Velkommen til Storebrand

1. juli 2022 ble Danica Pensjon en del av Storebrand. Vi har nå overført alle pensjons-, spare- og forsikringsavtaler fra Danica til oss i Storebrand. På denne siden vil du finne nyttig informasjon om overføringen av ditt kundeforhold.

Spørsmål og svar om overføringen av kundeforholdet ditt

 

Mine forsikringer

 • add Må jeg foreta meg noe i forbindelse med flyttingen?

  Overflyttingen til Storebrand skjer automatisk. Du vil få informasjon fra oss fortløpende, og du kan være trygg på at du vil være dekket som normalt.

 • add Hvor melder jeg oppgjør av forsikringen?

  Pågående forsikringsoppgjør blir håndtert i ditt eksisterende forsikringsselskap frem til forsikringene dine er flyttet til Storebrand. 

 • add Hvor finner jeg informasjon om forsikringene mine?

  Frem til forsikringene dine er aktive i Storebrand, finner du fortsatt oversikt over forsikringene på Min side hos Danske Bank/Danica. Når du mottar beskjed om flytting av forsikringene dine til oss, logger du inn og finner forsikringsoversikten din der.

 • add Når overføres forsikringene mine til Storebrand?

  Forsikringene dine flyttes i løpet av første halvår 2023. Du fikk informasjon om dette i november 2022.

 • add Blir det noen endringer på forsikringsdekningene?

  Det blir i hovedsak verken endringer i pris, vilkår eller dekninger. Mindre justeringer kan forekomme. Hvis dette gjelder deg, får du informasjon om det. 

 • add Vurderer du å si opp forsikringen?

  I dagens markedssituasjon med prisvekst er det ekstra viktig å ha personforsikringer. Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver før du eventuelt sier opp avtalen. Da kan du få hjelp til å gjøre gode tilpasninger for deg. Du er ikke garantert samme pris og betingelser i et nytt selskap. Der vil du også sannsynligvis måtte gjennom en ny helsevurdering.  

 • add Hvordan er det å være kunde i Storebrand?

  Du blir godt ivaretatt hos oss. Et eget fakturateam sitter klar på kundesenteret for å prate med deg etter du har blitt flyttet over. Du kan samle alle forsikringene dine i Storebrand. Hos oss får du gode, digitale tjenester på kjøp og oppgjør. Flere av forsikringene våre scorer best i test. 

Min sparing og pensjon

 • add Må jeg foreta meg noe i forbindelse med flyttingen?

  Overflyttingen til Storebrand skjer automatisk. Du vil få informasjon fra oss fortløpende, og du kan være trygg på at du vil være dekket som normalt.

 • add Hvor finner jeg informasjon om mine avtaler?

  Frem til avtalene dine er aktive i Storebrand, finner du fortsatt oversikt over avtalene på Min side hos Danske Bank/Danica. Når avtalene er flyttet kan du logge inn på Storebrand.no.

  I dagene når pensjonsavtalen overføres fra Danica til Storebrand vil pensjonspengene ikke være synlige på Min side eller i mobilbanken hos Danica.

 • add Når flyttes mitt kundeforhold over til Storebrand?

  Dine avtaler flyttes til Storebrand i løpet av 2023. Akkurat når din avtale(r) flyttes avhenger av hvilke avtaler og produkter du har i Danica. Du trenger ikke å foreta deg noe for at avtalene skal flyttes, og du vil motta informasjon når det nærmer seg.

 • add NITO
 • add Kan jeg samle hele mitt finansielle engasjement hos Storebrand?

  Ja. Storebrand er en finansiell aktør med over 250 års erfaring, som tilbyr hele produktspekteret innenfor bank, forsikring, sparing og pensjon. Ta kontakt med oss på telefon 915 08 880, så hjelper vi deg å flytte.

 • add Må jeg opprette eksisterende spareavtaler på nytt?

  Dersom du har en aktiv avtalegiro for din spareavtale trenger du ikke foreta deg noe, og spareavtalen vil fortsette som normalt.

  Dersom du ikke har en avtalegiro, men en fast betalingsavtale via nettbanken din (konto til konto) må du opprette spareavtale på nytt så snart din avtale er flyttet til Storebrand. Vi anbefaler alle kunder å ha en avtalegiro fremfor betalingsavtale med direktetrekk fra bankkonto.

 • add Hvilke fond plasseres spare- og pensjonsavtalene mine i?

  Når vi flytter din avtale til Storebrand vil vi tilpasse ny investeringsprofil slik at den blir tilnærmet lik det du har i dag. Det vil ikke være samme fondsvalg som du har i dag, men vi hensyntar risikoprofil og aksjeandel.

  Alle kunder med private spare- og pensjonsprodukter vil få fritt fondsvalg i Storebrand, det vil si at du har tilgang til hele fondslisten til Storebrand, og kan gjøre egne valg. Kunder med IPS (ny) har i tillegg tilgang til Storebrand Fremtidsfondene. Og kunder med Flexipensjon og fondskonto får tilgang til Danske valg. Se detaljer under.

  Produktene Fondskonto, Flexipensjon, Investorkonto

  Har du et av disse produktene i Danica vil du få investeringsprofilen "Danske valg" når avtalene overføres til Storebrand. Danske valg er pensjonsprofiler som består av fond i fond løsning. Når avtalene er overført til Storebrand, vil du kunne gjøre egne fondsvalg.

  Produktet IPS

  Har du dette produktet vil du få Storebrands fremtidsfond – Storebrand fremtid er en fondsserie med kombinasjonsfond. Du vil få det fondet som har tilnærmet lik aksjeandel som du har i dag. Les mer om Fremtidsfondene her.  

  Produktene IPO (gammel IPS), IPA, Livrente

  Har du et av disse produktene i Danica vil du få investeringsprofilen "Storebrand pensjonsprofiler". Dette er en portefølje som består av mange ulike fond, der sparingen er tilpasset din alder og antall år til du skal gå av med pensjon. Når avtalen er overført til Storebrand, vil du kunne gjøre egne fondsvalg. Ler mer om Storebrand pensjonsprofiler her.

  Egen pensjonskonto (EPK), Pensjonskapitalbevis (PKB):

  Har du ett av disse produktene vil du få investeringsprofilen "Danske valg" eller Storebrand sine indeksprofiler, avhengig av hva din arbeidsgiver har valgt som oppstartsprofil. I de fleste tilfellene vil kunder få standard nedtrapping på 10 år. Dersom du har gjort individuelle valg av investeringsprofil blir dette manuelt korrigert hos oss, hvor vi tar da hensyn til aksjeeksponeringen som du har valgt.

  Dersom din arbeidsgiver har hatt "åpen profil" i Danica med tilgang på full fondsliste, vil du få fritt fondsvalg hos Storebrand også.

  Kunder som har fritt fondsvalg:

  Spare- og pensjonsavtaler

  Dersom du har åpen profil (fritt fondsvalg) i Danica vil du innplasseres i henhold til aksjeandelen du har i dag. Over kan du se nærmere hva som gjelder for de ulike produktene.

  Egen pensjonskonto (EPK)

  Dersom du har åpen profil (fritt fondsvalg) i Danica vil du innplasseres i henhold til aksjeandelen du har i dag. Du får de samme profilvalgene som arbeidsgiver har valgt (Danske valg eller Storebrand indeksprofiler), men vi vil vekte opp eller ned innenfor profilene for å få tilsvarende risikoprofil som du har i Danica. Alle med åpen profil får standard nedtrapping i 10 år.

 • add Nedtrapping

  For de fleste av våre pensjonsprodukter vil du ha tilgang til automatisk nedtrapping av risiko/aksjeandel i sparingen din. Etter hvert som du blir eldre og nærmer deg pensjonsalder, flyttes pengene gradvis over i rentepapirer (lavere risiko) for å sikre din oppsparte pensjon. Nedtrappingmodellen følger alder og starter ved 57 år.

 • add Avtaler som er under utbetaling

  Dersom du har en aktiv utbetaling på en eller flere av dine avtaler vil dette fortsette som normalt, og du trenger ikke foreta deg noe.

Bli kjent med Storebrand

Bli kjent med forsikringene i Storebrand, og logg deg inn på den nye forsikringsoversikten din.

Her finner du også svar på flere vanlige spørsmål i forbindelse med flyttingen og overgangen.

Til deg som var bedriftskunde i Danica Pensjon

Pensjonsavtalen din er nå flyttet over til Storebrand. 

Vi ønsker deg velkommen som bedriftskunde i Storebrand.


Fant du det du lette etter?