IPS for bedrifter

Bedriftsbetalt IPS er en pensjonsløsning spesielt tilrettelagt for bedrifter som ønsker å spare ekstra på vegne av sine ansatte.

Har din bedrift IPS hos oss, kan:

  • avtalen enkelt administreres i Bedriftsportalen. 
  • bedriften styre hvem som får bedriftsbetalt IPS.
  • bedriften bestemme hvor lenge det skal spares for den ansatte.
  • den ansatte få skattefordelen.
  • den ansatte få oversikt over sin IPS på sine personlige sider.
  • Pengene er bundet til pensjonsalder.

Viktig informasjon

Regjeringen har satt ned det årlige sparebeløpet for IPS til 15 000 kroner fra 2022. Tidligere har det vært mulig å spare inntil 40 000 kroner i året pr. ansatt. Fra 2022 vil ikke årlig sparing ut over 15 000 kroner gi grunnlag for fradrag i alminnelig inntekt. Det anbefales derfor ikke å spare mer pr. ansatt (altså både via bedrift og privat).

Storebrand utfører ikke kontroll på hvorvidt et medlem sparer mer enn 15 000 kroner.

Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Medlemmer som sparer i denne avtalen, blir ikke eier av de underliggende finansielle investeringene, men får en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

Illustrasjonsfoto: kolleger i arbeidsmøte

Invester i dine ansatte

Ønsker du å gi dine ansatte en bedre pensjonsordning? Du kan for eksempel øke pensjonsinnskuddene eller tilby forsikringer som uføreforsikring, helseforsikring og reiseforsikring.

Fyll inn noen opplysninger, så kontakter vi deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?