Rentefond

Er du opptatt av lav risiko, samtidig som du vil ha høyere avkastning enn hva du får i banken, er disse fondene perfekte for deg.

Papirer med graf

Lavere risiko

Rentefond har lavere risiko enn aksjefond.

Papirer med graf

Lavere kostnader

Rentefond har lavere kostnader enn aktivt forvaltede aksjefond. 

Utvalgte rentefond

Storebrand Høyrente

Fondet er et aktivt forvaltet norsk pengemarkedsfond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko.

Storebrand Høyrente er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover tremåneders norsk statssertifikatindeks (ST1X).  

Storebrand Likviditet

Storebrand Likviditet er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen.

Fondet investerer i norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner.

Dette lurer andre på om rentefond

 • Hva koster rentefond?

  Rentefond ligger som oftest mellom 0,2 og 0,75 % i forvaltningskostnad. 

 • Hva slags fordeler er det med rentefond?

  Rentefond har lavere risiko enn aksjefond, men det er høyere forventet avkastning enn du får ved å ha pengene i banken. 

 • Hva slags avkastning kan jeg forvente?

  Forventet avkastning er høyere enn å ha pengene i banken, men lavere enn i aksjefond. Du kan forvente avkastning på ca. 1,75 – 2,25 prosent årlig, før inflasjon, men det finnes ingen garantier for dette.

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 2,5 – 3 prosent i rentefond, fratrukket forvaltningshonorar. 

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hvilken risikogruppe er rentefond innenfor?

  Rentefond har høyere risiko enn banksparing, men lavere risiko enn aksjefond. Det regnes for å være på nedre del av risikoskalaen. Gå inn på hvert enkelt fond for detaljer om fondets risiko.

Sparer du i fond hos oss, får du:

 • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
 • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Storebrands rentefond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?