Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, frilanser, har et enkeltmannsforetak eller driver egen virksomhet uten ansatte, er dette den smarteste måten å spare til pensjon.

Om pensjonsordningen

 • Den gir svært gunstige skattefordeler.
 • Vi anbefaler det spesielt for deg som har lønn over 7,1 G.
 • Du kan spare maksimalt 7 prosent av lønn/personinntekt opptil 12 G.
 • Hvis du har ansatte i 75 prosent stilling eller mer, har du lov til å spare mer.
 • Du bestemmer selv hvordan pengene skal forvaltes ved å velge mellom ulike spareprofiler.
 • Innskuddene, og den avkastningen du oppnår på disse midlene, utgjør din fremtidige pensjon.
 • Du kan ta ut pensjonen fra du har fylt 62 år.
 • Hvis du har ansatte som er over 20 år og jobber mer enn 20 prosent, er du pålagt å spare til pensjon for dem også.

Vi anbefaler denne type sparing for deg som har lønn over 7,1 G. Hvis du tjener mindre enn det, er det gunstigere for deg å spare i Ekstrapensjon.

Detaljer om pensjon for selvstendige

Hvis du ønsker å opprettholde dagens inntektsnivå som pensjonist, må du spare på egen hånd. Her finner du mer informasjon om innskuddspensjon for selvstendige. 

 • add Om innskuddspensjon

  Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en innskuddspensjonsavtale på samme måte som en bedrift oppretter en tjenestepensjon for sine ansatte. Gjennom avtalen betaler du inn månedlige innskudd til din egen pensjonskonto. Innskuddene og den avkastningen du oppnår, er det som vil utgjøre din fremtidige pensjon. Du kan spare inntil 7 prosent av årlig personinntekt opptil 12 G (folketrygdens grunnbeløp) og få så mye som 50 prosent av sparingen i skattefradrag.

 • add Avkastning og spareprofiler

  Du bestemmer selv hvordan pensjonspengene dine skal forvaltes ved å velge mellom ulike spareprofiler. Mange ønsker at vi skal ta hånd om aksjesammensetningen for dem. Derfor har vi opprettet en spesialtilpasset spareprofil som vi kaller «Anbefalt pensjon». Den tilpasser seg automatisk alderen din, slik at du sparer på best mulig måte gjennom hele arbeidslivet.

 • add Skattefordeler

  Innbetalinger til avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt, og kan gi store skattefordeler. Skattefordelene skal ikke belastes med arbeidsgiveravgift. Dersom du har drevet selskapet hele året, kan du etablere ordningen med tilbakevirkende kraft, slik at du får fullt fradrag for første året. Vi sender deg en engangsfaktura på sparebeløpet fra 1. januar i etableringsåret.

  Innbetalingen til ordningen må være gjort i god tid innen fristen 31. mars det påfølgende året.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  Bruttoinntekt
  kroner
  Årlig sparing
  kroner
  Marginalskatt
  prosent
  Skattereduksjon
  kroner
  700 00049 00046,6 %22 834
  800 00056 00046,6 %26 096
  1 000 00070 00049,6 %34 720
  1 337 724 (12G)93 64149,6 %46 446

  Tabellen viser hvor mye skattereduksjon du kan få om du sparer syv prosent av inntekten. Skattereduksjonen avhenger av marginalskatt og kan variere fra år til år. Tallene baserer seg på marginalskattesats for 2022 og grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2022. Når du skal få pensjonen utbetalt, blir pengene beskattet som vanlig pensjon.

 • add Utbetaling

  Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år, og minimum fram til du fyller 77 år. Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt.

 • add Avslutning av avtalen

  Hvis du ønsker å avslutte spareavtalen, får du et pensjonskapitalbevis. Hvis du ønsker kan du opprettholde innbetalingene til avtalen, men da som privatperson. Skattefordelene faller da bort for den videre innbetalingen.

 • add Sykdom og dødsfall

  Når du oppretter en innskuddspensjonsavtale, er det lovpålagt samtidig å opprette forsikringen innskuddsfritak. Dette innebærer at du får dekket innskuddene til pensjonsordningen dersom du blir ufør. Du kan også inngå en avtale om uførepensjon og etterlattepensjon som sikrer deg og dine etterlatte om du blir arbeidsufør eller dør. Ved dødsfall blir pensjonskapitalen din utbetalt som pensjon til dine etterlatte.

 • add Fullstendige vilkår (pdf)

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva skjer hvis jeg dør?

  Ved dødsfall blir pensjonskapitalen din benyttet til pensjon til dine etterlatte. Har du ingen etterlatte, går midlene til boet ditt.

 • add Hva skjer hvis jeg blir syk?

  Når du oppretter en innskuddspensjonsavtale, er det lovpålagt å samtidig opprette forsikringen innskuddsfritak. Dette innebærer at Storebrand dekker innskuddene til pensjonsordningen dersom du blir ufør. Du kan også inngå en avtale om uførepensjon eller etterlattepensjon som sikrer deg og dine etterlatte hvis du blir arbeidsufør eller dør. 


Fant du det du lette etter?