Om offentlig tjenestepensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon er i stadig endring, og fra 1.1.2020 ble det innført nye regler for opptjening til alderspensjon. Her finner du nyttig informasjon. 

Avtalefestet pensjon 

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62 og 67 år.

Alderspensjon

Tidspunktet for når du kan ta ut alderspensjon, avhenger av når du er født. 

Uførepensjon

Uførepensjon bidrar til å gi deg økonomisk trygghet hvis du blir arbeidsufør. 

Etterlattepensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, har du også sikret dine nærmeste dersom du dør. 

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva skjer når du slutter?

  Dersom du slutter i stillingen før pensjonsalder, blir du automatisk meldt ut av pensjonsordningen. Du har i slike tilfeller opptjent en pensjonsrett som kalles oppsatt pensjon. For å få en rett til en oppsatt pensjonsrett fra den nye ordningen må du ha vært medlem i ett år. Det omfatter samlet opptjeningstid hos forskjellige arbeidsgivere/ordninger med offentlig tjenestepensjon.

  Kravet til ett års medlemstid gjelder derimot ikke for rett til oppsatt uførepensjon. Da kreves tre års opptjening.

  Medlemmer som er født i 1963 eller senere, med tjenestetid før 2020, får en oppsatt pensjonsrett for tiden før 2020 dersom samlet opptjeningstid, dvs. både tid før og etter 2020, er minst tre år.

  Ved utmeldingen har du en pensjonsbeholdning som blir regulert med lønnsveksten, dvs. G. Du kan ta ut alderspensjon fra du fyller 62 år.

 • add Hva blir din samlede pensjon?

  Når du blir pensjonist, vil din samlede pensjon som regel bli lavere enn lønnen du hadde som yrkesaktiv. Hva du får å leve av som pensjonist, er summen av pensjon fra folketrygden, hva du selv sparer til pensjonsalderen, og pensjon fra dine bedriftsbetalte pensjoner.

  Du kan få opplysninger om din pensjon fra folketrygden hos ditt lokale NAV-kontor eller på nav.no.

  Hvis du i tillegg har opparbeidet deg pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgivere, vil du normalt motta informasjon om disse fra den pensjonsinnretning (livsforsikringsselskap, pensjonskasse, stat eller kommune) der pensjonene er opptjent. Du kan finne mer informasjon om dine pensjonsrettigheter på norskpensjon.no

 • add Hva er hovedtrekkene i det nye regelverket?

  Nytt regelverk gir større fleksibilitet for ansatte og medfører endringer i hvordan alderspensjon opptjenes for ansatte født etter 1.1.1963. Med nytt regelverk ønsker myndighetene å oppnå at:

  • alle år i arbeid gir pensjonsopptjening.
  • AFP blir livsvarig ytelse og er ikke lenger en førtidspensjon.
  • du kan kombinere jobb og uttak av pensjon.
  • du kan ta fleksibelt pensjonsuttak fra 62 til 75 år (helt eller delvis). Du får mer pensjon for hvert år du venter.
  • det legges bedre til rette for å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Smart pensjon

Se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente, og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?