Skjema til utfylling

Pensjonsordning – ny

Signeres av signaturberettiget i bedriften ved aksept eller endringer av avtaler.

Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. Hvis det aktuelle skjemaet nedenfor ikke inneholder felt for "PEP-erklæring", må vi be deg fylle ut skjemaet for "PEP-erklæring".

Pensjonsordning – bytte

Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. Hvis det aktuelle skjemaet nedenfor ikke inneholder felt for "PEP-erklæring", må vi be deg fylle ut skjemaet for "PEP-erklæring".

Personalforsikring

Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. Vi må derfor be deg fylle ut 'PEP-erklæring' i tillegg til det aktuelle skjemaet nedenfor. 

Personalforsikring – begunstigelse

Fylles eventuelt ut av den ansatte selv.

Kollektiv reiseforsikring

Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. Vi må derfor be deg fylle ut 'PEP-erklæring' i tillegg til det aktuelle skjemaet nedenfor. 

Helseforsikring

Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. Vi må derfor be deg fylle ut 'PEP-erklæring' i tillegg til det aktuelle skjemaet nedenfor. 

Bedriftsportalen – tilgang

Bestilling av nye tilganger til Bedriftsportalen gjøres i Bedriftsportalen under "Bedriftsprofil". Dersom ingen har tilgang til Bedriftsportalen benyttes et av skjemaene nedenfor.

Melding ved sykdom, skade, uførhet eller død

Sendes inn via Bedriftsportalen

Friskmelding

Fylles ut av arbeidsgiver hvis ansatte blir friskmeldt etter uførhet. Gjelder for kollektiv pensjon


Fant du det du lette etter?