Pensjon fra første krone

Regjeringen fremskyndet ved årsskiftet endringer i regelverket for obligatorisk tjenestepensjon, og vedtok at alle ansatte i privat sektor skal få pensjon fra første krone.

Hva skjer når?

 • Alle bedrifter må være tilpasset nytt regelverk innen 1. juli 2022.
 • Vi vil, i henhold til nye innmeldingsregler, inkludere alle ansatte i bedriftens pensjonsordning. Dette forutsetter imidlertid at din bedrift sørger for at alle ansatte fra og med 13 år, uavhengig av stillingsprosent, er meldt inn i pensjonsordningen.

Slik påvirker det deg og bedriften din

Nye pensjonsregler gjør at flere arbeidstakere får pensjon gjennom jobben. Men hva betyr dette for bedriften din?

Se opptak fra vårt webinar «Sparing fra første krone» (16.02.2022).

Hva innebærer endringene?

Pensjon fra første krone dreier seg om opptjening i tjenestepensjonsordningene (OTP). Sommeren 2021 ble det lagt frem et lovforslag om at alle ansatte i privat sektor skal få pensjonssparing fra første krone. Det ble samtidig foreslått å innføre nye regler for hvem som skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning.

Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2021.

Pensjon fra første krone 

Ansatte har krav på pensjon fra arbeidsgiver fra første krone. Til nå har det kun vært krav om å spare til pensjon for inntekt over 1G (grunnbeløp i folketrygden).

Pensjon fra 13 års alder

Ansatte fra og med 13 år skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Til nå har det ikke vært krav om å spare til pensjon for ansatte under 20 år.

Pensjon uansett stillingsprosent

Ansatte skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning uavhengig av stillingsprosent. Til nå har det ikke vært krav om å inkludere ansatte med under 20 prosent stilling.

Hva må du gjøre?

Vi sørger for å tilpasse avtalen din til nytt regelverk. Du må selv sørge for å melde inn eventuelle nyansatte i bedriften i pensjonsordningen, i henhold til nye opptaksregler. Dette gjør du i bedriftsportalen.

Hvis din bedrift bruker lønnsfiler, må disse oppdateres slik at de inkluderer ansatte i henhold til nytt regelverk.

To kollega, en dame og en mann, som sitter ved siden av hverandre på kontoret.

Nå må du spare til pensjon fra første lønnskrone – for alle ansatte

Nye pensjonsregler gjør at flere arbeidstakere får pensjon gjennom jobben, og at flere får mer i pensjon. Men hva betyr det for bedriften din?

Ofte stilte spørsmål

 • Når må endringene gjennomføres?

  Det er lagt opp til en overgangsperiode for implementering frem til 30. juni 2022. Vi hjelper alle våre bedriftskunder med å gjennomføre endringene, og kontakter deg før overgangsperioden er over med informasjon om hva dette betyr for din bedrift.

 • Hva betyr det i praksis dersom bedriften min påvirkes?

  For deg som arbeidsgiver innebærer dette at du må melde alle ansatte inn i bedriftens pensjonsordning, og alle ansatte har rett til pensjonssparing fra første inntektskrone.

 • Hva betyr dette for mine ansatte?

  Lovendringen omfatter om lag én million nordmenn. Dersom dine ansatte er blant disse, vil de få pensjonssparing fra første krone de tjener. Unge mellom 13 og 20 år og ansatte med under 20 prosent stillingsandel, vil etter lovendringen få pensjon fra arbeidsgiver for første gang.

 • Vil de nye reglene medføre økte pensjonskostnader?

  For bedrifter som ikke sparer til pensjon fra første krone, innebærer endringen en kostnadsøkning. Hvor stor økningen i årlig sparing for bedriften din blir, avhenger av hvor mange ansatte du har, og sparesatsen i bedriftens pensjonsordning.
  Eksempelvis vil en 2 % sparesats medføre en årlig økning i pensjonssparing per ansatt på ca. 2 100 kroner, mens med en 4 % sparesats vil økningen i årlig sparing per ansatt være på ca. 4 200 kroner.

 • Hvilke muligheter har jeg til å tilpasse meg de nye reglene?

  Det finnes ulike måter å tilpasse seg de nye reglene.

  • Opprettholde dagens sparesats: Ved å opprettholde dagens sparesats får alle ansatte mer i pensjon. Denne tilnærmingen innebærer at lavtlønnede får størst prosentvis økning. Dette forutsetter at bedriften ikke sparer til pensjon fra første krone allerede.
  • Redusere sparesats: Har bedriften høyere sparesats enn minimumssatsen på 2 prosent, kan du velge å redusere sparesats for å unngå økte kostnader. Konsekvensen av denne tilnærmingen avhenger av hvor mye sparesatsen reduseres og de ansattes lønnsnivå. Det er viktig å være klar over at det å redusere sparesats kan føre til at enkelte ansatte får lavere årlig pensjonssparing.
  • Øke sparesats: De nye reglene kan være en god anledning til å forbedre pensjonsordningen i bedriften. Denne tilnærmingen innebærer at alle ansatte får mer i pensjon.

Fant du det du lette etter?