Pensjon fra første krone

Desember 2021 vedtok Stortinget endringer i regelverket for obligatorisk tjenestepensjon. Endringene innebar at alle ansatte i privat sektor skal få pensjon fra første krone.

Fra og med 1. januar 2023 gjelder også pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende med innskuddspensjon.

For bedrifter med ansatte

 • De nye reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2022, med en overgangsperiode fram til 30. juni 2022.
 • Vi vil, i henhold til nye innmeldingsregler, inkludere alle ansatte i bedriftens pensjonsordning. Dette forutsetter imidlertid at din bedrift sørger for at alle ansatte fra og med 13 år, uavhengig av stillingsprosent, er meldt inn i bedriftens avtale.

For selvstendig næringsdrivende

 • Sparing fra første krone innføres også for deg som er selvstendig næringsdrivende fra 1. januar 2023. Det betyr at du har mulighet til å spare mer til pensjon enn før.
 • Vi sørger for å tilpasse avtalen din til det nye regelverket i løpet av andre kvartal 2023. Du trenger ikke foreta deg noe, vi vil holde deg oppdatert på endringer knyttet til avtalen din.

Slik påvirker det deg og bedriften din

Nye pensjonsregler gjør at flere arbeidstakere får pensjon gjennom jobben. Men hva betyr dette for bedriften din?

Se opptak fra vårt webinar «Sparing fra første krone» (16.02.2022).

Hva innebærer endringene?

Pensjon fra første krone dreier seg om opptjening i tjenestepensjonsordningene (OTP). Sommeren 2021 ble det lagt frem et lovforslag om at alle ansatte i privat sektor skal få pensjonssparing fra første krone. Det ble samtidig foreslått å innføre nye regler for hvem som skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning.

Forslaget ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2021.

Pensjon fra første krone 

Ansatte har krav på pensjon fra arbeidsgiver fra første krone. Tidligere har det kun vært krav om å spare til pensjon for inntekt over 1G (grunnbeløp i folketrygden).

Pensjon fra 13 års alder

Ansatte fra og med 13 år skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Tidligere har det ikke vært krav om å spare til pensjon for ansatte under 20 år.

Pensjon uansett stillingsprosent

Ansatte skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning uavhengig av stillingsprosent. Tidligere har det ikke vært krav om å inkludere ansatte med under 20 prosent stilling.

Oppdater ansattopplysninger i Bedriftsportalen

I Bedriftsportalen oppdaterer du enkelt informasjon om nyansettelser, lønn og stillingsprosent på dine ansatte. Slik sikrer du at dine ansatte får riktig pensjon.

To kollega, en dame og en mann, som sitter ved siden av hverandre på kontoret.

Nå må du spare til pensjon fra første lønnskrone – for alle ansatte

Nye pensjonsregler gjør at flere arbeidstakere får pensjon gjennom jobben, og at flere får mer i pensjon. Men hva betyr det for bedriften din?

Ofte stilte spørsmål

 • Hva betyr det i praksis for bedriften min?

  For deg som arbeidsgiver innebærer de nye reglene at du må melde alle ansatte inn i bedriftens pensjonsordning, og alle ansatte har rett til pensjonssparing fra først inntektskrone.

 • Hva betyr dette for mine ansatte?

  Lovendringen omfattet om lag èn million nordmenn i privat sektor. Dersom dine ansatte var blant disse, fikk de etter lovendringen pensjonssparing fra første krone de tjener. Unge mellom 13 og 20 år, og ansatte med under 20 prosent stillingsandel, fikk etter lovendringen pensjon for første gang.

 • Vil de nye reglene medføre økte pensjonskostnader?

  For bedrifter som ikke sparte til pensjon fra første krone, innebar endringene en kostnadsøkning. Hvor stor økningen i årlig sparing for bedriften ble, var avhengig av antall ansatte i bedriften samt sparesatsen i bedriftens pensjonsordning. Eksempelvis ville en 2 % sparesats medføre en årlig økning i pensjonssparing per ansatt på ca. 2 100 kroner, mens for en 4 % sparesats ville økningen i årlig sparing per ansatt være på ca. 4 200 kroner.

 • Hvilke muligheter har jeg til å tilpasse meg de nye reglene?

  Det finnes ulike måter å tilpasse seg de nye reglene.

  • Opprettholde dagens sparesats: Ved å opprettholde dagens sparesats får alle ansatte mer i pensjon. Denne tilnærmingen innebærer at lavtlønnede får størst prosentvis økning. Dette forutsetter at bedriften ikke sparer til pensjon fra første krone allerede.
  • Redusere sparesats: Har bedriften høyere sparesats enn minimumssatsen på 2 prosent, kan du velge å redusere sparesats for å unngå økte kostnader. Konsekvensen av denne tilnærmingen avhenger av hvor mye sparesatsen reduseres og de ansattes lønnsnivå. Det er viktig å være klar over at det å redusere sparesats kan føre til at enkelte ansatte får lavere årlig pensjonssparing.
  • Øke sparesats: De nye reglene kan være en god anledning til å forbedre pensjonsordningen i bedriften. Denne tilnærmingen innebærer at alle ansatte får mer i pensjon.
 • Hva betyr dette for meg som selvstendig næringsdrivende?

  Statsbudsjettet for 2023 gjør at du som selvstendig næringsdrivende kan spare enda mer i pensjon. Er du kunde av Storebrand i dag trenger du ikke foreta deg noe – vi jobber med å tilpasse løsningene våre til nytt regelverk og vil sørge for å holde deg oppdatert på endringer knyttet til avtalen din.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand ved Løvebakken foran Stortinget.

Enda bedre pensjon for selvstendig næringsdrivende

Statsbudsjettet for 2023 gjør det enda mer lønnsomt å spare til pensjon som selvstendig næringsdrivende.


Fant du det du lette etter?