lignende, kan vi raskest hjelpe deg om du kontakter oss på telefon 915 08880 eller chat.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Steg 2: Send oss en skriftlig klage

Dersom vi ikke finner en løsning på telefon eller chat, har du mulighet til å sende en skriftlig og formell klage.

Send oss en skriftlig klage

Steg 3: Send en klage til Finansklagenemda

For å kunne klage saken inn for Finansklagenemda, må du først ha sendt oss en skriftlig klage og forsøkt å løse saken direkte med oss. Hvis du fortsatt er misfornøyd, kan du ta saken med Finansklagenemda som er en uavhengig tvisteløser.

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.
Finansklagenemdas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansforetak og deres kunder.

Send klage til Finansklagenemda

EU-kommisjonens klageportal

Du har også mulighet til å klage via EUs klageportal. Dette er en portal hvor du kan få hjelp til å fremme en klage etter netthandel. Det er særlig relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land.

I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Storebrands e-post adresse. Du kan da bruke complaints@storebrand.no

Merk at denne e-post adressen kun skal brukes som kontaktopplysning i EUs portal.

Ønsker du å klage direkte til Storebrand, benytt vårt klageskjema eller ta kontakt på telefon 915 08880.

Til EU-kommisjonens klageportal