Dame i sort boblejakke som står på en bro og ser utover.

Hvis du ikke kan jobbe lenger, klarer du da å betale gjelda?

Du husker å forsikre bilen, huset og ferieturen, men hva med inntekten som gjør nettopp det mulig? Se regnestykket som viser hvordan økonomien kan se ut hvis du blir arbeidsufør.

Av  Julie Nordby Egeland/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.02.2018
SIST OPPDATERT 15.05.2022

Om du ikke har en uføreforsikring kan det å bli arbeidsufør bety en økonomisk krise for mange.

– Å forsikre inntekten din er viktigere enn å ha full kasko på bilen, sier fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen.

De fleste av oss tenker nøye gjennom hvordan vi skal forhindre tap om noe skjer med nettopp bilen, huset eller tingene våre. Vi skaffer oss bil-, reise-, og innboforsikring, og tenker at vi er godt stilt.

Samtidig glemmer mange av oss å forsikre det aller viktigste: nemlig seg selv og familien.

– Akkurat som det er for sent å forsikre et hus når det har tatt fyr, hjelper det ikke å forsikre deg selv og inntekten din idet du blir syk eller ufør. Da er det for sent, påpeker Paulsen.


Lurer du på hva en uføreforsikring koster?


«Får jeg virkelig så lite å leve av?»

Paulsen opplever at mange ikke tenker gjennom de økonomiske konsekvensene av det å bli ufør – før etter at skaden har skjedd.

SJEKK DEKNINGENE DINE: Fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen, oppfordrer deg til å sjekke om du har uføreforsikring, og hvor mye den dekker. Foto: Storebrand

– Spørsmålet du må stille deg er: Hvis du blir alvorlig syk eller skadet, blir ufør og ikke kan jobbe, klarer du å betale gjelda di? Klarer du å opprettholde den levestandarden du har i dag?

– For mange er dessverre det skremmende svaret «nei», sier Paulsen.

– Mange tenker nok at fordi vi bor i Norge, vil det være et statlig sikkerhetsnett som sikrer deg omtrent samme inntekt som tidligere dersom du skulle være så uheldig å bli ufør.

– Men så enkelt er det dessverre ikke, sier Paulsen.

Regnestykke: Slik blir hverdagsøkonomien

La oss se på et fiktivt eksempel:

«Katrine» er en tobarnsmor på 40 år, og har 700 000 kroner i årlig inntekt før skatt. Hun har en samboer og to små barn, og har som mange andre tatt opp et stort boliglån basert på det lave rentenivået vi har hatt de siste årene.

En dag blir hun brått syk – og kan ikke jobbe lenger. Hva skjer da med økonomien, nå som familien har en stor gjeld å betjene?

– Det første året får hun dekket inntil full lønn fra sin arbeidsgiver og NAV, sier Paulsen.

– Når hun har vært sykemeldt i ett år skjer det derimot en stor endring. Da må Katrine søke om å få arbeidsavklaringspenger hos NAV. Denne endringen vil føre til et årlig inntektsbortfall på hele 258 551 kroner. Det betyr rundt 22 000 kroner mindre hver måned, før skatt.

DEN NYE NORMALEN: Som varig ufør blir dette den nye normalen for Katrine og familien helt til hun blir 67 år, og går over i en enda lavere pensjon. Illustrasjon: Storebrand (2022)

– Konsekvensene av en slik reduksjon vil være dramatisk for svært mange. Salg av bolig, kraftig redusert privat forbruk og manglende økonomisk evne til å støtte barna er noen eksempler.

– Om du da ikke har en uføreforsikring, understreker han.

– Mange ser på det som en kostnad å kjøpe en slik forsikring, men da er mitt forslag at du vurderer følgende:

Dersom du synes økonomien er trang nå, se for deg hvordan hverdagen blir dersom du mister cirka 1/3 av inntekten du er vant til.

– Desto yngre og friskere du er, desto rimeligere er også uføreforsikringen, legger han til.


Vil du snakke med en rådgiver?


Kvinne med traktor foran en rød låve.

SIKRE INNTEKTEN DIN: Å slite med økonomien i tillegg til eventuelle andre plager kan bety at det vi gjerne forbinder med lykke og frihet, må prioriteres bort. Illustrasjonsfoto

Kvinner og unge er særlig utsatt

Det var 363 100 mottakere av uføretrygd i Norge ved utgangen av mars 2022.

Uføreandelen i befolkningen mellom 18-67 år har holdt seg stabil på 10,5 prosent en god stund, viser tall fra NAV.

Likevel er det store forskjeller:

– Andelen uføretrygdede kvinner i befolkningen var i 2021 på 12,6 prosent, mens den var på 8,5 prosent for menn, legger Paulsen til.

– I tillegg ser vi at særlig andelen unge uføre øker. På et år har det blitt 580 flere unge uføre mellom 18-29 år. Det utgjør en vekst på 2,8 prosent mot året før, forklarer han.

Paulsen tror det er to hovedforklaringer til økningen de siste årene:

– For det første er det mange flere med alvorlige medfødte lidelser som vokser opp i dag. En annen forklaring er at veldig mange flere unge har til dels alvorlig psykiske utfordringer, som gjør at de ikke er i stand til å jobbe, legger han til.


Har du sikret inntekten din?


Slik hjelper en uføreforsikring deg

Om lag 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring i dag – verken på jobben eller privat.

– De uten uføreforsikring er stort sett næringsdrivende, samt arbeidstakere som jobber i bedrifter som opererer med minimumskravet til pensjonsordning (to prosent innskudd), forteller han.

Les også: Så vanlig er det å ha uføreforsikring via arbeidsgiver

– Når du tegner en uføreforsikring trenger du ikke å dekke hele det potensielle inntektstapet ditt. Du kan også velge å dekke inntekten opptil et lavere nivå enn full lønn.

– Uføreforsikring sørger først og fremst for at du lider et mindre inntektstap som ufør. Det dekker en del av gapet mellom det du får fra NAV og det du tjente før du ble ufør, forklarer Paulsen.

– Det kan sikkert virke gresk til å begynne med. Derfor er det fint å vite at du alltid – og helt uforpliktende – kan ta kontakt med en rådgiver hos oss på 915 08880.

– Da får du veiledning og råd, for eksempel om hvilken type uføreforsikring som kan være aktuell med tanke på det du tjener, avslutter han.


Fant du det du lette etter?