Illustrasjonsfoto: En ung kvinne utendørs om vinteren.

Storebrand slår alarm om økende utenforskap

Flere og flere blir uføre. Hva kan enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet gjøre med det? Og hvordan bør du forsikre din egen inntekt?

Av  Ane Solstad Sønnesyn og Marte Slaastad Rudberg
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.09.2022

Alle taper når noen havner utenfor, og akkurat nå gjør stadig flere nettopp det.

– Vi ser økende uførhet fra et allerede høyt nivå, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Nav forventer at over 11 prosent av arbeidsstyrken kommer til å være ufør i 2023, enten helt eller delvis.

– Disse tallene er det dobbelte av hva vi ser i et sammenlignbart land som Sverige, sier Grefstad. 

Hver dag blir 75 nye personer uføre

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på sitt laveste siden 2008, bekymrer det stigende antallet nordmenn på AAP konsernsjefen. Hvis det fører til en økning i permanent uføre vil det være et hardt slag for norsk økonomi.

– Vi har behov for alle de hendene, føttene og hodene vi kan få. Arbeidsstyrken er den største verdien vi har, og Oljefondet blir bare småtterier i forhold. Vi må reversere denne utviklingen.

I løpet av 2021 ble 28 100 nye personer uføretrygdede, forteller NAV i et statistikknotat fra desember 2021.

– Skal Norge være rustet for en fremtid å glede seg til må alle gode krefter jobbe sammen for å gjøre noe med utenforskapet. Vi må investere i fremtiden, understreker han.

Han mener vi trenger bedre påkjøringsfiler til arbeidslivet, fra både sosialt og økonomisk utenforskap.

ODD ARILD GREFSTAD: Konsernsjef i Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger/Storebrand

1 av 4 har ingen å snakke med

Ekspertene har sett at når mennesker har nettverk og meningsfulle relasjoner så bidrar det til økt livskvalitet, og forebygger at de havner utenfor.

– Ensomhet er et stort samfunnsproblem som koster den enkelte og samfunnet mye. Vi trenger å legge til rette for bærekraftige relasjoner.

Kilde: Undersøkelse av Storebrand og YouGov, september 2022


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsufør


Psykiske lidelser er en av de vanligste årsakene til uførhet

Når det gjelder det å ikke kunne jobbe lenger, så tenker mange av oss «det skjer ikke meg», og at det bare er noe «alle andre» blir utsatt for. Men statistikken viser noe annet.

Ifølge NAV mottok 10,4 prosent av den voksne befolkningen uføretrygd per september 2022. Dessuten er andelen unge uføre på et historisk høyt nivå – og antallet mellom 18-29 år har doblet seg siden 2013.

Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, og blant aldersgruppen 18-39 år er det nå den vanligste årsaken til uførhet.

Økonomien som ung ufør

Som ung ufør får du en veldig lav utbetaling fra NAV, fordi du ikke har opparbeidet deg de rettighetene vi voksne har gjennom et langt arbeidsliv. En som blir ufør før fylte 26 år vil kunne få så lite som 300 000 kroner i året å leve av, helt til pensjonisttilværelsen. Da blir utbetalingene enda lavere.

I tillegg havner man ofte utenfor også sosialt ved å ikke være i arbeid, og den psykiske helsen kan være vanskelig å ta vare på. Det er ikke bærekraftig.

Les også: Flere unge blir uføre av psykiske lidelser

Storebrand stiller seg bak FNs bærekraftsmål om å sikre en god helse og livskvalitet.

De med barneforsikring Ekstra eller Total i Storebrand kan kontakte psykolog via Eyr-appen. Psykologtjenesten gjelder for barn og unge i alderen 14-26 år.

– Det er flere grunner til at vi har inkludert tjenesten til Eyr i barneforsikringen vår. Først og fremst ønsker vi å bidra til at flere får raskere og enklere tilgang til psykolog, sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

– Vi oppfatter at det er et økende behov, og at terskelen for mange kan være høy. Uten hjelp kan konsekvensene bli alvorlige.

OLE-KRISTIAN LUNDAL: Leder for personforsikring i Storebrand. Foto: Storebrand

Utviklingen i antallet unge uføre er dessverre økende, og i svært mange tilfeller henger dette sammen med en vekst i sammensatte psykiske helseplager.

– Vi i Storebrand mener at desto tidligere du får hjelp, desto større er muligheten å gjøre noe med situasjonen. Derfor ønsker vi å tilby et lavterskeltilbud til våre barneforsikringskunder, slik at de slipper å stå i lange behandlingskøer, eller måtte betale dyrt for private timer, utdyper han.

Hva om jeg blir en del av uførestatistikken?

Selv om Storebrand ønsker at færre blir en del av den langsiktige uførestatistikken, vet vi at det tallet dessverre vil fortsette å øke. Derfor er det viktig at du vurderer å sikre deg og inntekten din.

– Vi nordmenn er generelt flinke til å forsikre det vi har rundt oss, som eiendeler, bolig og bil. Vi er opptatt av reiseforsikring, og forsikrer også kjæledyrene våre. Men vi er litt mindre flinke til å forsikre oss selv, forklarer Lundal.

– Det er fordi vi enten undervurderer risikoen for at noe skjer, eller vi har for store forventninger til hva vi kan få i støtte fra det offentlige.

De fleste av oss har behov for en privat forsikring for å dekke opp inntektstapet det å bli arbeidsufør medfører, for å beholde den samme levestandarden som da du var frisk.

Forsikring er noe du skal ha når det er sjeldent at noe skjer, men konsekvensen er stor. Og det kan den være, dersom du blir ufør, understreker han.

– Veldig mange tror de har uføreforsikring via arbeidsgiver, men rundt en halv million yrkesaktive nordmenn har verken forsikringen privat eller gjennom jobb. I tillegg er det begrenset hvor mye arbeidsgiver har lov til å dekke, og de kan ikke dekke deg 100 prosent, sier Lundal.

De som er så heldige å ha uføreforsikring via jobb, har selvsagt en ekstra sikkerhet i bunn. Men det er uansett viktig å være klar over at inntektstapet vil kunne bli betydelig og gi større konsekvenser for økonomien din enn du er klar over.

Infografikk av reduksjon i inntekt.
En illustrasjon av reduksjonen i lønn fra arbeidsfør til ufør inntekt. Infografikk: Storebrand

Økonomisk utenforskap når prisene i samfunnet øker

Boligrenta stiger, og strøm, drivstoff og mat har allerede blitt dyrere i år, som gjør at mange har mindre å rutte med. Men prisøkningen i samfunnet rammer noen grupper hardere enn andre.

Noen sliter allerede økonomisk etter å ha vært permittert eller mistet jobben som følge av koronapandemien, og andre står kanskje helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Disse har ikke så mye forbruk å stramme inn på.

– Er du allerede i en økonomisk presset situasjon, og blir ufør med de prisene vi ser i samfunnet i dag, kan det være en utfordring å få endene til å møtes, sier Lundal.

– Hvis du synes det er kostbart med forsikring, så husk at det er bedre med litt enn ingenting. Og, hvis du er usikker på om du har råd til forsikring, er det kanskje akkurat da du bør ha den, råder han.

Les også: 7 ting du bør vite om uføreforsikring

VIKTIGHETEN AV Å SIKRE SEG: Selv om prisene stiger i samfunnet, er det ekstra viktig å sikre deg og dine nå. Å si opp forsikringer kan i verste fall gjøre at du sitter igjen med regninger du ikke har råd til å betale. Illustrasjonsfoto


Uføreforsikring sikrer inntekten din hvis du blir arbeidsufør


– Ekstra viktig å sikre deg nå

Ifølge våre rådgivere er det flere som vurderer å si opp forsikringene sine når prisene i samfunnet stiger.

– Uten forsikring kan du bli sittende med en regning i millionklassen om noe skulle skje deg, advarer Lundal.

Sjekk også hvilke tilleggstjenester de ulike forsikringene dine har, som gir deg verdi underveis i kundeforholdet.

– Det er ekstra viktig å sikre deg og dine nå. Prisene skyter i været, rentene øker og kontoen tømmes. Mange leter etter hvor de kan spare inn, men å si opp forsikringer kan i verste fall gjøre at du sitter igjen med regninger du ikke har råd til å betale, sier han.

– Hvis du sliter med å få lønnen til å strekke til nå, hvordan vil du da klare deg på rundt en tredjedel av lønnen eller mindre?

Les også: 7 sparetips for en dyr høst


Fant du det du lette etter?