Innskuddspensjon (ITP) – enkelt og kostnadseffektivt

9 av 10 ansatte i privat sektor har innskuddspensjon (ITP). Forutsigbare kostnader og enkel administrasjon gjør at vi anbefaler innskuddspensjon til de fleste bedrifter.

Har bedriften din innskuddspensjon hos oss, får du:

 • en pensjonsordning med forutsigbare kostnader, tilpasset din bedrift.
 • anledning til å spare i vår spareprofil «Anbefalt pensjon», der sparingen automatisk tilpasses hver enkelt ansatts alder.
 • markedsledende ansattoppfølging (Norsk Kundebarometer, 2019). Vi hjelper de ansatte med å forstå sin pensjon.
 • trygghet for at pengene dine forvaltes på en bærekraftig måte.
 • hjelp og oppfølging når du trenger det.

Flere detaljer om innskuddspensjon

Invester i dine ansatte

Kontakt oss om du ønsker å gi dine ansatte en bedre pensjonsordning enn kun minstekravet. Du kan for eksempel øke pensjonsinnskuddene eller tilby forsikringer som uførepensjon, helseforsikring og reiseforsikring.

Kontakt oss
Mentor Zeeshan Shah

Ofte stilte spørsmål

 • Må alle bedrifter ha en pensjonsordning?

  Alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige. Det finnes enkelte unntak for eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper. Hvis du er selvstendig næringsdrivende er det ikke krav om etablering, men vi anbefaler alle å ha en avtale om innskuddspensjon.

 • Hva med arbeidstakere som jobber deltid?

  Dersom summen av utført arbeid av ansatte tilsvarer minst to årsverk, skal det opprettes en pensjonsordning. Grunnlaget for beregningen er ansatte som arbeider minst 20 prosent av full stilling. Se eksempler og regler for deltidsansatte

 • Hva er minimumskravene til bedriftens pensjonsordning?

  Hvis bedriften er pålagt å etablere en pensjonsordning, så må denne oppfylle disse minimumskravene:

  • Bedriften betaler en fast andel av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd, minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.
  • Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år, forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G.
  • Ordningen inkluderer innskuddsfritak ved uførhet, dvs. at fremtidige innbetalinger til pensjonsordningen frem til 67 år dekkes dersom en ansatt blir ufør.
  • Bedriften dekker kostnaden ved pensjonsordningen fram til pensjonsalder og så lenge den ansatte jobber i bedriften.
  • Alle ansatte over 20 år som arbeider mer enn 20 prosent stilling i løpet av et kalenderår (deltid eller sesongarbeid) skal være med i ordningen.

  Les mer om Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lovdata)

 • Kan de ansatte spare selv i bedriftens pensjonsordning?

  Hvis det inngås en avtale om dette mellom bedriften og de ansatte, kan også de ansatte betale innskudd til sin tjenestepensjonsordning. Dette må gjelde likt for alle ansatte i bedriften, og skal fastsettes i pensjonsordningens regelverk. Disse innskuddene kommer på toppen av minstekravet på 2 prosent. Eventuelle innskudd fra de ansatte kan altså ikke brukes til å oppnå minstekravene til pensjonsordningen.

 • Hva skjer med pensjonssparingen til en ansatt som slutter i bedriften?

  Ansatte må ha vært medlem av pensjonsordningen i over 12 måneder for å få med seg oppsparte pensjonspenger inkludert samlet avkastning videre. De vil da få et individuelt pensjonskapitalbevis. Slutter en ansatt før vedkommende har vært medlem i pensjonsordningen i 12 måneder, vil oppspart kapital med avkastning tilbakeføres bedriften.

Hva velger andre?

Mange ledere lurer på hvilken pensjonsordning som er vanlig i deres bransje. Her finner du en oversikt over hva våre bedriftskunder har valgt.


Fant du det du lette etter?