Skriftlig klage

Her kan du logge inn og sende en skriftlig og formell klage. Behandlingstiden er fra to til tre uker. Du får uansett et svar innen 15 virkedager.

Du trenger ikke å være kunde hos oss, men alle må logge inn for å sende oss en skriftlig klage digitalt. 

Velg hva klagen gjelder:

 Skadeoppgjør

 Skadeforsikring - kjøp, faktura og betjening av forsikring

 Livsforsikring - oppgjør av uføre-,ulykke-, og dødsfallforsikring

  Helsevurdering - kjøp av dødsfall-, uføre-, sykeavbrudd- , kritisk sykdom- og barneforsikring

 Helseforsikring - behandlingsavtale

 Spare- og investeringsrådgivning

 Pensjon

 Bank

 Fondsparing

 

Dersom du ikke har mulighet til å logge inn, kan du sende klagen til Storebrand ASA, Postboks 500, 1327 Lysaker.