Illustrasjonsfoto: valmuer

Ønsker du å klage?

Vi ønsker stadig å forbedre oss, og da må vi få beskjed dersom du er misfornøyd. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan sende oss en formell klage. Dersom du har noen spørsmål, eller ønsker en prat kan du alltid kontakte oss på telefon 915 08880 eller chat.

Steg 1: Ta kontakt med oss, og send en skriftlig klage

Dersom du er misfornøyd med en levert tjeneste eller et produkt, har du mulighet til å sende oss en skriftlig og formell klage. Behandlingstiden er fra to til fire uker. Du får uansett et foreløpig svar innen 15 dager. Dersom du har noen spørsmål, eller ønsker en prat kan du alltid kontakte oss på telefon 915 08880 eller chat.

Steg 2: Send en klage til Finansklagenemda

For å kunne klage inn for Finansklagenemnda, må du først forsøke å løse saken direkte med oss. Kommer vi ikke til enighet, kan du ta saken din videre til Finansklagenemnda. Finansklagenemda er bransjens uavhengige klageorgan for privatpersoner og behandler tvister mellom bank-/forsikringsselskap og deres kunder.

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.
Finansklagenemdas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansforetak og deres kunder.

Send klage til Finansklagenemda

For deg med offentlig tjenestepensjon

Dersom du mener vi har gjort en feil i saksbehandlingen, kan du anke vedtaket til Trygderetten.

EU-kommisjonens klageportal

Du har også mulighet til å klage via EUs klageportal. Dette er en portal hvor du kan få hjelp til å fremme en klage etter netthandel. Det er særlig relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land.

I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Storebrands e-post adresse. Du kan da bruke complaints@storebrand.no

Merk at denne e-post adressen kun skal brukes som kontaktopplysning i EUs portal.

Ønsker du å klage direkte til Storebrand, benytt vårt klageskjema eller ta kontakt på telefon 915 08880.

Til EU-kommisjonens klageportal

Klage til tilsynsmyndighet

Forbrukertilsynet og Markedsrådet fører ut fra hensyn til forbrukerne tilsyn med at bestemmelsene gitt eller i medhold av forsikringsavtaleloven følges av forsikringsselskapet. Hvilke klager de behandler og hvordan du kan klage kan du lese mer om på nettsidene til Forbrukertilsynet eller Markedsrådet.


Fant du det du lette etter?