Skjema til utfylling

Begunstigelse

Kollektiv reiseforsikring

Melding ved sykdom, skade, uførhet eller død

Sendes inn via Bedriftsportalen

Friskmelding

Fylles ut av arbeidsgiver hvis ansatte blir friskmeldt etter uførhet. Gjelder for kollektiv pensjon

Bestille tilgang til Bedriftsportalen

Bestilling av nye tilganger til Bedriftsportalen gjøres i Bedriftsportalen under "Bedriftsprofil". Dersom ingen har tilgang til Bedriftsportalen benyttes et av skjemaene nedenfor.

Pensjonskapitalbevis