Illustrasjonsfoto: Par i robåt.

Skal du gifte deg? Disse 6 tingene bør du vite om deres nye felles økonomi

Det er mange fordeler ved å være gift – men også noen ting dere må passe på. Er du klar for å ta den store «økonomipraten» med din kjære?

Av  Snorre Bryne/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 10.06.2021

Da samfunnet stengte i fjor ble mange bryllup utsatt på ubestemt tid. Men i takt med gjenåpningen, begynner kirkene og rådhusene igjen å fylles opp med lykkelige par som skal gifte seg.

Kanskje er du en av dem som nå går rundt med litt ekstra sommerfugler i magen?

Med alt som skal planlegges før et bryllup, er det helt forståelig om dere ikke har rukket å sette dere inn i hva et ekteskap faktisk betyr – også for økonomien deres.

– Forhåpentlig er bryllupet noe av det mest romantiske du opplever i livet. Men ekteskapet er ikke det samme som en bryllupsfest. Det er i utgangspunktet en ren formalitet, der dere blir enige om en rekke ting sammen, med en lovtekst i bunn. Selv om det kanskje høres fullstendig uromantisk ut, er det ikke dumt å snakke åpent sammen om fremtidig økonomi, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand.

Her er seks ting som kan være lurt å vite og diskutere om deres nye felles økonomi.

1. Dere får en «standardkontrakt»

I motsetning til samboere, som har et mye større utfallsrom om de ikke gjør noe aktivt, har ektefeller det Strøm kaller «en standardkontrakt» i bunn.

– I det øyeblikket to personer blir for rette ektefolk å regne, inngås samtidig en juridisk avtale mellom to helt selvstendige økonomiske individer.

SNAKK OM FELLES ØKONOMI: Pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm oppfordrer alle par til å snakke åpent om nåtidens finanser og fremtidig økonomi. Foto: Storebrand

Blant annet betyr dette at formuene til ektefeller (samt registrerte partnere, som er likestilt etter loven), blir lignet under ett. Dette medfører at enkelte inntekts- og fradragsposter i skattemeldingen kan fordeles slik det passer dere best.

– Ekteskapsloven har noen enkle hovedregler som forteller hvordan du skal oppføre deg rent økonomisk i den perioden du er gift. For eksempel legger underholdsplikten opp til at man har økonomisk ansvar for hverandre, sier Strøm.

Underholdsplikten innebærer at hver av ektefellene skal bidra etter evne, som arbeidskapasitet, helse og gjeldsbyrde.

«
Selv om det kanskje høres fullstendig uromantisk ut, er det ikke dumt å snakke åpent sammen om fremtidig økonomi.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

– Denne forpliktelsen varer bare så lenge kontrakten – altså ekteskapet – opprettholdes. Dersom ekteskapet opphører, opphører også denne gjensidige forpliktelsen og man er tilbake til start: To økonomisk selvstendige individer, legger han til.


Har du og partneren din sikret hverandre?


2. Ta praten mens dere er venner

Noen ekteskap varer nemlig kortere enn man kanskje skulle ønske, av ulike årsaker. Dersom det er snakk om et samlivsbrudd og skilsmisse, mener Strøm at det er greit å allerede ha «tatt praten» om økonomien:

– Noen samtaler er bedre å ta mens man er venner. Blant annet er det fint å ha klart for seg hva den enkelte har hatt med seg inn i ekteskapet – ting han eller hun kan ha rett til å ta med seg ut etter de såkalte skjevdelingsreglene.

I all hovedsak skal alle verdier som skapes mens man er gift, deles likt.

«
Noen samtaler er det best å ta mens man er venner.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

– Dette inkluderer også privat pensjonssparing, samt annen sparing som fond, aksjer og bankinnskudd. Og her er det nok en eller annen «storkar» som er blitt overrasket over at det å være hjemme med barn og stelle hus også teller som arbeid når regningen skal gjøres opp, sier Strøm.

IKKE VENT: Selv om det kanskje føles ubehagelig, lønner det seg å ta praten om hvem som har rett til hva mens man er venner. Det er ofte lettere å komme til enighet da. Illustrasjonsfoto

3. Skal noe holdes utenfor?

Utover de rene økonomiske verdiene, er det også viktig å tenke på ting med spesielt høy emosjonell verdi for en av partene. 

– Det kan være ting man har fått, fått laget, eller samlet underveis, som betyr mye for deg selv. Disse er det greit å ha en avtale om, så man ikke tvinges til å selge frimerkesamlingen sin. Alle slike unntak fra «standardkontrakten» kan avtales i det som formelt kalles en ektepakt.

Her kan man ifølge Strøm for eksempel avtale om bestemte eiendeler eller deler av formuen skal tilhøre den ene eller den andre. Det kan også bestemmes om avtalen skal gjelde for alltid, eller innenfor bestemte tidsintervall.

4. Unngå at samlivsbrudd blir advokatmat

At det kan være smart å ha klare avtaler selv i ekteskapet, er noe Strøm får god støtte i fra Tommy Christiansen, fagansvarlig og advokat i KAN Finans.

– Jeg er blitt mer og mer overbevist om at slike avtaler om særeie kan være et godt råd. Skjevdeling er mer en sikkerhetsventil, og inneholder mye skjønn. Dermed blir det også veldig mye tvister rundt skjevdeling, sier Christiansen.

– Ektepakt er på en måte ekteskapets samboeravtale, og med særeie kan man holde hele eiendeler, eiendommer eller annet utenom likedelingen. Med skjevdeling blir det ofte en mellomløsning, hvor bare deler av verdien kan holdes utenfor – og først etter lang tids tvist.

DEN MODERNE FAMILIE: Før ekteskapet inngås, bør en ha et bevisst forhold til hvordan verdiene skal fordeles, påpeker Tommy Christiansen, advokat i KAN Finans. Foto: Mikael Lunde/NewsLab

I motsetning til samboeravtaler minner Christiansen om at ektepakter har noe strengere formkrav, omtrent som et testament med blant annet to vitner og krav til skriftlig avtale.

– Med ektepakt kan man også avtale at noe ikke skal skjevdeles – en avtale som i mange tilfeller kan være like viktig. Skal boligen holdes helt utenfor, skal den inngå i likedelingen – eller skal man avtale noe midt imellom? Har man ikke avtalt noe rundt dette, har man lagt grunnlaget for at det er advokatene som sitter igjen med mest dersom man går fra hverandre.

5. Hvem vil dere skal arve?

Allerede under vielsen kan enkelte kjenne på alvoret når «inntil døden skiller dere ad» kommer opp. Dessverre er det også slik at enkelte ekteskap ender ved at den ene faller fra, noen ganger altfor tidlig.

Også dette er noe dere bør ha tenkt på i god tid.

I 2021 kom det en ny arvelov. To tredjedeler av formuen til den avdøde ektefellen skal nå gå til barna. Pliktdelsarven vil likevel ikke være mer enn 15 G (folketrygdens grunnbeløp) per barn. Det utgjør 1 779 300 kroner (per 1. mai 2023).

Strøm anbefaler at dere får oversikt over hvem som kommer til å arve hva.

– I den nye loven står barna bedre rustet, og i mange tilfeller vil ektefellen ende opp med å arve mindre ved dødsfall, forklarer Strøm.

6. Sikre partneren din

I tilfelle død, får den gjenlevende en enklere hverdag om dere på forhånd har sørget for å ha gode nok forsikringsordninger, for eksempel i form av en livsforsikring.

– Sørg for at forsikringene ved dødsfall er tilstrekkelig store til å slette gjeld – gjerne hele gjelden. Om gjenlevende i tillegg har tilstrekkelige summer til å skifte med andre arvinger, vil det være en stor fordel. Da er han eller hun ferdig med arveprosessen, og slipper å måtte tenke på at man forvalter arv som andre etter hvert skal ha en del av – og hvor verdiene ofte er økende over tid, sier Christiansen om det som gjerne omtales som «uskiftefella».

SIKRE PARTNEREN DIN: Det er lurt å sørge for at partneren er sikret gjennom gode forsikringer dersom noe alvorlig skulle skje. Illustrasjonsfoto

Rådgiverne i Storebrand kan hjelpe deg med å vurdere hvor stor forsikringssummen deres bør være for at økonomien skal kunne opprettholdes etter et dødsfall.

– I tillegg er dette et godt tidspunkt å ta en fullstendig gjennomgang av hvilke forsikringer dere begge har, både skade- og personforsikringer. Spesielt sistnevnte er det mange som ikke har oversikt over. Hvilke utbetalinger vil man få dersom den ene blir ufør eller dør? Hvilke konsekvenser kan det få for økonomien?


Ja, jeg vil trygge mine etterlatte


Nyt dagen – og hverdagen

Det er altså mange ting du må ta stilling til som nygift – men først er det viktig å nyte den store dagen, samt de mange hverdagene som følger.

Og om dere også skal ut på en lang bryllupsreise, er det kanskje på sin plass å minne om at dere bør ha en god reiseforsikring?


Fant du det du lette etter?