Ytelsespensjon (YTP)

En ytelsespensjon (YTP) gir som regel den ansatte en avtalt prosentandel i pensjon – vanligvis mellom 60 og 70 prosent av sluttlønnen.

Dette er ytelsespensjon: 

  • Bedriften betaler inn en årlig premie til Storebrand.
  • Størrelsen på premien avhenger av den ansattes alder, tjenestetid og lønnsnivå.
  • Innbetalingene varierer derfor fra år til år.
  • De ansatte kan starte uttak av pensjon fra de er 62 år, eller kombinere jobb og pensjon til de er 75 år.
  • Det kreves som regel 30-40 års opptjening for å få full pensjon.
  • Utbetalingene varer som regel livet ut.
  • Pensjonsreformen fra 2011 medfører at samlet utbetaling for mange blir lavere enn tidligere.
  • Ansatte som slutter meldes ut av pensjonsordningen og får en fripolise.

Flere detaljer om ytelsespensjon

Vår anbefaling er innskuddspensjon:

På grunn av endringer i pensjonssystemet, anbefaler vi alle nye kunder å velge innskuddspensjon.

Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon.


Fant du det du lette etter?