Klagebehandling i Storebrand:

  • Du som klager skal alltid motta tilbakemelding senest fem dager etter at vi har mottatt klagen. I tilbakemeldingen får du informasjon om forventet behandlingstid og kontaktperson.

  • Klagene skal besvares skriftlig innen 15 dager og svaret skal omfatte alle spørsmål du som kunde har reist. I de tilfellene vi ikke klarer å overholde forventet behandlingstid, vil du få skriftlig begrunnelse på hvorfor, og når vi forventer å kunne behandle saken din ferdig.

  • Vi behandler alle klager grundig ved å undersøke relevant informasjon før vi gjør en helhetlig vurdering av saken. I vurderingen identifiserer vi også eventuelle interessekonflikter og gjennomfører tiltak for å unngå eller begrense disse.

  • Hvis du ikke får fullt medhold i klagen din, gir vi deg en skriftlig begrunnelse. Du får også informasjon om muligheten til å stille spørsmål eller klage på avgjørelsen til oss. I tillegg informerer vi om klagemuligheten til Finansklagenemnda og til tilsynsmyndigheter.

Vi skal kommunisere i et vennlig, klart og tydelig språk i tråd med Storebrands språkløfte.

Å lære av kundeklager er viktig for oss. Vi analyserer informasjonen som er mottatt i klagene for å avdekke om klagene skyldes systematiske eller grunnleggende problemer.


Fant du det du lette etter?