Hybridpensjon - en fleksibel pensjonsordning

Hybridpensjon kombinerer mulighetene i innskuddspensjon og ytelsespensjon. Som arbeidsgiver har du flere valgmuligheter når ordningen skal etableres

Med hybridpensjon hos oss får bedriften:

 • En fleksibel pensjonsordning med forutsigbare kostnader
 • Valget mellom investeringsvalg eller garanti
 • En mer rettferdig pensjonsordning, med høyere sparing for kvinner
 • Bransjens beste oppføling av ansatte (Norsk Kundebarometer, 2022) 
 • Hjelp og oppfølging når du trenger det

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva er hybridpensjon?

  Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon.

 • add Hva betyr det at «hybridpensjon kombinerer mulighetene i innskuddspensjon og ytelsespensjon»?

  Hybridpensjon likner mest på en innskuddspensjon i opptjeningstiden: Innskuddene er en prosent av lønn, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn, er det høyere sparing for kvinner. I utbetalingstiden er likhetene større med ytelsespensjon, blant annet ved at pensjonen kan gjøres livsvarig og man er fortsatt medlem av pensjonsordningen.

 • add Hva med arbeidstakere som jobber deltid?

  Dersom summen av utført arbeid av ansatte tilsvarer minst to årsverk, skal det opprettes en pensjonsordning. Alle ansatte over 13 år blir med i pensjonsordningen – uavhengig av stillingsprosent.

 • add Hva skjer hvis en ansatt dør?

  Hvis en ansatt dør vil pensjonskapitalen gå til forsikringskollektivet, og ikke til de etterlatte. Dette er samme prinsipp som for ytelsespensjon, og bidrar til høyere pensjon til de ansatte.

 • add Hva skjer med pensjonssparingen til en ansatt som slutter i bedriften?

  Dersom man har vært ansatt i 12 måneder eller mer, får man et pensjonsbevis med oppspart pensjonssaldo.

 • add Hvilke valg har bedriften for forvaltning av pensjonsavtalen?

  Bedriften din kan velge mellom to modeller for forvaltning av pensjonspengene.

  • Kollektiv forvaltning: Storebrand bestemmer hvordan pengene skal forvaltes og stiller en årlig nullgaranti. Bedriften kan velge om de vil garantere for en årlig regulering i henhold til lønnsvekst.
  • Investeringsvalg: De ansatte bestemmer hvordan pengene skal forvaltes. Det er ikke knyttet noen årlig garanti til denne forvaltningen. 
 • add Hva er dødelighetsarv?

  Dersom du dør fordeles pensjonsbeholdningen på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning. Dette bidrar til høyere pensjon og mulighet for livsvarig utbetaling.

 • add Hva er levealdersjustering?

  Ved nådd pensjonsalder deles pensjonsbeholdningen på antall år det er forventet at du skal leve. Eventuelt kortere dersom det er avtalt at utbetalingen opphører ved en bestemt alder.

 • add Hva betyr fleksibelt uttak?

  Du kan starte utbetalingen av pensjonen din fra du er 62 år. Du kan fritt kombinere uttak av pensjon ved siden av å jobbe. Det betyr at du kan få utbetalt pensjon samtidig som du fortsetter pensjonsopptjeningen din.

 • add Hva menes med alleårsregelen?

  Det skal lønne seg å arbeide. Prinsippet er at alle årene du jobber skal gi pensjonsopptjening,

 • add Hva er balanseføring?

  Hvis bedriften har en avtale om kollektiv forvaltning, innebærer det enten at Storebrand garanterer at pengene ikke synker i verdi, eller at bedriften selv garanterer at pensjonsmidlene reguleres i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonsordningen har en slik garanti, skal denne forpliktelsen balanseføres i regnskapet. Det er ingen krav til balanseføring dersom pensjonsordningen har individuelt investeringsvalg, hvor de ansatte selv bestemmer hvordan pengene skal forvaltes.

Sammenlign pensjons­løsninger

Sammenlign egenskapene for de ulike pensjonsordningene: hybridpensjon, innskuddspensjon og ytelsespensjon. 

Pensjons­ordninger

Lurer du på hvilken pensjonsordning som er vanlig i din bransje? Her finner du oversikt over hva våre bedriftskunder har valgt. 

Invester i dine ansatte

Ønsker du å gi dine ansatte en bedre pensjonsordning? Du kan for eksempel øke pensjonsinnskuddene eller tilby forsikringer som uføreforsikring, helseforsikring og reiseforsikring. 


Fant du det du lette etter?