Innskuddspensjon for ansatte i bedriften

En god innskuddspensjon er verdifullt for de ansatte, og gjør bedriften mer konkurransedyktig ved nyansettelser. Innskuddspensjon er den mest vanlige pensjonsordningen i privat sektor.

Med innskuddspensjon hos oss får bedriften:

 • Forutsigbare kostnader og enkel administrasjon
 • Pensjonsinnskuddene gir bedriften inntektsfradrag og er skattefrie for de ansatte
 • Tilgang til spareløsning tilpasset alder
 • Bransjens beste oppfølging av ansatte (Norsk kundebarometer 2022)

Velg mellom tre spareløsninger

I en innskuddsbasert pensjonsordning setter bedriften inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Vi tilbyr tre ulike spareløsninger, de er alle en sammensatt profil som investerer i flere underliggende fond. I tillegg kan du velge blant en av våre fondslister for å gi de ansatte flere investeringsmuligheter.

Pensjonsprofiler

For deg som er opptatt av kvalitet og ønsker vår mest anerkjente løsning.

Fossilfrie profiler

For deg som ønsker fossilfri pensjonssparing for de ansatte. 

Indeksnære profiler

For deg som er ekstra opptatt av lave kostnader.

Ofte stilte spørsmål om innskuddspensjon

 • add Hva er innskuddspensjon?

  I en innskuddsbasert pensjonsordning setter bedriften inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn inntil 12G.

  Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. 

 • add Hva er minimumskravene til bedriftens pensjonsordning?

  Hvis bedriften er pålagt å etablere en pensjonsordning, så må denne oppfylle disse minimumskravene:

  • Bedriften betaler en fast andel av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd, minimum 2 prosent av lønn inntil 12 G.
  • Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år, forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G.
  • Ordningen inkluderer innskuddsfritak ved uførhet, dvs. at fremtidige innbetalinger til pensjonsordningen frem til 67 år dekkes i henhold til uføregrad dersom en ansatt blir ufør.
  • Bedriften dekker kostnaden ved pensjonsopptjeningen fram til pensjonsalder og så lenge den ansatte jobber i bedriften, og frem til 67 år eller tidligere friskmelding for ansatt som er blitt ufør.
  • Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent.
  • Det kan likevel avtales at opptak i pensjonsordningen først skal skje når den ansatte har mottatt samlet lønn som minst tilsvarer rapporteringspliktig lønn i A-meldingen.

  Les mer om Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lovdata)

 • add Hva skjer med pensjonssparingen til ansatte som slutter?

  Da egen pensjonskonto ble innført 1.1.2021, ble reglen om at man må være ansatt i 12 måneder for å få med seg oppsparte pensjonspenger fjernet. Ansatte som slutter etter 1.1.2021 får med seg pensjonssparingen selv om de har jobbet i bedriften mindre enn 12 måneder. Egen pensjonskonto følger de ansatte gjennom hele yrkeskarrieren så lenge de er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon.

 • add Hvilken spareprofil anbefales?

  Vi anbefaler de fleste å starte med spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her tilpasser vi risikoen automatisk basert på den ansattes alder og dermed antall år til pensjonen skal utbetales.

  Med en innskuddspensjon hos oss, kan dere imidlertid velge mellom fem spareprofiler med ulik risikoprofil. Valg av riktig risikoprofil er svært viktig for at de ansatte skal få mest mulig pensjon ut av sin pensjonssparing.

  Les mer om avkastning

 • add Hvordan kan bedriften sikre ansatte med høy lønn?

  Det er ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12G, men det er mulig å tilrettelegge for sparing til ansatte med høy lønn i Ekstrapensjon.

  Det er også mulig å velge tilleggssparing for lønn mellom 7,1G og 12G som kompenserer for at det ikke tjenes opp rettigheter i folketrygden for lønn over 7,1G. Maksimal tilleggssparing er 18,1 prosent.

 • add Må alle bedrifter ha en pensjonsordning?

  Alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige. Det finnes enkelte unntak for eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper. Hvis du er selvstendig næringsdrivende er det ikke krav om etablering, men vi anbefaler alle å ha en avtale om innskuddspensjon.

 • add Hva er reglene for deltidsansatte?

  Dersom summen av utført arbeid av ansatte tilsvarer minst to årsverk, skal det opprettes en pensjonsordning. Grunnlaget for beregningen er ansatte som arbeider minst 20 prosent av full stilling.

  Se eksempler og regler for deltidsansatte

 • add Kan de ansatte spare selv i bedriftens pensjonsordning?

  Hvis det inngås en avtale om dette mellom bedriften og de ansatte, kan også de ansatte betale innskudd til sin tjenestepensjonsordning. Dette må gjelde likt for alle ansatte i bedriften, og skal fastsettes i pensjonsordningens regelverk. Disse innskuddene kommer på toppen av minstekravet på 2 prosent. Eventuelle innskudd fra de ansatte kan altså ikke brukes til å oppnå minstekravene til pensjonsordningen.

 • add Hva betyr fleksibelt uttak?

  Alle ansatte har mulighet til å ta ut pensjon fra de er fylt 62 år. De kan velge delvis eller fullt uttak. Det er også mulig å kombinere arbeid og uttak av pensjon. Pensjonen utbetales minimum til den ansatte fyller 77 år, og i minimum 10 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. For å ta gradert (delvis) uttak, må saldoen være stor nok til å kunne gi en utbetaling på minst 0,2 G pr. år i utbetalingsperioden. Fullt uttak kan uavhengig av dette gjøres fra 62 år.

  Den ansatte kan få god oversikt over hvor mye man kan forvente å få i pensjon ved ulike uttakstidspunkt i appen Mine penger. Der kan den ansatte også selv melde uttak.

 • add Hva er innskuddsfritak ved uførhet?

  Innskuddsfritak ved uførhet er en obligatorisk del av pensjonsordningen. Dette er en forsikring bedriften betaler for som sikrer at Storebrand fortsetter å betale inn penger for pensjonsordningen til en ansatt som blir ufør frem til vedkommende fyller 67 år.

  Innskuddsfritaket skal være i samsvar med uføregraden, og blir utbetalt dersom arbeidsevnen har vært nedsatt med minst 20 prosent i 12 måneder.

 • add Hvilke kostnader påløper?

  I tillegg til selve pensjonssparingen må bedriften betale for innskuddsfritak, eventuelt andre tilknyttede risikodekninger, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader av pensjonspengene. Bedriften betaler også arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalinger.

  Så lenge den ansatte jobber og det settes inn penger på pensjonskontoen, dekker bedriften kostnadene for forvaltning av midlene.

  Pensjonskontoen til den ansatte kan også bestå av oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis, PKB). Hovedregelen er at den ansatte selv betaler forvaltningskostnadene her.

  Etter at den ansatte har sluttet i bedriften eller begynt å ta ut pensjon, er det den ansatte selv som betaler kostnadene. Hvis den ansatte jobber og tjener opp pensjon samtidig som vedkommende har startet uttak av pensjon, vil kostnadene deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

 • add Hvordan kan ansatte spare ekstra til pensjon?

  Gjennom «Ekstrapensjon for bedrifter» kan vi enkelt legge til rette for at du og dine ansatte kan spare ekstra til pensjon. Dette kommer som et tillegg til innskuddspensjonen. 

 • add Kan ansatte spare selv i bedriftens pensjonsordning?

  Hvis det inngås en avtale om dette mellom bedriften og de ansatte, kan også de ansatte betale innskudd til sin tjenestepensjonsordning. Dette må gjelde likt for alle ansatte i bedriften, og skal fastsettes i pensjonsordningens regelverk. Disse innskuddene kommer på toppen av minstekravet på 2 prosent. Eventuelle innskudd fra de ansatte kan altså ikke brukes til å oppnå minstekravene til pensjonsordningen.

Se utvalget av fond

Sjekk våre fondslister som kan tilbys som ett tillegg til valgte profil. 

Bærekraftig pensjonssparing

Finn ut mer om hvordan vi jobber med bærekraft i pensjonssparingen.

Hva velger andre?

Mange ledere lurer på hvilken pensjonsordning som er vanlig i deres bransje. Her finner du en oversikt over hva våre bedriftskunder har valgt.


Fant du det du lette etter?