Kvinne ser smilende på mobilen sin.

Rentefond

Er du opptatt av lav risiko, samtidig som du vil ha mulighet for høyere avkastning enn hva du får i banken, kan rentefond være perfekt for deg.

Hva er rentefond?

 • Rentefond investerer i blant annet rentepapirer og obligasjoner. 
 • Rentefond har lavere risiko enn sparing i aksjefond, og passer for deg som vil spare i minst 3 år, og som synes aksjefond blir for risikabelt. 
 • Rentefond har som oftest lavere kostnader enn aksjefond og ligger i området 0,25 prosent til 0,75 prosent i forvaltningskostnad. 

Utvalgte rentefond

Storebrand Kreditt

Storebrand Kreditt er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen.

Andeler av fondet investeres i lån med med litt høyere risiko. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste 5 årene har vært omtrent 4 prosent.

Storebrand Likviditet

Storebrand Likviditet er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen.

Fondet investerer i norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner.

Dette lurer andre på om rentefond

 • add Hva koster rentefond?

  Rentefond ligger som oftest mellom 0,2 og 0,75 % i forvaltningskostnad. 

 • add Hva slags fordeler er det med rentefond vs. aksjefond?

  Rentefond har lavere risiko enn aksjefond, men det er mulighet for høyere avkastning enn du får ved å ha pengene i banken. 

  Du bør ha 3 års sparehorisont på rentefond, mens vi anbefaler at du planlegger å spare i 5 år eller mer på aksjefond. 

 • add Hvilken avkastning har rentefond?

  Du kan forvente avkastning på 2,25 – 2,75 prosent årlig, men det finnes ingen garantier for dette. (Dette er netto nominell avkastning i tråd med Finans Norges Bransjestandard.)

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør 3 års sparehorisont i rentefond.

 • add Hvilken risiko er har rentefond?

  Rentefond har høyere risiko enn banksparing, men lavere risiko enn aksjefond. Det regnes for å være på nedre del av risikoskalaen. Gå inn på hvert enkelt fond for detaljer om fondets risiko.

 • add Kan det spares i rentefond på aksjesparekonto?

  Nei, det må være 80 prosent aksjeandel i fond på aksjesparekonto, så her faller rentefond utenfor.

  Litt avhengig av rentefondet, så kan det handles på investorkonto eller fondskonto. I mange tilfeller også i tilknytning til pensjonssparing som for eksempel IPS.

Storebrands rentesparing

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?